Miet

De Letter

Afasie
Dysartrie
Verbale apraxie
primair progressieve afasie
foreign accent syndrome
neurogene taalstoornissen
communicatiestoornissen na een beroerte (stroke), een trauma of in kader van de ziekte van Parkinson en dementie
neurogene spraakstoornissen

Contact

Trefwoorden
Logopedische en audiologische wetenschappen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
- voorzitter van Parkinson Zorgwijzer Vlaanderen (www.parkinsonzorgwijzervlaanderen)
- lid van de Belgian Society for Neurorehabilitation (http://www.bsnr.be/)
- lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie (www.vvl.be)
- lid van de adviesraad van de Vlaamse Parkinson Liga (www.parkinsonliga.be)
Huidige nationaliteit(en)
Belgische

Studie(s) en diploma's

- Bachelor in de Logopedie en Audiologie
- Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen
- Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen
- Cursus: Vlerick business school - Self leadership training

Huidige functieomschrijving

- Hoofddocent UGent - faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
- Voorzitter Opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen dd 1/10/2022
- Voorzitter Interdisciplinaire Postgraduaatopleiding Neurorevalidatie (www.ipnr.be)
- Onderzoeker - lesgever - clinicus

Ervaring

- Klinische ervaring sinds 1996
- Onderwijskundige ervaring sinds 2005
- Onderzoekservaring sinds 2002

Relevante onderzoeken

- Parkinson - impact van medicatie en diepe hersenstimulatie op spraak, taal en gehoor
- Stroke, dementie : neurologische spraak- en taalstoornissen
- EEG van taal
- neuroplasticiteitsgericht revalideren