Oostende2work - Economisch Huis Oostende

De socio-economische situatie in de regio wordt zeer nauwlettend opgevolgd door een team van deskundigen.
De tewerkstellingsafdeling van het Economisch Huis Oostende doet de continue opvolging van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Deze grondige analyses resulteren in concrete sociaal economische acties. Enerzijds staat het team in voor de begeleiding naar de arbeidsmarkt van werkzoekenden, dit in nauwe samenwerking met de sociale partners. Voor kansengroepen worden zeer specifieke en ambitieuze tewerkstellingsprojecten uitgewerkt.

Anderzijds kunnen ondernemers/werkgevers uiteraard ook rekenen op het team om bedrijfsspecifieke acties op poten te zetten.
Afkorting
O2W - EHO
Expertisegebied
Armoede
Mensen van buitenlandse herkomst
Juridisch statuut
andere

Expertise

- tewerkstelling - opleiding - arbeid - arbeidsmarkt - normaal economisch circuit - professioneel netwerken - trajectbegeleiding - coaching - werkzoekenden - mensen met een migratie achtergrond - NEET-jongeren - ESF

Contact

Hendrik Serruyslaan 48, 8400 Oostende
0484 36 98 23
lynn.vermeersch@economischhuis.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Management en organisatie
Sensibilisering
Lokale overheden
Arbeid en tewerkstelling

Verantwoordelijke

Coudeville Sofie - projectcoördinator - +32(0)59/24 23 08 of +32(0)494/87 32 74 - sofie.coudeville@economischhuis.be
Polley Jan - jobmarketeer - +32(0)59/24 23 06 of +32(0)479/01 37 90 - jan.polley@economischhuis.be
Vermeersch Lynn - trajectcoach - +32(0)484/36 98 23 - lynn.vermeersch@economischhuis.be

Historiek

Oostende beschikt sinds 1 februari 2008 over een Economisch Huis. Daarmee is het de eerste stad of gemeente in Vlaanderen die deze gratis service aanbiedt aan haar ondernemers. Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op met openbare besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties om het economische leven in het arrondissement Oostende te bevorderen.

Missie

Werkzaamheidsgraad binnen de regio Oostende verhogen

Activiteiten

BEGELEIDING
→ ESF 457: begeleiding van anderstalige werkzoekenden (individueel + bootcamp2work)
→ ESF 510: begeleiding van NEET-jongeren (individueel + groepsaanbod)
→ Individuele begeleiding van autochtone werkzoekenden
→ ESF 490: begeleiding van 15 vrouwen met een migratieachtergrond
→ Loopbaanbegeleidingsactie voor alle Oostendenaars
→ Outreachende acties
→ Students@Work
→ Women@Work
→ Vrijwilligers@work
→ 8400 Talenten
→Roadshow in OC’s

OPLEIDING
→ Rijbewijsopleidingen
→ Heftruckopleiding i.s.m. VDAB
→ Bartenderopleiding i.s.m. Horeca Forma en VDAB
→ Interne opleidingsondersteuning in bedrijven (Van Huele, Daikin, Familiehulp)
→ SPEED-You-UP: uitbouw van atelierwerking voor
jongeren om ondernemerschap te stimuleren
→ SPEED-You-UP: samenwerking VTI en OC De 3 Gapers
→ SPEED-You-UP: samenwerking Ensorinstituut
→ Organisator/samenwerking: YouthStart, toelatingstesten Howest, BENO-trajecten

ONDERSTEUNING VAN OOSTENDSE BEDRIJVEN
→Uitbouw netwerk van bedrijven en professionele partners
→ Specifieke acties vb. Horeca Helden
→ Aanwerving personeel
→ Jobevents
→ Jobroad en kleine jobdates:
- Jobbeurs Oostende
- Blue Career Day
- Jobevent Luchthaven
→ Upcycle Your Waste: initiatief omtrent vormen van circulaire cluster om afval te upcyclen
→ Pilootprojecten vervoersarmoede i.s.m. POM

Doelgroep

_ Elke Oostendenaar
- Werkzoekenden met migratieachtergrond
- NEET-jongeren

Werkterrein

Regio Oostende

Openingsuren

MA - VRIJ / 8u - 16u30