Sarah

Doumen

diversiteit en inclusie, interdisciplinair onderwijs, overgang secundair-hoger onderwijs, studierendement hoger onderwijs

Contact

Trefwoorden
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Psychologie
Samenleving / Maatschappij
Diversiteit en gelijke kansen
Hoger onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
2014-2020: Bestuurslid UHasselt bij Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO)
Sedert 2013 redactielid bij tijdschrift Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen (VCLB)

Studie(s) en diploma's

  • College Heilig Kruis - Sint-Ursula 2, Maaseik, Latijn-Wetenschappen (1998)

  • K.U.Leuven, Kandidaat in de Psychologie (2000)
  • K.U.Leuven, Licentiaat in de Psychologie (2003)
  • L.U.C. Diepenbeek, G.A.S. Applied Statistics (2004)
  • K.U. Leuven, Doctor in de Psychologie (2008)

 

Huidige functieomschrijving

Navorser-expert (postdoc) U-RISE: UHasselt Research on Innovative and Society-Engaged Education

Stafmedewerker Onderwijs UHasselt Faculteit Wetenschappen - MSc Materiomics (www.uhasselt.be/materiomics) 

Ervaring

2004-2008 Doctoraatsonderzoek KU Leuven - Teacher-child relationship quality and children’s early school adjustment: Measurement, direction of effects, and intervening mechanisms, o.l.v. Prof. dr. Karine Verschueren (KU Leuven), dr. Helma Koomen (Universiteit van Amsterdam)

2009-2010 Postdoctoraal mandaat bijzonder onderzoeksfonds - kort KU Leuven - School adjustment trajectories at the transition from kindergarten to elementary school, o.l.v. Prof. dr. Karine Verschueren (KU Leuven)

2010-2012 Onderzoeksproject Universiteit Hasselt - Studietijd: Een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren o.l.v. Prof. dr. Chris Masui, Prof. dr. Jan Broeckmans en Prof. dr. Geert Molenberghs (UHasselt)

2012-2020 Onderzoeksproject Universiteit Hasselt - Begeleiding van de overgang secundair-universitair onderwijs, o.l.v. Prof. dr. Erna Nauwelaerts (UHasselt)

 

Relevante Publicaties

Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften

* Omtrent de topic "De kwaliteit van de leerkracht-leerlingrelatie en schoolse aanpassing bij jonge kinderen" (kleuter- en lager onderwijs)

Weyns, T., Colpin, H., Engels, M.C., Doumen, S., Verschueren, K. (2019). The relative contribution of peer acceptance and individual and class-level teacher-child interactions to kindergartners' behavioral development. Early Childhood Research Quarterly, 47, 259-270.

Cadima, J., Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E. (2015). Child engagement in the transition to school: Contributions of self-regulation, teacher–child relationships and classroom climate. Early Childhood Research Quarterly, 32, 1-12.

Cadima, J., Doumen, S., Verschueren, K., Leal, T. (2015). Examining teacher-child relationship quality across two countries. Educational Psychology, 35, 946-962.

De Laet, S., Colpin, H., Vervoort, N., Doumen, S., Van Leeuwen, K., Goossens, L., Verschueren, K. (2015). Developmental trajectories of children’s behavioral engagement in late elementary school: Both teachers and peers matter. Developmental Psychology, 51, 1292-1306.

Vervoort, E., Doumen, S., Verschueren, K. (2015). Children’s appraisal of their relationship with the teacher: Preliminary evidence for construct validity. European Journal of Developmental Psychology, 12, 243-260.

De Laet, S., Doumen, S., Vervoort, E., Colpin, H., Van Leeuwen, K., Goossens, L., & Verschueren, K. (2014). Transactional links between teacher-child relationship quality and perceived versus sociometric popularity: A three-wave longitudinal study. Child Development, 85(4), 1647-1662.

Verschueren, K., Cadima, J., Doumen, S. (2014). De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school. Pedagogische Studiën, 91(5), 318-331. Prijs Pedagogische Studiën: artikel van het jaar 2014.

Vervoort, E., Bosmans, G., Doumen, S., Minnis, H., Verschueren, K. (2014). Perceptions of self, significant others, and teacher-child relationships in indiscriminately friendly children. Research in Developmental Disabilities, 35, 2802-2811.

Doumen, S., Koomen, H. M. Y., Buyse, E., Wouters, S., & Verschueren, K. (2012).  Teacher and observer views on student-teacher relationships: Convergence across kindergarten and relations with student engagement. Journal of School Psychology, 50, 61-76.    

Verschueren, K., Doumen, S., & Buyse, E. (2012). Relationships with mother, teacher, and peers: Unique and joint effects on young children’s self-concept. Attachment & Human Development, 14, 233-248. Special issue on Teacher-Child Relationships from an Attachment Perspective. Joint first author.     

Bossaert, G., Doumen, S., Buyse, E., & Verschueren, K. (2011). Predicting children’s academic achievement after the transition to first grade.  Journal of Applied Developmental Psychology, 32, 47-57.

Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2011). Preschoolers’ attachment to mother and risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a difference? Social Development, 20, 33-50.

Doumen, S., Buyse, E., Colpin, H., & Verschueren, K. (2011). Teacher-child conflict and aggressive behaviour in first grade: The intervening role of children’s self-esteem. Infant and Child Development, 20, 449-465.

Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E. (2009). Children’s aggressive behaviour and teacher-child conflict in kindergarten: Is teacher perceived control over child behaviour a mediating variable? British Journal of Educational Psychology, 79, 663-675.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., De Munter, S., Max, K., & Moens, L. (2009). Further examination of the convergent and discriminant validity of the Student-Teacher Relationship Scale. Infant and Child Development, 18, 502-520.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., & Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of the classroom climate. Journal of School Psychology, 46, 367-391.

Doumen, S., Verschueren, K., & Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 588-599.

* Omtrent de topic "sociaal-emotionele ontwikkeling van adolescenten en jongvolwassenen" (secundair en hoger onderwijs)

Wouters, S., Doumen, S., Germeijs, V., Colpin, H., & Verschueren, K. (2013). Contingencies of self-worth in early adolescence: The antecedent role of perceived parenting. Social Development, 22, 242-258.     

Doumen, S., Smits, I., Luyckx, K., Duriez, B., Vanhalst, J.,  Verschueren, K., & Goossens, L. (2012). Identity and perceived peer relationship quality in emerging adulthood: The mediating role of attachment-related emotions. Journal of Adolescence, 35, 1417-1425. Special issue section on The Intersection of Identity Development Processes and Peer Relationship Experiences.

Smits, I., Doumen, S., Luyckx, K., Duriez, B., & Goossens, L. (2011). Identity styles and interpersonal behavior in emerging adulthood: The intervening role of empathy. Social Development, 20, 664-684.        

* Omtrent de topic "Begeleiden van de overgang secundair-universitair onderwijs" (secundair en hoger onderwijs)

Nauwelaerts, E., Doumen, S., Verhaert, G., Molenberghs, G., & De Schepper, L. (2018).  Een nieuw oriënteringsinstrument – met hoge correlatie met reëel studiesucces – voor de begeleiding van de studiekeuze naar de universiteit toe. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.), 2018-2019 (1-2), 90-96.

Nauwelaerts, E. & Doumen, S. (2016). De belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: een grootschalig literatuuronderzoek. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2015-2016(5), 373-385.

Nauwelaerts, E. & Doumen, S. (2015). Selectie- en oriënteringsproeven doorstaan de toetsing niet. Op zoek naar een andere aanpak. TH&MA: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, 22 (2), 18-25.

Nauwelaerts, E., Doumen, S., & De Schepper, L. (2014). Effectiviteit van toelatingsproeven. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 2014-2015 (1-2), 79-85.

* Omtrent de topic "Studietijd: Een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren" (hoger onderwijs)  

Doumen, S., Broeckmans, J., & Masui, C.(2014). The role of self-study time in freshmen’s achievement. Educational Psychology, 34 (3), 385-402. 

Masui, C., Broeckmans, J., Doumen, S., Groenen, A., & Molenberghs, G. (2014). Do diligent students perform better? Complex relations between student and course characteristics, study time, and academic performance in higher education. Studies in Higher Education, 39 (4), 621-643.

Andere publicaties

Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2010). De psychosociale ontwikkeling van jonge kinderen: Kunnen goede (relaties met) leerkrachten het verschil maken? Caleidoscoop, 22 (2), 11-19.

Doumen, S., Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Agressief gedrag en conflict in de leerkracht-leerlingrelatie: een doorbreekbare spiraal? Caleidoscoop, 21(4), 4-9.

Doumen, S., Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Agressief gedrag en conflict in de leerkracht-leerlingrelatie: een doorbreekbare spiraal? Basis-Schoolwijzer, 116 (17), 15-19. Herdruk van artikel in Caleidoscoop. 

Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Janssen, R., Magez, W., Van Nijlen, D., Buysse, G., Vangoetsenhoven, S., Arkens, T., & Doumen, S. (2011). Evaluatie en aanpassing van de COVAAR-II. Eindrapport EIF-project: K.U.Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Schoolpsychologie en Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent.

Recente congresbijdragen

* Omtrent de topic 'interdisciplinair wetenschapsonderwijs' 

Doumen, S., Notermans, J., Denolf, K., Hardy, A., & Vandamme, D. (2022, September). Curriculum design for a sustainable future: the case of the new master in materiomics. Action atelier at the Higher Education Summit 2022 ‘Daring to transform learning for a future-proof economy’, Hasselt, Belgium.

Doumen, S., Hardy, A., Notermans, J., & Denolf, K. (2022, June). Designing an evidence-based interdisciplinary curriculum in science: the case of the new master in materiomics. Poster presented at Fourth National Conference on Interdisciplinary Education - 'Interdisciplinary Education as a Pathway to Global Citizenship', Maastricht, the Netherlands.

Doumen, S., Denolf, K., Engelen, I., Notermans, J., Hardy, A., Blom, B., Carroll, D. (2021, October). Interdisciplinary STEM education: wave of the future. Panel discussion conducted at the 43rd Annual Association for Interdisciplinary Studies Conference: Interdisciplinary Collaboration: Navigating Between Generosity and Rigor, Virtual conference of Southern Utah University, October 14-16, 2021. 

* Omtrent de topic 'diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs'

Do Nascimento Rocha, M., Doumen, S., Struyven, K., & Verhaert, G. (2022, April). Persona, schaduw en symbolisch geweld: universitaire brochures en hoe ze dekoloniserende acties kunnen informeren. Paper gepresenteerd op VFO-studiedag ‘Onderzoek naar leren via lichaam én geest’, Online.