Voor experten

Ben jij een expert en wil je opgenomen worden in de expertendatabank?

Het doel van deze expertendatabank is om bij te dragen aan de zichtbaarheid van groepen die minder aan bod komen in de media. Alle experten uit de expertendatabank zijn dus vrouw of divers*, van buitenlandse herkomst of hebben een handicap**. Deze experts zijn geen getuigen of woordvoerders van deze groepen. Enkel experten met bewezen expertise opgebouwd door studie en/of professionele ervaring worden opgenomen in de databank.

In deze handleiding vind je meer informatie over het aanmaken van je profiel op de expertendatabank.

Een expert is iemand die gespecialiseerd is in een specifiek expertisegebied en/of een grondige kennis heeft van die expertise door professionele activiteit, studie of wetenschappelijk onderzoek. Om als expert opgenomen te worden in de expertendatabank moet je kunnen aantonen dat je aan minstens 3 van de volgende criteria voldoet:

  • Professionele activiteit en/of diploma in jouw expertisegebied
  • Onderzoek binnen het expertisegebied, gecombineerd met een publicatie in een peer review tijdschrift
  • Actief zijn als (bestuurs)lid van verenigingen of andere organisaties die relevant zijn voor het expertisegebied
  • Een publicatie uitgeven over een onderwerp uit het expertisegebied
  • Ervaringsdeskundigheid gecombineerd met een aantal jaren professionele activiteit
  • Media- of publieke optredens met deze expertise (voeg een link naar interviews, artikels, presentaties, … toe)
  • De expert volgt bijkomende opleidingen of nascholing over het expertisegebied
  • Een referentie voor de expertise

*Met 'divers' worden personen bedoeld wiens genderidentiteit niet overeenstemt met de klassieke binaire man-vrouw opdeling. Dit kan transgenders en non-binaire personen omvatten.

**Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een handicap omschrijft personen met een handicap als volgt: personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.