Vice-rector valorisatie & ontwikkeling

Silvia

Lenaerts

Vice rector valorisatie & ontwikkeling
Innovatiebeleid
Duurzame chemie
Pre- en incubatiestructuren
Kennistransfer
Duurzame energie

Expertise

Katalyse, Fotokatalyse, Nanotechnologie, Fijn Stof En NOx, Roetfilter, Milieuchemie
valorisatie, innovatie, waterstof,
'bridge the valley of death'

Contact

03/265 36 93
silvia.lenaerts@uantwerpen.be
Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Exacte wetenschappen
Chemie
Katalytische technologie
Chemische technologie
Energie en klimaatbeleid

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
Ja, meerdere in context van innovatie en valorisatie.
Bereid om in adviesorganen te zetelen
Ja

Studie(s) en diploma's

 

  • KULeuven en IMEC, Doctor in de wetenschappen, scheikunde (1993)