Ysabel

Nauwelaerts

• Actuele topics over de internationale modesector met in het bijzonder duurzame mode : hoe modebedrijven hierop kunnen inzetten of meer duurzame business modellen kunnen opzetten, rol van overheden (Europees, Vlaams,…) en andere stakeholders in deze transitie en hoe modebedrijven hierover communiceren naar hun diverse stakeholders.
• Nieuwe rol van internationale handelsbeurzen in mode en creatieve sectoren in het licht van nieuwe evoluties m.b.t. digitalisering, innovaties en toenemend belang van duurzaamheid.
• Rol van E-commerce, industrie 4.0, sociale media en digitalisering binnen de mode-industrie.

Trefwoorden :
Internationale mode-industrie, duurzaamheid en sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de modesector, close loop, re-cycling & up-cycling, relocatie, E-commerce in fashion, toekomst van internationale handelsbeurzen in mode en creatieve sectoren

Contact

Trefwoorden
Design
Mode
Afvalproblematiek
Kleding- en textielindustrie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Mentor voor Fashion Accelorator : Startit@KBC en Stad Antwerpen
Huidige nationaliteit(en)
Belgisch
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belgisch

Studie(s) en diploma's

Université de PARIS I, Panthéon-Sorbonne, 25/03/1999
Doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen, met grootste onderscheiding en felicitaties van de jury. Titel: ‘Spécialisations des pays et stratégies internationales des firmes européennes sur le marché mondial de textile et habillement: une approche néo-factorielle, technologique et stratégique’ Promotor: Prof Dr. J.L. Mucchielli.
Université de PARIS I, Panthéon-Sorbonne: sept. 1992 - sept. 1993
DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) en Stratégie Industrielle, met onderscheiding, september 1993. Thesis DEA: “Les délocalisations des industries du textile et de l’habillement dans les pays de l’Europe”, Promotor: Prof. Dr. J.L. Mucchielli.
Universiteit Antwerpen: sept. 1988 – juni 1992
Kandidaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Juni 1990, met onderscheiding
Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Juni 1992, met onderscheiding
Oriëntatie: Marketing en Bedrijfsbeleid; eindverhandeling: “Analyse van de Financiering van de Podiumkunsten in België”, promotor Prof. Dr. Van Herbruggen.
O.L.V. Instituut - Berchem, juni 1988
Secundair onderwijs, Latijn-Wiskunde

Huidige functieomschrijving

• Voltijds hoofddocent in de Onderzoeksgroep Management, Strategie & Innovatie van de faculteit Economie en Bedrijfswetenscheppen, opleiding Handelswetenschappen van KULeuven. In deze functie tevens coördinator van de master International Business. Naast onderwijs in International Business en Ondernemerschap spits ik mijn onderzoek sinds 30 jaar toe op de internationale textiel- en kledingsector. Recent gaat mijn focus vooral naar duurzame business modellen in mode. In dat verband voer ik samen met mijn studenten onder meer vele case studies rond duurzaamheid en andere recente ontwikkelingen in de mode-industrie. Mijn meest recente onderzoeksartikel met de titel : "The Transition to a circular fashion industry in Europe; a stakeholders' perspective: Qualitative research in the Belgian fashion” werd zeer recent ingediend bij : International Journal of Sustainable Fashion & Textiles. Daarnaast werk ik op dit moment aan een artikel over de nieuwe rol van internationale handelsbeurzen in de mode- en creatieve sectoren met het oog op recente evoluties qua digitalisering en duurzaamheid.
• Sinds 18/10/2022 ben ik tevens Freelance Mentor voor Fashion Accelorator : Startit@KBC en Stad Antwerpen wat mij toelaat om nog meer de vinger aan de pols te houden over de evoluties binnen de modesector en mijn kennis te delen met jonge start-ups in de modesector.

Ervaring

Sinds mijn doctoraal onderzoek over internationale strategieën in de textiel- en kledingsector dat ik met succes verdedigde aan de Universiteit Paris 1, Panthéon Sorbonne in 1999 heb ik als academicus mijn onderzoekswerk steeds hoofdzakelijk toegespitst op de actuele evoluties in internationale mode en designsectoren zoals onder meer relocatie, digitalisering, E-commerce, rol van sociale media en recent vooral duurzaamheid en sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mijn recente publicaties, veelal op basis van actuele case studies, getuigen hiervan. Naast mijn academische loopbaan deed ik ook een jaar zeer praktische ervaring op als algemeen manager van het Flanders Fashion Institute in 2002-2003 en tracht ik steeds voeling te houden met de sector via deelname aan workshops, seminaries, ... van onder meer Flanders DC, sectorfederaties, VOKA, Business of Fashion, Première Vision,… met wie ik ook regelmatig samenwerk. Als freelance mentor voor de Fashion Accelorator : Startit@KBC en Stad Antwerpen werk ik recent ook regelmatig samen met enkele boeiende start-ups in de modesector.

Relevante Publicaties

Journal articles (peer reviewed)
Nauwelaerts, Y. , Vingerhoets, M.(2023). The Transition to a circular fashion industry in Europe; a stakeholders' perspective: Qualitative research in the Belgian fashion. International Journal of Sustainable Fashion & Textiles. (Submitted , not yet published)
Nauwelaerts, Y., Nevens, J., Pauwels, L. (2022). The impact of Additive Manufacturing on production location decisions: a case study in Belgium and the Netherlands. International Journal of Value Chain Management, 13 (3), 297-318.
Nauwelaerts, Y., Nassar, D. (2019). The Changing Role of International Trade Shows in Today’s Internationalisation Process of SMEs: an Application to SMEs in the Diamond Sector. The Journal of Creativity and Business Innovation, 5, 5-5.
Nauwelaerts, Y., Chakri, S. (2016). The role of E-Commerce and M-Commerce in the international strategy of fashion companies: A qualitative research in the Belgian fashion industry. The Journal of Creativity and Business Innovation, 2, 80-113.
Vijfeycken, E., Cools, M., Nauwelaerts, Y. (2015). Measuring the Value Created by Design: A Qualitative Study Generating a Comprehensive Overview. The Journal of Creativity and Business Innovation, 1 (1), 129-160.
Vijfeyken, E., Cools, M., Nauwelaerts, Y. (2012). Value added by design: A literature review. Review of Business and Economic Literature, 57 (4), 320-357.
Nauwelaerts, Y., Hollaender, I. (2012). Innovation management of SME’s in the creative sector in Flanders and the Netherlands. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 6 (3), 140-153.
Blesa, A., Monferrer, D., Nauwelaerts, Y., Ripollés, M. (2008). The effect of early international commitment on international positional advantages in Spanish and Belgian international new ventures. Journal of International Entrepreneurship, 6 (4), 168-187.
Nauwelaerts, Y., Franck, T. (2007). Kritische succesfactoren van startende en jonge bedrijven in de design sectoren. Tijdschrift voor Economie en Management, 52 (1), 65-94.
Edited books (peer reviewed)
De Beule, F., Nauwelaerts, Y. (Eds.) (2013). Innovation and creativity: The future of the global economy. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ISBN: 978 1 78100 432 6. doi: 10.4337/9781781004333

Science Outreach
Holvoet, M., Nauwelaerts, Y. (2017). De kledingsector kijkt met een hoopvolle blik naar de toekomst. CFO Magazine, 199, 54-55. Open Access

PhD Theses
Nauwelaerts, Y. (1999). Spécialisations des pays et stratégies internationales des firmes européennes sur le marché mondial de textile et habillement: une approche néo-factorielle, technologique et stratégique.

Relevante onderzoeken

• Wetenschappelijk onderzoek omtrent Internationale Strategieën in de kleding en textiel sector, Duurzame Business Modellen in Fashion, Transitie naar en rapportering over duurzaamheid in kleding- en textiel. Ondernemerschap in de Creatieve sectoren, Value Added By Design : Toegevoegde waarde van investering in design, E-commerce en de rol van Social Media in Fashion, Impact van Industry 4.0 in fashion & design, nieuwe rol van internationale beurzen in fashion. Zie hiervoor ook lijst van publicaties alsook van vele masterproeven en doctoraal onderzoek dat ik begeleid als promotor over de ruime sector van fashion & design.
• Verantwoordelijke voor de cel ‘creative industries’ van Flanders Business School en coördinator van het executive program: “Financials for Creative Businesses’, 2010 -2018
• Promotor van IWT project: Value Added by Design / toegevoegde waarde-creatie door design, 2011
• Academisch verantwoordelijke van het CONCreaS project: ‘Centrum voor Ondernemerschap in de Creatieve Sectoren’ met de steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds). Het CONCreaS project was een samenwerking tussen vijf publieke en private partners en kon steunen op een ESF financiering voor drie jaar (01/01/2005 t.e.m. 31/12/ 2007, totaal budget 881.000,- euro)
• Begeleiding en evaluatie van vele masterthesissen en seminariepapers, veelal over de ruime mode- en aanverwante creatieve sectoren

Mijn media ervaring

In het verleden werd ik enkele keren uitgenodigd voor interviews over de modesector door onder meer ATV en een Brussels productiehuis dat een documentaire maakte over de mode-industrie in België en verder ook voor een telefonische duiding bij een actueel thema over de mode-sector.