Raf

Van Rooy

Geschiedenis van de taalkunde; geschiedenis van de Griekse en Latijnse taal; geschiedenis van het begrip dialect; Griekse migranten in de vijftiende eeuw

Contact

Trefwoorden
Cultuur en letteren
Geschiedenis
Nieuwe tijd
Oudheid
Klassieke talen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Andere
Nieuwgrieks

Achtergrond