Marc

Dillen

betaalbaar wonen, energie, ruimtelijke ordening, duurzaam bouwen, circulair bouwen, publiek-private samenwerking (PPS), omgevingsvergunningen, biodiversiteit in de bouwsector, fossielvrij bouwen, elektromobiliteit

Contact

Trefwoorden
Huisvesting
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Bouw en constructie
Energie
Openbare werken

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Ondervoorzitter van FITA, lid van de SERV, lid van het directiecomité Werkgeversplatform van VOKA
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Licentiaat economische wetenschappen (richting : industriële en ruimtelijke economie) aan KU Leuven
Master of Business Administration (richtingen : internationale economie en financiering) aan KU Leuven

Huidige functieomschrijving

Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

Relevante Publicaties

De VCB publiceert elk jaar een visierapport waarvan het overgrote deel een studie behelst over een actuele problematiek in de bouwsector.

Relevante onderzoeken

De VCB participeert in een aantal projecten en trekt ook een aantal projecten waarvan de output van nut is voor de bouwsector.

Mijn media ervaring

Op regelmatige basis interviews, reactie en toelichting bij eigen persbericht voor zowel de geschreven als de audiovisuele media.