Philippe

Eiselein

Duurzaamheid, Sociaal ondernemerschap, Circulaire economie, Cross-sectorale samenwerkingen, multistakeholder partnerschappen, duurzame business modellen, Competenties voor de toekomst, sociale innovatie educatie en training
-
philippe.eiselein@odisee.be

Contact

Trefwoorden
Bedrijfskunde
Economische wetenschappen
Management en organisatie
Managementtechnieken en bedrijfsvoering
Samenleving / Maatschappij

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Spaans
Andere
Portugees

Achtergrond

Lidmaatschap
Huidige lidmaatschap
- Representative-at-Large IABS (International Association of Business and Society)
Voorgaande lidmaatschap
- Clinton Global Initiative (CGI) University Fellow
- Lid van Raad van Bestuur van Belgium Impact vzw (nationaal netwerkorganisatie van sociale ondernemingen)
- Mentor in The circular kickstart (Circular Hub)
- Adviesraad Elanet
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

2021: Ph.D. Business Economics, Vrije Universiteit Brussel (Thesis: Managing social enterprises: conflicting objectives and scaling social impact)
2015: Master (cum laude) Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel
2013: Bachelor Handelsingenieur, Vrije Universiteit Brussel

Huidige functieomschrijving

Senior onderzoeker (Odisee Hogeschool) & Professor Social Entrepreneurship and CSR (Vrije Universiteit Brussel)

Ervaring

Academisch
----------------
Ik ontwikkel zowel theoretische als praktische inzichten en oplossingen in een breed scala aan nationale, Europese en internationale projecten over circulaire partnerschappen, ecosystemen, en competenties binnen de Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE), aan de Hogeschool Odisee. Daarnaast heb ik ook een groot interesse in duurzame business modellen, met onder meer sociale en circulaire business modellen. Als lid van de VUB Leerstoel Sociaal Ondernemerschap beheerde en organiseerde ik verschillende internationale conferenties en workshops, en coachte en begeleidde ik een dozijn van studenten- en startende sociale ondernemers. Ik ontwikkelde mijn doctoraatsonderzoek met een internationale focus op schaalstrategieën en uitdagingen, management van conflicterende doelstellingen, en stakeholderrelaties van innovatieve, hybride organisaties (sociale ondernemingen). Ik heb overe de afgelopen quasi decennium meer dan een honderdtal bachelor- en masterscripties van studenten op het gebied van duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en circulaire economie gesuperviseerd. Ik heb ook over de afgelopen jaren verschillende vakken gedoceerd, onder meer projectmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemerschap, alsook onderzoeksmethoden.

Ondernemer/Praktijk
------------------------------
Ik heb een nieuw gemeenschapsplatform ontwikkeld, ondersteund door Zijne Majesteit de Koning van België. Met Belgium Impact willen we 1000 impactvolle sociale ondernemers informeren, inspireren en verbinden met het Belgische ondernemersecosysteem. In samenwerking met 25 partnerorganisaties coördineerde ik een netwerk van meer dan 500 interdisciplinaire stakeholders. Bovendien heb ik dit platform kunnen uitbouwen tot een Europees en internationaal voorbeeld van best practice.

Relevante Publicaties

Academische papers
----------------------------
- Gonzalez, A. D., Griffin, J. J., Eiselein, P., & Dentchev, N. (2023). Supportive Ecosystems for Social Enterprises: The Role of Family Firms . New Business Models Conference Proceedings 2023. Maastricht University Press. https://doi.org/10.26481/mup.2302
- Eiselein, P., Brabant, K., Keygnaert, W. (2023) “Developing sustainable partnerships for circular economies: a literature review” In stakeholder engagement in sustainable circular economy. Theoretical, methodological and practical perspectives. Edited by Johanna Kujala, anna Heikinnen, Annika Blomberg. Palgrace MacMillan.
- Eiselein, P. (2022) “Funding social enterprises” In Social Entrepreneurship and vulnerable social groups. Edited by Dentchev, N., Roncancio Marin, J., Alba Ortuño, C., Outsios, G., Kapodistrian University of Athens press
- Eiselein, P. and Dentchev, N.A. (2021), “Scaling social impact: what challenges and opportunities await social entrepreneurs”, Social Entrepreneurship (Business and Society 360, Vol. 5), Emerald Publishing Limited, Bingley.
- Eiselein, P. and Dentchev, N.A. (2020), "Managing conflicting objectives of social enterprises", Social Enterprise Journal, Vol. 16 No. 4, pp. 431-451. https://doi.org/10.1108/SEJ-03-2020-0015
- Dentchev, N., Eiselein, P., Vander Velpen, K., Bouckaert, M., & Gonzalez, A. A. D. (2020). A financial guide for social entrepreneurs (https://www.diekeure.be/nl-be/professional/10673/a-financial-guide-for-…)
-Eiselein, P. (2019). Book review: Andy Last–Business on a mission, how to build a sustainable brand. Accountancy & Bedrijfskunde.
-Dentchev, N. A., Eiselein, P., & Kayaert, T. (2018). Social responsibility within Brussels municipalities: An exploratory study. In Corporate Social Responsibility. Emerald Publishing Limited.

Boek
------
- Dentchev, N., Eiselein, P., Vander Velpen, K., Bouckaert, M., & Gonzalez, A. A. D. (2020). A financial guide for social entrepreneurs. Die Keure.

Relevante onderzoeken

1) Circulaire transitie door duurzame multi-actor partnerschappen
In dit onderzoek willen we nagaan wat nodig is om duurzame partnerschappen tussen de actoren van een Quintuple Helix-model op te zetten voor circulaire ecosystemen, binnen de Vlaamse en Brusselse context. Quintuple helix-systemen erkennen het belang van de relaties en kennisproductie tussen de institutionele sferen industrie-overheid-universiteit-maatschappij-natuurlijke omgeving, en zijn bijzonder interessant omdat ze kunnen bijdragen aan systemische innovaties, die noodzakelijk blijken om circulaire transitie waar te maken.
2)S-CircEl
De overgang van de sociale economie naar een duurzame, betaalde baan (in het reguliere circuit) is en blijft een grote uitdaging. Binnen dit project gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om deze doelgroep te (her)activeren op de (reguliere) arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame baan te vergroten. We richten ons op kort- en middengeschoolde profielen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3)ELANET
Erasmus + Capaciteitsopbouwproject (36 maanden) gericht op de ontwikkeling van een internationaal platform ter ondersteuning van sociale ondernemers met 17 consortiumpartners en 36 geassocieerde partners uit Europa en Latijns-Amerika.
4)ERMIScom
Gericht op de ontwikkeling van een gemeenschappelijk curriculum op het gebied van journalistiek en sociale media tussen de betrokken IHO's om de sociale integratie en inclusie van kwetsbare groepen te vergemakkelijken. Dit is een Erasmus+ KA2-project (36 maanden) onder leiding van de Nationale Kapodistriaanse Universiteit van Athene (Griekenland).
5)SEfficiëntie
VLIR Gezamenlijk project (24 maanden) gericht op de ontwikkeling van universitaire centra ter ondersteuning van sociale ondernemers in Bolivia, Oeganda en Ecuador.