Sam

Desiere

Ik ben een postdoctoraal onderzoeker aan UGent met een focus op arbeidsmarktbeleid en beleidsevaluaties. Mijn huidig onderzoek bestaat uit drie onderzoekslijnen (1) RSZ-verminderingen; (2) nacht- en ploegenarbeid; en (3) tijdelijke werkloosheid.

Binnen de eerste onderzoekslijn evalueer ik het effect van de RSZ-vrijstelling voor de eerste werknemer op tewerkstelling. Daarnaast evalueerde ik recent ook de (Vlaamse) doelgroepverminderingen voor laag- en middengeschoolde jongeren en voor langdurig werkzoekenden.

Als FWO postdoctoraal onderzoeker focus ik op nacht- en ploegenarbeid. Hoewel bijna 8% van de Belgen aangeeft in ploegen te werken (EU-15: 17%), weten we erg weinig over deze vorm van arbeid. Bovendien worden in België jaarlijks 1,4 miljard euro subsidies uitgekeerd aan bedrijven die werken met nacht- en ploegenarbeid. Of deze subsidies positieve effecten hebben op de werknemers of bedrijven, vormt één van de onderzoeksvragen.

Tot slot ben ik betrokken bij een Belspo-project over tijdelijke werkloosheid. Doel is te bepalen welke impact tijdelijke werkloosheid heeft op de betrokken werknemers, zowel op korte als langere termijn.

Contact

Trefwoorden
Arbeid en tewerkstelling

Talenkennis

Moedertaal
Nl
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Master in de Economische Wetenschappen (Ugent)
Doctoraat in de landbouweconomie (UGent)

Huidige functieomschrijving

FWO postdoctoraal onderzoeker, Vakgroep Economie, UGent

Relevante Publicaties

1. Desiere, S., Cockx, B. How effective are hiring subsidies to reduce long-term unemployment among prime-aged jobseekers? Evidence from Belgium. Ugent Working Paper.
2. Desiere, S., Struyven, L. (2020). Using artificial intelligence to classify jobseekers: the accuracy-equity trade-off. Journal of Social Policy, 50(2), 367-385.

Relevante onderzoeken

1. FWO-project: Para-fiscale lastenverlagingen: Incidentie op werkgelegenheid, lonen en bedrijfsperformantie
2. FWO postdoc: Ploegenarbeid: feiten, waarde, en (verborgen) kosten
3. Belspo-project: Tijdelijke werkloosheid: economische en psychologische impact

Mijn media ervaring

Een deel van mijn beleidsgericht onderzoek werd vermeld in de Vlaamse media (e.g. onvoldoende bereik van werkzoekenden door de VDAB; impact van de Vlaamse doelgroepverminderingen), en een artikel over armoede in Rwanda werd opgepikt door de internationale media (Financial Times, Economist).