Vice-rector valorisatie & ontwikkeling

Silvia

Lenaerts

Vice rector valorisatie & ontwikkeling
Innovatiebeleid
Duurzame chemie
Pre- en incubatiestructuren
Kennistransfer
Duurzame energie

Contact

Trefwoorden
Exacte wetenschappen
Chemie
Katalytische technologie
Chemische technologie
Energie en klimaatbeleid

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
Ja, meerdere in context van innovatie en valorisatie.

Studie(s) en diploma's

 

  • KULeuven en IMEC, Doctor in de wetenschappen, scheikunde (1993)