Federatie Van Centra Voor Ambulante Revalidatie

Deze Federatie is een federale organisatie die zich richt tot de Centra voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) in België. De Federatie wil zich duidelijk profileren door een aantal opdrachten op zich te nemen in naam van hun leden (C.A.R.) zoals belangen behartiging en het verstrekken van beleidsadvies. De Federatie wil actief aan beleidsbeïnvloeding doen in het belang van de centra. Ze fungeert als brug tussen de centra en de regelgevende overheid. De Federatie informeert haar leden op elk domein waarmee de centra geconfronteerd worden, zoals regelgeving, organisatie, administratie, tewerkstelling, juridische aspecten, enz. De Federatie beoogt ook samenwerking met andere organisaties om het revalidatiebeleid te bestendigen en te verbeteren zoals met andere koepelorganisaties, sociale partners, patiëntenverenigingen, ouderverenigingen, opleidingen. Zo nodig zal de Federatie toetreden tot elke organisatie die bijdraagt tot de realisatie van bovenvermelde doelstellingen.
Expertisegebied
Mensen met een handicap

Expertise

Revalidatie

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Revalidatiewetenschappen
Geneeskunde