Student

Op zoek naar een nieuw gezicht?

 

Bent u student journalistiek? Ook dan kunt u expertendatabank raadplegen.

  • U moet daarvoor bewijzen dat u ingeschreven bent als student in die studierichting..

  • U kunt zich alleen aanmelden via uw persoonlijk mailadres dat u ontving van uw onderwijsinrichting.

 

Wat vindt u in deze databank?

  • De personen die in de databank zijn opgenomen zijn gespecialiseerd in een welomschreven en duidelijk afgelijnd vakgebied en hebben hiervan een grondige kennis door studie of door academisch of wetenschappelijk onderzoek of door professionele ervaring. Bovendien kunnen ze dit aantonen door publicaties, studies, realisaties, ...

  • Bijzonder is dat ze allemaal vrouw, of transgender, of allochtoon zijn of een functioneringsbeperking hebben, of opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede zijn. Deze groepen zijn in onze maatschappij goed vertegenwoordigd, maar komen in de media niet evenredig aan bod. De expertendatabank biedt de journalisten een middel om deze mensen eenvoudiger terug te vinden en wil hun zichtbaarheid in de media bevorderen. Het is en blijft uiteraard de journalist die zijn bronnen kiest en beslist of hij/zij de databank gebruikt.

  • De website bevat ook de contactgegevens van meer dan 160 organisaties die werken rond de thema’s gender en holebiseksualiteit en rond de kansengroepen vrouwen, transgender, allochtonen en personen met functiebeperkingen.

 

Gebruik

U mag de gegevens die u in deze databank terugvindt enkel gebruiken voor journalistieke doeleinden: om programma’s te maken, artikelen te schrijven of achtergrondinformatie te verzamelen. U kunt deze databank gratis raadplegen, nadat u bent ingelogd met uw gebruikersnaam en uw paswoord. Indien u nog niet geregistreerd bent, kunt u hier uw gebruikersnaam en paswoord aanvragen.

 

Expertendatabank is een initiatief van de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. Het team Gelijke Kansen in Vlaanderen volgt het concept op.