Marijke

Wilssens

Marijke Wilssens is orthopedagoge en werkt sinds 1999 aan de Arteveldehogeschool. Ze is als docent en onderzoeker verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleidingen zorgverbreding en remediërend leren en buitengewoon onderwijs - twee gespecialiseerde vervolgopleidingen voor leerkrachten, therapeuten, sociaal werkers en andere ondersteuners. Binnen de lerarenopleidingen is Marijke promotor van heel wat onderzoeksprojecten en nascholingen over diversiteit en inclusie. Zowel in Vlaanderen als internationaal ontwikkelde ze professionaliseringsprogramma's over inclusief onderwijs en diversiteit. Daarbij ligt de nadruk op samenwerken met leerlingen, ouders en collega's om handelingsgericht te kunnen werken en universeel toegankelijke lessen te ontwerpen. Marijke heeft ook negen jaar gewerkt met kleuters met een verstandelijke beperking en hun ouders bij thuisbegeleidingsdienst De Tandem, nu Fiola vzw. Naar aanleiding van het M-decreet werd ze ook zeven jaar gedetacheerd als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als coach richt ze zich consequent op het potentieel in elke leerling, elke leerkracht en elke school. Enkele van haar recente projecten zijn 'Potential To Teach’, ‘ProuD To Teach All’ en ‘Flexio’.

Contact

Trefwoorden
Onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Hoger onderwijs
Inclusief onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Andere
Ik begrijp ook Duits.

Achtergrond

Lidmaatschap
Nu: lid van docenten voor inclusie.
Vroeger zat ik ook in de Raad van Bestuur van CM Waas & Dender en van Kinderopvang Zonnestraal.
Huidige nationaliteit(en)
Belgische
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belgische
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belgische
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belgische

Studie(s) en diploma's

-Master pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek
-Academische initiële lerarenopleiding (nu Educatieve Master )
-Postgraduaat inspirerend coachen

Huidige functieomschrijving

-Docent lerend netwerk groep en portfolio, trajectcoach bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs– zorgverbreding en remediërend leren – postgraduaat zorgleraar
-Promotor onderzoek en dienstverlening thematische lijn Diversiteit en inclusie
-Projectleider Flexio, flexibel professionaliseren rond flexibel onderwijs en diversiteit
-Projectcoördinator Erasmus+-project ProuD to Teach All
-Nascholer Potential – Power to teach all

Ervaring

-meer dan 20 jaar ervaring als docent en onderzoeker bij Arteveldehogeschool (sinds 1999)
- 7 jaar als opleidingscoördinator van de banaba's BUO en zorgverbreding & remediërend leren
- 9 jaar als orthopedagoog van kleuters met een verstandelijke beperking, hun gezin en school (halftijds)
- 7 jaar als pedagogisch begeleider competentieontwikkeling (halftijdse detachering naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
-auteur van diverse publicaties (zie hieronder)
-projectleider en medewerker aan diverse Vlaamse en internationale onderzoeken (zie hieronder)

Relevante Publicaties

• De Tandem (2002), ed. Wilssens M. Naar de gewone kleuterschool: Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt. Antwerpen: Garant.
• De Tandem (2002) ed. Wilssens M. Naar de gewone kleuterschool: Begeleiding bij integratie en inclusie. Antwerpen: Garant.
• De Tandem (2002) ed. Wilssens M. Naar de gewone kleuterschool: praktische tips voor integratie en inclusie. Antwerpen: Garant.
• De Tandem (2004) ed. Wilssens M. Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap. De Katholieke Schoolgids, jg. 58, 3, p.139-141.
• Wilssens, M. (2004). Wederzijdse verrijking dankzij De Tandem, De wereld van het jonge kind, jg. 32 oktober 2004, p. 59-62.
• Wilssens, M./ De Tandem (2004). Met een handicap naar school. Praxisbulletin, 4, dec. 2004, p. 3-8
• Wilssens, M. (red.) e.a. “Inclusive education: a long and winding road”, Arteveldehogeschool i.s.m. diverse Europese partners (2002-2004), niet-gepubliceerde digitale cursus op digitale leeromgeving Arteveldehogeschool.
• Wilssens, M. (red.) e.a. “Kenniskring maatwerk en inclusie” (2004-2006), niet-gepubliceerde digitale cursus op digitale leeromgeving Arteveldehogeschool.
• Wilssens, M. (2007). Inclusief onderwijs ondersteunen. Tijdschrift logopedie, jg. 20, nr.4 juli-augustus 2009, p. 43-48.
• Lebeer, J., Struyf, E., Wilssens M., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H., de Maeyer, S., De Muynck R., Du Seuil D., & Pauwels, P. (2009). Onderzoek praktijktest in het kader van leerzorg: eindverslag. Antwerpen – Gent, onderzoek i.o.v. de Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs & Vorming.
• Lebeer, J., Struyf, E., Wilssens M., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H. (2009). Valorisatie onderzoeksresultaten van de prakijktest leerzorg: eindverslag. Antwerpen – Gent, onderzoek i.o.v. de Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs & Vorming.
• Lebeer, J., Struyf, E., Wilssens M., de Maeyer, S., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H. (2009). De praktijktest in het kader van leerzorg: een nieuwe bril voor Harry Potter? Caleidoscoop 21 (2): 4-10.
• Wilssens, Marijke, Lebeer, Jo, Struyf, Elke, de Maeyer, Sven, Denys, Anneleen, Timbremont, Benedikte, Van de Veire, Hugo. (2009) Leerzorg in de praktijk getest. Tijdschrift logopedie, jg. 22, nr.2 maart-april 2009, p. 49-54.
• Lebeer, J., Struyf, E., Wilssens, M., Timbremont, B., Denys, A., Vandeveire, H., De Maeyer, S. Identifying special educational needs in Flanders: validity of a new framework of “graded adaptation”. In: Baro, F. et al. (2009). CAMHEE Project (Child and Adolescent Mental Health in Extended Europe), WHO Collaborating Centre for Health and Psychosocial and Psychobiological Factors, Brussels-Vilnius (presentatie prof. Lebeer op internationaal congres Budapest september 2009).
• Lebeer, J., Struyf, E., De Maeyer, S., Wilssens, M., Timbremont, B., Denys, A. and Vandeveire, H. (2010). Identifying special educational needs: putting a new
framework for graded learning support to the test. European Journal of Special Needs Education, 25: 4, 375-387. http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2010.513542
• Lebeer, J., Struyf, E., Wilssens M., Timbremont, B., Denys, A., Van de Veire, H., de Maeyer, S. (2010). Het leerzorgkader in de praktijk getest. Zorgbreed, jg. 7, nr. 26, p. 15-23.
• Viaene, W. (2010). Zorgen voor leerzorg in het onderwijs: niet meer werk, maar erkenning van bestaand werk. Interview met Marijke Wilssens, Karolien Van Gassen en Vera Henckens, Arteveldemagazine jg. 33, p. 8-10.
• Vanpeperstraete, L., Jansegers,K., Wilssens, M. (2010). Draagkracht versterken in de praktijk: Het kan! Welwijs, jg. 21, nummer 4, december 2010.
• Wilssens, Marijke (2011). Het nieuwe leerzorgkader in de praktijk getest. Katholieke Schoolgids jg. 65, nr. 2, maart 2011, p. 44-51.
• Meirsschaut, M., Monsecour, M. en Wilssens, M. (2013). Klaar voor redelijke aanpassingen, een leidraad. Gent: Arteveldehogeschool, www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp
• Meirsschaut, M., Monsecour, M. en Wilssens, M. (2015). Universeel ontwerp in de klas en op school: op-stap naar redelijke aanpassingen. Gent: Arteveldehogeschool, www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp
• Meirsschaut, M., Monsecour, M. en Wilssens, M. (2015). Universeel ontwerp in de klas en op school: een ruimer kader. Gent: Arteveldehogeschool, www.arteveldehogeschool.be/universeelontwerp
• Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2017). Aan de slag met universeel ontwerp in de klas en op school, Caleidoscoop, Jg. 29, nr. 2, p. 13-17.
• Wilssens, M. (2019). Inclusie: een must of een zoveelste modegril? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 95-107.
• Wilssens, M. & Boonen, H. (2019). Samen professionaliseren: een springplank naar inclusie? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 233-254.
• Boonen, H. & Wilssens, M. (2019). Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 59-79.
• Roose, I. & Wilssens, M. (2019). Op weg naar inclusieve schoolculturen: zit het in de muren? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 255-270.
• Wilssens, M., Milants, M., Boonen, H. & Van de Putte, I. (2021). Doos vol potential: gespreksstarters over diversiteit en inclusie. [toolbox] Gent: Arteveldehogeschool. http://gespreksstarters.potentialtoteach.be/

Relevante onderzoeken

• Praktijktest in het kader van leerzorg i.o.v. de Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs & Vorming (2008-2009).
• M-decreet: motor, motivatie, mogelijkheden i.o.v. de Vlaamse Regering, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs & Vorming (2015-2017). http://m-decreet.weebly.com/
• Van de Putte, I., Boonen, H. & Wilssens, M. (2016-2019). www.potentialtoteach.be en www.kenniscentrumpotential.be
• Wilssens, M., Step, I. & Vandenbussche, E., (red.)(2019-2021). Ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat: Ondersteuning van het hoogste karaat. [website] Gent: Arteveldehogeschool. www.ondersteuninginhetkwadraat.be
• De Bruyker, M. & Wilssens, M. (2020-2021). Naar een krachtige leerlingenbegeleiding: aanbevelingen voor directies, scholen, begeleidingsdiensten, overheid en kenniscentra [online document]. www.arteveldehogeschool.be/projecten/de-krachtige-leerlingenbegeleider
• Wilssens, M. (red.)(2021-2023). ProuD To Teach All: Professional Development Strengthening Competencies to Teach All Learners in an Inclusive Learning Environment. [website] Gent: Arteveldehogeschool. http://bit.ly/proud4all - www.proudtoteachall.eu
• Wilssens, M., Werbrouck, N., Pools, K., Teijsen, E. & Van Mieghem, A. (2021-2023). Flexio: flexibel professionaliseren rond flexibel onderwijs en diversiteit. [website] Gent: Arteveldehogeschool. https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/flexio-flexibel-profession…

Mijn media ervaring

• Interview met Jan Hautekiet over het M-decreet op Radio1, nieuwsopname bij regionale TV-zender AVS over inclusie en ondersteuning van kleuters met een verstandelijke beperking, medewerking aan enkele korte krantenartikels over buitengewoon onderwijs en redelijke aanpassingen
• Van Hoeck, R. & Wilssens, M. (2021). #78 | Teacher Tapp #5 – Inclusief onderwijs [online podcast]. Gent: Arteveldehogeschool. https://sites.arteveldehogeschool.be/deleraardenkt/nieuws/de-vijfde-tea… -https://vriendvandeshow.nl/dekrijtlijnen/episodes/78-teacher-tapp-5-inc… - ook aangeboden op Dag van de wetenschap 2021, https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/arteveldehogeschool-podc…
• Van Heuverzwyn, E., Wilssens, M. & Van Bunder, D. (2021). Onderwijs in een diverse samenleving. [video / podcast] Gent: Associatie Universiteit Gent. https://www.wetenschapscafe.be/nl/gent/gent-cat/onderwijs-in-een-divers…
• Wilssens, M. (2022). De leerkracht: een superheld voor elk kind? [filmclip] Brussel: Wetenschap Uitgedokterd. https://www.wetenschapuitgedokterd.be/de-leerkracht-een-superheld-voor-… en http://www.sciencefiguredout.be/teacher-superhero-every-child.