Femma Vzw

Femma is een sociaal-culturele vrouwenorganisatie die door vrijwilligers gedragen wordt. De vereniging heeft momenteel 52.000 Femmaleden in 735 Femmagroepen en kan rekenen op 6.500 vrijwilligers, met wie ze jaarlijks meer dan 30.000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten organiseert.

Femma, schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Gedreven door rechtvaardigheid en solidariteit bouwt de vereniging aan
een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit.

Femma durft sterke politieke stellingen innemen waarbij het positieve alternatieven voorstelt en zet haar woorden resoluut om in daden. Femma sluit aan bij het nu, zonder haar traditie te verloochenen.
Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Feminisme, Gelijke Kansen, Vrijwilligersbeleid, Emancipatie, Gender, Gendergelijkheid

Contact

Urbain Britsierslaan 5 1030 Brussel
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Gender- en vrouwenstudies
Diversiteit en gelijke kansen

Verantwoordelijke

Deny Brenda, Communicatie en marketing, brenda.deny@femma.be, 02/246 51 60
Ory Riet, Adjunct algemeen directeur, riet.ory@femma.be, 02/246 51 51

Historiek

Femma werd opgericht in 1920 als KAV. Onze organisatie maakte de belangrijkste stappen in de emancipatie van vrouwen in ons land mee en speelde/speelt er (nog altijd) een actieve rol in. Sinds 2012 heet onze vrouwenbeweging "Femma".

Missie

Femma, schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Gedreven door rechtvaardigheid en solidariteit bouwt de vereniging aan
een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit.

Activiteiten

Wij vrijwilligers maken Femma.

We bouwen aan een wereld die rechtvaardig, solidair en duurzaam is. Een wereld waar vrouwen en mannen een gelijke rol spelen in alle domeinen. Waar gelijkwaardigheid¹ en keuzevrijheid² van mensen centraal staat.
Met beide voeten staan we in de samenleving. Een samenleving die continu verandert en ons nieuwe uitdagingen en mogelijkheden biedt. Realiteiten zoals individualisering en superdiversiteit doen ons veranderen en vernieuwen. De leefwereld van vrouwen vormt daarbij onze inspiratiebron.

Bij Femma ontmoeten we elkaar.

Wat ons bindt, is vrouw zijn, over culturen en verschillen heen.
We ontmoeten elkaar op lokale activiteiten en via sociale media. Ontspanning, educatie, cultuur en maatschappelijke actie staan centraal bij die ontmoeting.
Wij zijn actieve en betrokken burgers. Onze inzet binnen Femma is een laagdrempelige opstap naar andere lokale en bovenlokale engagementen. Wij maken mee het sociale weefsel in ons dorp, gemeente of stad en scheppen hechte en open ‘gemeenschappen’.

Bij Femma leren we van elkaar

Bij Femma leren we van elkaar. Daarbij vertrekken we vanuit onze eigen ervaringen en belevingen. We ontwikkelen nieuwe vaardigheden, inzichten en waarden. Zo ontplooien en versterken we onszelf en elkaar.

Bij Femma ontdekken, beleven en maken we cultuur

We ontdekken en beleven samen cultuur in alle mogelijke vormen (reizen, tentoonstellingen, film, …). We creëren zelf cultuur via onze creatieve activiteiten. We reflecteren over het leven, waarden en normen. Met een open geest voor andere culturen, dichtbij en veraf.

Bij Femma maken we de samenleving

We maken onszelf en elkaar tot sterke vrouwen. We zijn feministes met een groot maatschappelijk bewustzijn en engagement. We verdedigen de belangen van vrouwen, hier en elders in de wereld. We verenigen vrouwen en kaarten structurele machtsongelijkheden³ aan. Zo geven we de samenleving mee vorm.

Werkterrein

Vlaanderen en Brussel.

Openingsuren

Open van maandag t.e.m. donderdag van 9 tot 16 uur. Beperkte bereikbaarheid tussen 12 en 13 uur.
Op vrijdag is er geen telefoonpermanentie en zijn geen leveringen mogelijk.