Mirko

Petrovic

Prof. dr. Mirko Petrovic is voltijds gewoon hoogleraar geriatrie en voorzitter van de vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, Universiteit Gent. Hij leidt de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij ouderen’. De belangrijkste doelstellingen van zijn onderzoek zijn: het patroon en de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik bij oudere ziekenhuispatiënten en bewoners van woonzorgcentra in kaart te brengen; de kwaliteit van het voorschrijven te beoordelen en te schatten in hoeverre de voorschriften afgestemd zijn op de werkelijke medische noden; te beoordelen in hoeverre de organisatie van een zorginstelling van invloed is op de relatie tussen geneesmiddelengebruik en medische noden; voorschrijfindicatoren te gebruiken om vast te stellen welk voorschrift niet in overeenstemming is met de nationale en regionale voorschrijfrichtlijnen en bij te dragen tot de organisatie en uitvoering van een beter voorschrijfbeleid bij ouderen. Uit zijn wetenschappelijk dossier blijkt een uitgebreide ervaring met zowel epidemiologische studies als klinische trials.

Contact

Trefwoorden
Gezondheidszorg
Geneeskunde
Geriatrie

Talenkennis

Moedertaal
Servo-kroatisch
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
BVGG (Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie)
EuGMS (European Geriatric Medicine Society), president-elect
EAMA (European Academy for Medicine of Ageing)
EMA (European Medicines Agency - Europees Geneesmiddelenagentschap), lid van de Geriatric Expert Group
IAGG (International Association for Gerontology and Geriatrics)
NVKFB (Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie)
Wetenschappelijk Platform Psychofarmaca (BelPEP- Belgian Psychotropics Experts Platform) van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid en Leefmilieu, covoorzitter van de werkgroep ‘Adequaat voorschrijven van psychofarmaca bij geïnstitutionaliseerde ouderen’

Studie(s) en diploma's

Doctor in de geneeskunde (Universiteit van Belgrado, 1983)
Specialisatie interne geneeskunde (Universiteit van Belgrado, 1991 en Universiteit Gent, 1998)
Bijzondere bekwaming in de geriatrie (Universiteit Gent, 1999)
Doctoraat in de medische wetenschappen (Universiteit Gent, 2002)
Certificaat klinische farmacologie (Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie, 2004)
Erkenning als specialist in de geriatrie (Universiteit Gent, 2007)

Huidige functieomschrijving

Voltijds gewoon hoogleraar geriatrie, vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, Universiteit Gent
Voorzitter vakgroep Inwendige Ziekten en Pediatrie, Universiteit Gent
Kliniekhoofd, dienst Geriatrie, UZ Gent

Relevante onderzoeken

Deelname aan het FP7-Health-2011 project ‘A randomized clinical trial to evaluate the effectiveness of a Multi-modal Intervention in older people with type 2 Diabetes on FRAILty and quality of life: the MID-FRAIL study’, 2011-2015

Deelname aan het FP7-Health-2012 project ‘A New Software ENgine for the Assessment & optimization of drug and non-drug Therapy in Older peRsons: the SENATOR study’, 2012-2017

Deelname aan het H2020 project ‘Atrial Fibrillation integrated approach in FraIl, multiboRbid and polyMedicated Older People: the AFFIRMO study (437.500 EUR), 2021-

IOF Advanced-project ‘High drug-loaded pellets for dysphagia and sustained release: DYSPEL’, compromotor (254.797 EUR), 2022-

Deelname aan het Health Research Board of Ireland project ‘Assessment of drug Treatment in Elderly hospitalized patients: the OPTIMATE study’, 2022-