Unia

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen we gelijke kansen. We streven naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Bovendien waken we over de eerbiediging van mensenrechten in België.
Expertisegebied
Mensen met een handicap
Mensen van buitenlandse herkomst
Seksuele oriëntatie
Juridisch statuut
andere

Expertise

discriminatie, racisme, seksuele geaardheid, handicap, gelijke kansen, hatespeech, hatecrime, haatboodschappen, haatmisdrijven, inclusie, diversiteit, gezondheidstoestand, geloof, levensbeschouwing, redelijke aanpassingen, vrije meningsuiting

Contact

Victor Hortaplein 40, bus 40, 1060 Brussel
02 212 30 00
anne.salmon@unia.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Aanvullende informatie om gecontacteerd te worden
vaste telefoonnummers worden naar gsm doorverwezen
Thesaurus
Discriminatie
Diversiteit en gelijke kansen
Holebi
Personen met een handicap en/of chronische ziekte
Racisme

Verantwoordelijke

Els Keytsman, directeur, els.keytsman@unia.be, 02 212 30 01
Anne Salmon, persattaché, anne.salmon@unia.be, 02 212 31 00

Historiek

Unia werd opgericht op 15 februari 1993. Toen heetten we nog het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
Cf https://www.unia.be/nl/over-unia/unia-geschiedenis

Missie

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen we gelijke kansen. We streven naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Bovendien waken we over de eerbiediging van mensenrechten in België

Activiteiten

Unia helpt mensen die zich gediscrimineerd voelen en/of getuige zijn van discriminatie. Zij kunnen ons gemakkelijk en gratis bereiken via ons online meldingsformulier of via een gratis telefoonnummer (0800 12 800).
Unia informeert hen over hun rechten en zoekt eerst en vooral een oplossing via verzoening. In bepaalde gevallen stapt Unia naar de rechtbank.

Unia organiseert opleidingen op maat voor wie werk wil maken van een diversiteitsbeleid en heeft een onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving.

Verder bieden we tools aan in de strijd tegen discriminatie en lanceren we informatie- en sensibilisatiecampagnes.

We formuleren ook gerichte adviezen en aanbevelingen aan organisaties en overheden.

Unia is bovendien een kennis- en expertisecentrum. Met onze publicaties en statistieken informeren we de overheid en tal van gespecialiseerde instanties over discriminatie en diversiteit.

Tot slot is Unia erkend als "nationale mensenrechteninstelling" (NMRI met status B). In deze hoedanigheid werkt Unia mee aan de evaluatie van België op het gebied van het respect voor de mensenrechten.

Doelgroep

- mensen die zich gediscrimineerd voelen en/of getuige zijn van discriminatie
- organisaties en overheden
- publieke en privébedrijven

Werkterrein

Werk, media en internet, onderwijs, huisvesting, goederen en diensten, samenleving, politie en justitie

Openingsuren

8.30 tot 16.00