Saskia

De Bruyn

Participatie en toegankelijkheid van alle domeinen van de samenleving voor groepen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Ervaringskennis, leefwereldperspectief en de stem van maatschappelijk kwetsbare groepen in het vormgeven van samenleving en beleid.
Sociaal rechtvaardige klimaattransitie en de stem van mensen in armoede in klimaattransitieprocessen.
Inclusief vrijwilligerswerk
Integrale ondersteuning van mensen vanuit het recht op werk
Generalistisch sociaal werk.

Contact

Trefwoorden
Energie en klimaatbeleid
Pedagogie
Rechten van de mens
Armoede
Diversiteit en gelijke kansen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
RVB vzw Mobil
RVB Maakleerplek

Studie(s) en diploma's

Master pedagogische wetenschappen - optie sociale pedagogiek (KUL)
Management in de sociale economie (UAMS)

Huidige functieomschrijving

Kernexpert en onderzoeker Participatie en Toegankelijkheid, expertisecentrum Inclusive Society, UCLL
Docent Ervaringskennis als gids -UCLL

Ervaring

Saskia is Kernexpert en onderzoeker Participatie en Toegankelijkheid binnen het expertisecentrum Inclusive Society van UC Leuven-Limburg. Ze doet onderzoek naar de stem van mensen in armoede in lokale klimaattransitieprocessen. Ze deed onderzoek en dienstverlening rond inclusief en divers vrijwilligerswerk (PWO IncluVol en onderzoek Toegankelijk Vrijwilligerswerk Vlaamse Overheid), zorgzame buurten, stedelijke ruimte en sociale cohesie en de participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren in citizen science. Binnen KBS ondersteunde ze het lerend netwerk Trampoline met Vlaamse, Waalse en Brusselse initiatieven die laaggeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond via vrijwilligerswerk meer kansen willen bieden op de arbeidsmarkt. Voor POD Maatschappelijke Integratie ondersteunt ze de sociaal werkers binnen de MIriam-projecten. Daarnaast doceert ze over ervaringskennis, diversiteit, sociale inclusie, armoede en sociale uitsluiting binnen UC Leuven.

Voorafgaand aan haar loopbaan als onderzoeker, werkte Saskia in de armoedebestrijding. Als algemeen coördinator van de RuimteVaart vzw zette ze in co-creatie met generatiearme gezinnen een duurzame en empowerende werking op. Via betaald werk en vrijwilligerswerk droegen zij mee de werking en good practices en ervaringskennis werden gedeeld binnen het Netwerk tegen armoede, het Steunpunt Armoebestrijding en de verschillende overheden.

Relevante Publicaties

De Bruyn, S., Lamberts, M., Plovie, E. et al. (2021). De toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk:
Analyse van beleid en praktijk. Onderzoek in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de
Vlaamse Overheid.

Toolkit en webinar als resultaat van PWO Onderzoek “Wij vrijwilligers. Samen sterk in inclusie”
https://www.wijvrijwilligers.ucll.be/ (2021)

Plovie, E. & De Bruyn, S. (2019). Samen stad maken: Onderzoek naar de impact van Bruss-it projecten. UCLL iov VGC.

TedX “The key to solving poverty?” – December 2017
www.ted.com/talks/saskia_de_bruyn_the_key_to_solving_poverty_space

Wildemeersch, D. & De Bruyn, S. (2015). Artistieke praktijken en duurzaamheid. In: Veerkracht en
Burgerschap: Sociaal werk in Transitie, pp. 177 – 187. Berchem: EPO.

De Bruyn, S. (2011). Praktijkcase Leren Ondernemen. In: Mathijssen, C. & Hambach, E. (edit.). Inschakelen van
kwetsbare vrijwilligers. Brussel: Politea

De Bruyn, Saskia. “Gender in Indicatoren Van Sociale Uitsluiting.” TerZake : Praktijkblad over Lokaal Beleid, Inspraak En Samenlevingsopbouw., 2006, pp. In: TerZake : praktijkblad over lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw., jrg. 2006, nr. 2 (februari 2006) ; p. 25–32.

Relevante onderzoeken

PWO Soretra: Het leefwereldperspectief van mensen in armoede als hefboom voor sociaal rechtvaardige klimaattransitie
PWO Wij Vrijwilligers. Samen sterk in inclusie. Naar een inclusief vrijwilligersbeleid.
Toegankelijk vrijwilligerswerk. Opdracht ism HIVA voor de Vlaamse overheid.