Marieke

Coussens

Neurodivergente kinderen en jongeren
Familiegericht werken
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
DCD (Developmental Coordination Disorder)
Leerstoornissen (dyslexie, dysgrafie, dyscalculie, dysorthografie)
Inclusie in onderwijs en samenleving
Diagnostiek en interventie voor ontwikkelingsstoornissen
Kinderergotherapie
Onderwijsondersteuning voor neurodiverse kinderen

Daarnaast ben ik ook werkzaam als privé kinderergotherapeut waardoor ik ook (al meer dan 20 jaar lang) expertise heb opgebouwd mbt diagnostiek en interventie voor kinderen die 'anders' ontwikkelen.

Verder mag je me contacteren als je informatie wil over inclusie! Immers, niet elk kind wervelt door het leven. Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen lijken doodgewone activiteiten vaak aartsmoeilijk. Door die kinderen vroeg te helpen, daalt het risico op bijkomende psychische problemen zoals een depressie of angststoornis op oudere leeftijd.

Contact

Trefwoorden
Gezondheidszorg
Psychomotorische therapie
Revalidatiewetenschappen
Pediatrie
Kinderen en jongeren

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
Beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen
Lidmaat intervisie werkgroep Ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar SIG Gijzegem
Kwaliteitscentrum Diagnostiek
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

STUDIES
1. Bachelor in de ergotherapie, Karel De Grote Hogeschool
2. Master in Occupational Science, University of Alberta, Edmonton, Canada,
3. Doctor in de Gezondheidswetenschap, Faculteit Geneeskunde, Departement Revalidatiewetenschappen, Universiteit Gent
4. Post Doctoraal Onderzoeker, Faculteit Geneeskunde, Departement Revalidatiewetenschappen, Universiteit Gent

Diploma's
1. Autisme Coach
2. NeuroLinguistic Program (NLP coach

Huidige functieomschrijving

Marieke Coussens (°1977) is al meer dan 20 jaar gepassioneerd bezig met het zoeken naar methoden om jonge kinderen met een diagnose te helpen de beste versie van zichzelf te worden. Haar doel als ergotherapeut is om deze kinderen - die ze ook wel haar superhelden noemt - te laten stralen. Ze begon in Edmonton (Canada) aan de University of Alberta, vervolgens ging ze naar Arteveldehogeschool en tenslotte kwam ze aan de Universiteit Gent, waar ze zich richtte op de participatie van jonge kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), stoornis in de motorische ontwikkeling (DCD) en autismespectrumstoornissen (ASS). Ze toetst de opgedane kennis in de praktijk en vertaalt theoretische concepten in werkbare methodes. Marieke is een onderzoeker die bruggen bouwt tussen het werkveld en de academische wereld.

Ervaring

2003 Heden Docent en curriculum ontwikkelaar aan de Artveldehogeschool, Gent, Praktijkgerichte Bachelor Opleiding Ergotherapie
 Buitenlandse lesgevers ervaring met
o Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway
o Metropolia University, Helsinki, Finland
o Oulu University of Applied Scienes, Oulu, Finland
o Faculty of Medicine in Hradec Kralové, Charles University, Prague, Czech Repulic

2007 - Heden Privé kinderergotherapeut - Heikant 116 in Zele

2021 - Heden Postdoctoraal onderzoeker, Universiteit Gent, Vakgroep revalidatiewetenschappen

2003- Heden Praktijk Gericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO), Ergotherapie, Arteveldehogeschool, Gent
 PWO: Spelenderwijs wijzer worden
 PWO: Samen Sterker in Spel
2015 - 2021 Assisterend Academisch Personeel in ‘Master in ergotherapeutische Wetenschappen in Universiteit Gent

2015 - 2021 Doctoraatstudent, Universiteit Gent
Proefschrift: Participation of young children with Developmental Disabilities

2014-2018 COST (European Cooperation in Science and Technology), pan-European intergovernmental framework. Ludi Play Project.

2001-2003 Onderzoeksassistent aan de University of Alberta, Edmonton, Canada

2001-2003 Assisterend Academisch Personeel aan de Masters Program of Occupational Therapy aan de University of Alberta, Edmonton, Canada

Relevante Publicaties

Voor een recente update wat betreft publicaties, verwijs ik graag naar volgende website
https://biblio.ugent.be/person/802001880725

Relevante onderzoeken

1. Het ontwikkelen van PROM's voor en door kinderen!

In dit onderzoek gaan we (vanuit een design thinking methodologie) naar manieren zoeken om kinderen te betrekken bij het ontwikkelen van een Patient Reported Outcome Feature. Het ontwikkelen van PROM's is een uitstekende manier om de effectiviteit van een behandeling te meten aan de hand van vragenlijsten. In dit geval is de ervaring van de patiënt het belangrijkste. PROM's bieden klinische informatie vanuit het perspectief van de patiënt, in ons geval, jonge kinderen, en zijn daarmee uniek.