Sarah

Doumen

Interdisciplinair onderwijs, diversiteit en inclusie, overgang secundair-hoger onderwijs, studierendement hoger onderwijs

Contact

Trefwoorden
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Psychologie
Samenleving / Maatschappij
Diversiteit en gelijke kansen
Hoger onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
2014-2020: Bestuurslid UHasselt bij Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO)
Sedert 2013 redactielid bij tijdschrift Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen (VCLB)

Studie(s) en diploma's

  • College Heilig Kruis - Sint-Ursula 2, Maaseik, Latijn-Wetenschappen (1998)

  • K.U.Leuven, Kandidaat in de Psychologie (2000)
  • K.U.Leuven, Licentiaat in de Psychologie (2003)
  • L.U.C. Diepenbeek, G.A.S. Applied Statistics (2004)
  • K.U. Leuven, Doctor in de Psychologie (2008)

 

Huidige functieomschrijving

Stafmedewerker Onderwijs UHasselt Faculteit Wetenschappen - MSc Materiomics (www.uhasselt.be/materiomics) 

Ervaring

2004-2008 Doctoraatsonderzoek KU Leuven - Teacher-child relationship quality and children’s early school adjustment: Measurement, direction of effects, and intervening mechanisms, o.l.v. Prof. dr. Karine Verschueren (KU Leuven), dr. Helma Koomen (Universiteit van Amsterdam)

2009-2010 Postdoctoraal mandaat bijzonder onderzoeksfonds - kort KU Leuven - School adjustment trajectories at the transition from kindergarten to elementary school, o.l.v. Prof. dr. Karine Verschueren (KU Leuven)

2010-2012 Onderzoeksproject Universiteit Hasselt - Studietijd: Een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren o.l.v. Prof. dr. Chris Masui, Prof. dr. Jan Broeckmans en Prof. dr. Geert Molenberghs (UHasselt)

2012-2020 Onderzoeksproject Universiteit Hasselt - Begeleiding van de overgang secundair-universitair onderwijs, o.l.v. Prof. dr. Erna Nauwelaerts (UHasselt)

 

Relevante Publicaties

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

* Omtrent de topic "interdisciplinair & futureproof wetenschapsonderwijs" (hoger onderwijs)

Doumen, S., Baeten, D., Notermans, J., Denolf, K., Vandewal, K., Vandamme, D., Nesladek, M., Graulus, G.-J., Vanpoucke, D.E.P., Van Bael, M., Vanderzande, D., & Hardy, A. (2023). De ontwikkeling van een interdisciplinair futureproof curriculum in de bètawetenschappen. TH&MA Hoger Onderwijs, 30(3), 31-37.

* Omtrent de topic "Begeleiden van de overgang secundair-universitair onderwijs" (secundair en hoger onderwijs)

Nauwelaerts, E., Doumen, S., & Verhaert, G. (2023). Guiding students' transition to university: which student factors to include? International Journal of Higher Education, 12(2), 86-100. DOI: 10.5430/ijhe.v12n2p86

Nauwelaerts, E. & Doumen, S. (2023). Application of the Learning Strategies and Motivation Questionnaire (LEMO) at the university: reliability and relation to first-year GPA. International Journal of Higher Education, 12(6), 21-39. DOI: 10.5430/ijhe.v12n6p21

Nauwelaerts, E., Doumen, S., Verhaert, G., Molenberghs, G., & De Schepper, L. (2018).  Een nieuw oriënteringsinstrument – met hoge correlatie met reëel studiesucces – voor de begeleiding van de studiekeuze naar de universiteit toe. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.), 2018-2019 (1-2), 90-96.

Nauwelaerts, E. & Doumen, S. (2016). De belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: een grootschalig literatuuronderzoek. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2015-2016(5), 373-385.

Nauwelaerts, E. & Doumen, S. (2015). Selectie- en oriënteringsproeven doorstaan de toetsing niet. Op zoek naar een andere aanpak. TH&MA: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 22 (2), 18-25.

Nauwelaerts, E., Doumen, S., & De Schepper, L. (2014). Effectiviteit van toelatingsproeven. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2014-2015 (1-2), 79-85.

* Omtrent de topic "Studietijd: Een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren" (hoger onderwijs)  

Doumen, S., Broeckmans, J., & Masui, C.(2014). The role of self-study time in freshmen’s achievement. Educational Psychology, 34 (3), 385-402. 

Masui, C., Broeckmans, J., Doumen, S., Groenen, A., & Molenberghs, G. (2014). Do diligent students perform better? Complex relations between student and course characteristics, study time, and academic performance in higher education. Studies in Higher Education, 39 (4), 621-643.

* Omtrent de topic "De kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie en schoolse aanpassing bij jonge kinderen" (kleuter- en lager onderwijs)

Weyns, T., Colpin, H., Engels, M.C., Doumen, S., Verschueren, K. (2019). The relative contribution of peer acceptance and individual and class-level teacher-child interactions to kindergartners' behavioral development. Early Childhood Research Quarterly, 47, 259-270.

Cadima, J., Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E. (2015). Child engagement in the transition to school: Contributions of self-regulation, teacher–child relationships and classroom climate. Early Childhood Research Quarterly, 32, 1-12.

Cadima, J., Doumen, S., Verschueren, K., Leal, T. (2015). Examining teacher-child relationship quality across two countries. Educational Psychology, 35, 946-962.

De Laet, S., Colpin, H., Vervoort, N., Doumen, S., Van Leeuwen, K., Goossens, L., Verschueren, K. (2015). Developmental trajectories of children’s behavioral engagement in late elementary school: Both teachers and peers matter. Developmental Psychology, 51, 1292-1306.

Vervoort, E., Doumen, S., Verschueren, K. (2015). Children’s appraisal of their relationship with the teacher: Preliminary evidence for construct validity. European Journal of Developmental Psychology, 12, 243-260.

De Laet, S., Doumen, S., Vervoort, E., Colpin, H., Van Leeuwen, K., Goossens, L., & Verschueren, K. (2014). Transactional links between teacher-child relationship quality and perceived versus sociometric popularity: A three-wave longitudinal study. Child Development, 85(4), 1647-1662.

Verschueren, K., Cadima, J., Doumen, S. (2014). De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school. Pedagogische Studiën, 91(5), 318-331. Prijs Pedagogische Studiën: artikel van het jaar 2014.

Vervoort, E., Bosmans, G., Doumen, S., Minnis, H., Verschueren, K. (2014). Perceptions of self, significant others, and teacher-child relationships in indiscriminately friendly children. Research in Developmental Disabilities, 35, 2802-2811.

Doumen, S., Koomen, H. M. Y., Buyse, E., Wouters, S., & Verschueren, K. (2012).  Teacher and observer views on student-teacher relationships: Convergence across kindergarten and relations with student engagement. Journal of School Psychology, 50, 61-76.    

Verschueren, K., Doumen, S., & Buyse, E. (2012). Relationships with mother, teacher, and peers: Unique and joint effects on young children’s self-concept. Attachment & Human Development, 14, 233-248. Special issue on Teacher-Child Relationships from an Attachment Perspective. Joint first author.     

Bossaert, G., Doumen, S., Buyse, E., & Verschueren, K. (2011). Predicting children’s academic achievement after the transition to first grade.  Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 47-57.

Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2011). Preschoolers’ attachment to mother and risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a difference? Social Development, 20, 33-50.

Doumen, S., Buyse, E., Colpin, H., & Verschueren, K. (2011). Teacher-child conflict and aggressive behaviour in first grade: The intervening role of children’s self-esteem. Infant and Child Development, 20, 449-465.

Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E. (2009). Children’s aggressive behaviour and teacher-child conflict in kindergarten: Is teacher perceived control over child behaviour a mediating variable? British Journal of Educational Psychology, 79, 663-675.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., De Munter, S., Max, K., & Moens, L. (2009). Further examination of the convergent and discriminant validity of the Student-Teacher Relationship Scale. Infant and Child Development, 18, 502-520.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of the classroom climate. Journal of School Psychology, 46, 367-391.

Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 588-599.

* Omtrent de topic "sociaal-emotionele ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen" (secundair en hoger onderwijs)

Wouters, S., Doumen, S., Germeijs, V., Colpin, H., & Verschueren, K. (2013). Contingencies of self-worth in early adolescence: The antecedent role of perceived parenting. Social Development, 22, 242-258.     

Doumen, S., Smits, I., Luyckx, K., Duriez, B., Vanhalst, J.,  Verschueren, K., & Goossens, L. (2012). Identity and perceived peer relationship quality in emerging adulthood: The mediating role of attachment-related emotions. Journal of Adolescence, 35, 1417-1425. Special issue section on The Intersection of Identity Development Processes and Peer Relationship Experiences.

Smits, I., Doumen, S., Luyckx, K., Duriez, B., & Goossens, L. (2011). Identity styles and interpersonal behavior in emerging adulthood: The intervening role of empathy. Social Development, 20, 664-684.        

* Omtrent de topic 'diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs'

Emmers, E., Stevens, R., Doumen, S., Everaert, L., Decabooter, I., Engelen, I., Jansen, D. en Pulinx, R. (2023). Lessen uit het Eurydice-rapport: Een Vlaamse reflectie over kansengelijkheid en inclusie in het hoger onderwijs, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 41(4), 362–380.

Andere publicaties

Nauwelaerts, E., & Doumen, S. (juni 2023). De overgang naar het hoger onderwijs: belangrijke leerlingfactoren en de rol van de klassenraad. Impuls: Onderwijstijdschrift voor leidinggevenden, 53(4), 16-18.

Emmers, E., Saenen, L., & Doumen, S. (mei 2023). Ctrl+F: Op zoek naar inclusie in het onderwijs. Caleidoscoop, 35(2). 8-17.

Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2010). De psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen: Kunnen goede (relaties met) leerkrachten het verschil maken? Caleidoscoop, 22 (2), 11-19.

Doumen, S., Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Agressief gedrag en conflict in de leerkracht-leerlingrelatie: een doorbreekbare spiraal? Caleidoscoop, 21(4), 4-9.

Doumen, S., Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Agressief gedrag en conflict in de leerkracht-leerlingrelatie: een doorbreekbare spiraal? Basis-Schoolwijzer, 116 (17), 15-19. Herdruk van artikel in Caleidoscoop. 

Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Janssen, R., Magez, W., Van Nijlen, D., Buysse, G., Vangoetsenhoven, S., Arkens, T., & Doumen, S. (2011). Evaluatie en aanpassing van de COVAAR-II. Eindrapport EIF-project: K.U.Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent.

Recente congresbijdragen

* Omtrent de topic 'interdisciplinair wetenschapsonderwijs' 

Baeten, D., Doumen, S., Notermans, J., Denolf, K., & Hardy, A. (2023, December). Training students for the future workforce: the development of interdisciplinary skills in a science curriculum. In S. Doumen & K. Denolf (Chairs), Interdisciplinary futureproof higher education. Symposium conducted at the UHasselt conference ‘Higher Education with Impact, Hasselt.

Baeten, D., Doumen, S., Notermans, J., Denolf, K., & Hardy, A. (2023, September). The implementation of interdisciplinary employability skills in a futureproof materials science curriculum: a case study. Paper gepresenteerd op EAIR Forum Linz 2023 Shaping the World of Change – Higher Education as a Key Enabler, Linz, Oostenrijk.

Doumen, S., Notermans, J., Denolf, K., Hardy, A., & Vandamme, D. (2022, September). Curriculum design for a sustainable future: the case of the new master in materiomics. Action atelier at the Higher Education Summit 2022 ‘Daring to transform learning for a future-proof economy’, Hasselt, Belgium.

Doumen, S., Hardy, A., Notermans, J., & Denolf, K. (2022, June). Designing an evidence-based interdisciplinary curriculum in science: the case of the new master in materiomics. Poster presented at Fourth National Conference on Interdisciplinary Education - 'Interdisciplinary Education as a Pathway to Global Citizenship', Maastricht, the Netherlands.

Doumen, S., Denolf, K., Engelen, I., Notermans, J., Hardy, A., Blom, B., Carroll, D. (2021, October). Interdisciplinary STEM education: wave of the future. Panel discussion conducted at the 43rd Annual Association for Interdisciplinary Studies Conference: Interdisciplinary Collaboration: Navigating Between Generosity and Rigor, Virtual conference of Southern Utah University, October 14-16, 2021. 

* Omtrent de topic 'diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs'

Doumen, S., Emmers, E., do Nascimento Rocha, M., & Struyven, K. (2023, December). Block by block: Is a shorter, intensive block system the higher education of the future? A critical reflection based on recent literature. In E. Emmers & K. Stuyven (Chairs), Unleashing potential: Exploring pathways to inclusive higher education. Symposium conducted at the UHasselt conference ‘Higher Education with Impact, Hasselt.

Do Nascimento Rocha, M., Doumen, S., Struyven, K., & Verhaert, G. (2022, April). Persona, schaduw en symbolisch geweld: universitaire brochures en hoe ze dekoloniserende acties kunnen informeren. Paper gepresenteerd op VFO-studiedag ‘Onderzoek naar leren via lichaam én geest’, Online.