Vlaamse Jeugdraad

Als officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering versterkt de Vlaamse Jeugdraad de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties. En dat allemaal met 1 doel: het beleid in Vlaanderen jeugdvriendelijker maken.
De Vlaamse Jeugdraad is de plek waar ministers komen aankloppen wanneer zij beslissingen nemen die een invloed hebben op kinderen, jongeren en hun organisaties. Soms trekt de Jeugdraad ook op eigen initiatief eens aan hun oren of geeft hen de frisse ideeën van jongeren mee. Omdat dat kan, omdat het moet.
Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
andere

Expertise

adviesraad adviesorgaan jongeren jeugd kinderen jongerenparticipatie diversiteit onderwijs psychisch welzijn

Contact

Leopoldstraat 25
+32485460235
sarah.latre@ambrassade.be
Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Aanvullende informatie om gecontacteerd te worden
Behalve een adviesraad voor de Vlaamse Regering, focussen we ons ook op een het bredere beleidsplaatje. We willen ook wegen op federaal, Europees & VN niveau. De adviesraad bestaat uit +100 vrijwilligers, een adviesraad met 16 verkozen adviseurs, een (jongeren)voorzitter (Alexandra Smarandescu), een (jeugdwerk) ondervoorzitter (Isaak Dieleman, KLJ), een Europees jongerenvertegenwoordiger (Milan Caloens) en 2 VN jongerenvertegenwoordigers (Sara Coghe & Nele van Hoyweghen). Als adviesraad worden we door de Vlaamse overheid om advies gevraagd. Om de drie jaar doen we ook een grotere jongerenbevraging. Die bevraging helpt ons om onze 3 prioriteiten te kiezen: 3 thema's waar we mee aan de slag gaan. Over deze thema's schrijven we in het belang van kinderen, jongeren en hun organisaties een beleidsadvies. Deze thema's zijn vandaag diversiteit, onderwijs en goed in je vel.
Thesaurus
Politiek en overheid
Arbeid en tewerkstelling
Diversiteit en gelijke kansen
Onderwijs
Toegankelijkheidsbeleid

Verantwoordelijke

Sarah Latré - Persmedewerker - 0485 46 02 35 - 02 551 13 86 - sarah.latre@ambrassade.be

Historiek

De Vlaamse Jeugdraad ging van start in 2002. Tussen toen en nu schreven ze 350 adviezen over een diversiteit aan onderwerpen. De laatste jaren lag hun focus op participatie (stemrecht vanaf 16 jaar), het psychisch welzijn van kinderen en jongeren & jongeren en werk. De komende jaren bijten ze zich vast in onderwijs, diversiteit & goed in je vel.

Missie

"De Vlaamse Jeugdraad streeft naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief mee vorm geven. We doen dat door de stem van kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en jeugdadviesorganen te vertolken en versterken."

Doelgroep

De Vlaamse Jeugdraad spreekt in naam voor kinderen, jongeren & hun organisaties. De doelgroep is een stuk breder. Ze richten zich voornamelijk tot beleidsmakers, maar ook tot de brede maatschappij.

Werkterrein

beleid - politiek - jongerenparticipatie - jeugdwerkbeleid - jeugdbeleid