Ruth

Raes

Ik ben expert in zorg en zorgbeleid - gezondheidszorg en welzijn - en focus daarbij op de verandering die nodig is richting het future-proof herdenken van onze zorgsector. Bijzondere aandachtspunten zijn de evolutie richting geïntegreerde zorg en vermaatschappelijken van zorg enerzijds en de plaats van palliatieve en levenseinde zorg anderzijds. Mijn concrete ervaring zit in change management: het begeleiden van verandertrajecten én coaching en mentoring van leidinggevenden en directies. Die begeleidingen zijn gericht op de nieuwe mind-set die nodig is om succesvol te navigeren in een context van vergrijzing en sterk veranderende maatschappelijke verwachting inzake zorg. Dan gaat het onder meer over het uitbouwen van een sterke visie, moedig en gedeeld leiderschap, faciliteren van samenwerking en gericht bouwen aan organisatiecultuur en wendbare management systemen en structuren. We dienen de paradigmashift te maken van overdreven aandacht voor management en efficiëntie naar het opnieuw meer centraal stellen van de mens. Ik ben ook zelf leidinggevende van een netwerk palliatieve (thuis)zorg. Bij uitbreiding wil ik mee het debat voeden over hoe we als maatschappij anders kunnen omgaan met de complexiteit van onze omgeving vandaag: die van financiële en personele schaarste, maar ook van het gebrek aan maatschappelijk draagvlak en eenheid van visie over onze politiek vertegenwoordigers en staatsstructuren heen.

Contact

Trefwoorden
Management en organisatie
Human resources
Overheidsmanagement en beleid
Zorg

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Actief voortrekker van het samenwerkingsverband 'Actie Palliatieve Zorg'; ons doel is om via zowel maatschappelijke als beleidsbeïnvloeding het recht op kwaliteitsvolle palliatieve en levenseindezorg - op maat van de burger, patiënt en zijn nabije omgeving - levend te houden

Vrijwillig medewerker VUB, End-of-Lifecare onderzoeksgroep

Algemene Vergadering Villa Rozerood (respijthuis voor zwaar zieke kinderen en hun familie, als oprichter)

Algemene Vergadering Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen (als voormalig transitiecoach en mede oprichter).
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

Licentiaat in de Staats- en Bestuurswetenschappen (UGent)
Licentiaat in Management (MBA - Vlerick business school)
Gecertifieerd professioneel coach (International Coach Federation)

Huidige functieomschrijving

Coördinator Netwerk Levenseinde vzw, palliatieve thuiszorg Zuid-Oost-Vlaanderen. Daar ben ik verantwoordelijk voor een team waarmee we ook zelf de transitie hebben gemaakt van hiërarchisch leiderschap naar een meer gedeeld (zelf)leiderschap en belangen overstijgende samenwerking; zowel intern binnen ons team als in de wijze waarop we met onze zorgpartners actief streven naar geïntegreerde zorg op maat van alle betrokken actoren.

Namens de palliatieve zorgsector ben ik sterk betrokken bij verschillende projecten van het Departement Zorg, waarmee we als sector zelf in een belangrijk transitietraject zitten. Palliatieve zorg wordt naar voren geschoven als 'het' voorbeeld van het nieuwe model van geïntegreerde zorg waar Vlaanderen naartoe wil.

Op die manier ben ik zowel leidinggevende en manager als netwerker en beleidsmaker.

Ervaring

In 2019-2023 was ik projectleider van de projecten 'Compassionate City' in Brugge en Herzele, georganiseerd vanuit de levenseinde onderzoeksgroep onder leiding van prof. Luc Deliens (VUB-UGent). Het project beoogt een cultuurverandering in de maatschappij rond het omgaan met het levenseinde, waarbij onder meer ook burgers in 'compassionate communities' meer en anders zorg dragen voor elkaar.

Van bij aanvang in 2017 van het hervormingsproject van de eerstelijnszorg (gezondheid én welzijn) in Vlaanderen was ik vanuit palliatieve zorg als stakeholder betrokken bij het voorbereidend beleidswerk. Nadien was ik één van de transitiecoaches die de hervorming op het terrein hebben begeleid in opdracht van het Agentschap zorg en gezondheid. Ik begeleidde zeven zones in hun oprichting en een piloot regionale zorgzone.

Eind 2019 werd ik de eerste voorzitter van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, waardoor ik meteen kort daarna verantwoordelijk werd voor de oprichting en organisatie van de vaccinatiecentra in onze regio. Ik nam het voorzitterschap waar tot eind 2022, waarna ik lid bleef van de algemene vergadering.

In 2004 ontstond het idee een respijthuis op te richten voor zwaar zieke kinderen, waar ze samen met hun familie terecht kunnen. Bedoeling was de draagkracht van gezinnen te ondersteunen, zodat kinderen niet onnodig naar het ziekenhuis moeten als het thuis even niet meer zo goed lukt. Dit idee leidde tot de oprichting van Villa Rozerood in 2008. Vandaag biedt Villa Rozerood nog steeds vakantie en ondersteuning aan heel wat gezinnen.

Relevante Publicaties

Omgaan met verandering in de zorgsector, van management naar gedeeld leiderschap. Uitgegeven bij Lannoo Campus in januari 2024. https://www.ruthraes.be/

Relevante onderzoeken

Onderzoeksproject Compassionate Cities, begeleiding van twee steden aan de ene kant en twee doctoraatsstudenten aan de andere kant.

Mijn media ervaring

Occasioneel: artikels en interviews. Zie vb.

- Artikel op Knack.be naar aanleiding van de publicatie van mijn boek: Personeelstekort in de zorg: 'te veel efficiëntie jaagt zorgverleners weg'
- Opiniestuk namens 'Actie Palliatieve Zorg' in De Standaard van 16/10/2023: Welke maatschappij willen we zijn, hoe zijn we tegelijk zorgend en efficiënt?
- Artikel in Peiler (Tijdschrift van w.e.m.m.e.l, nr. 29, jan-mrt 2024): Wij moeten met één stem spreken, anders is palliatieve zorg in Vlaanderen veroordeeld om te verdwijnen
- HR Square (sept 2019, nr. 192) over het cultuurveranderingsproces binnen ons team Netwerk Levenseinde: Samen zoeken naar nieuwe attitude, kennis en vaardigheden

Beperkte ervaring met (lokale) radio, waar ik een paar keer werd geïnterviewd naar aanleiding van lokale initiatieven ten voordele van ons Netwerk Levenseinde, de werking van de vaccinatiecentra en het verschijnen van mijn boek.