Liesbet

Boone

Ik ben psychologe en leiderschapscoach, met een doctoraat in de psychologie. Tijdens mijn onderzoeksperiode focuste ik me op de vraag onder welke condities perfectionisme niet meer helpend is. Na mijn onderzoek heb ik jarenlang expertise opgebouwd als leiderschapsexpert, leiderschapscoach en teamcoach aan de Universiteit van Gent. Vanuit de ervaring dat veel leidinggevenden en professoren die ik coachte, tegen hun perfectionisme aanliepen, schreef ik in 2023 mijn boek 'niet perfect, toch tevreden'. In dit boek introduceer ik een positief alternatief voor perfectionisme, nl. optimalisme.
Ik geef lezingen voor ondernemers over de vraag hoe perfectionisme een rem kan zetten op de groei van hun bedrijf en hoe optimalisme een driver kan zijn. Daarnaast geef ik ook lezingen voor het brede publiek.
Ik ben cofounder van het bedrijf Conundrum, waar we KMO's ondersteunen om hun groeiambities te realiseren. Ik doe dit vanuit de rol als teamcoach en leiderschapscoach.

Contact

Trefwoorden
Human resources
Psychologie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Studie(s) en diploma's

Master en Doctor in de klinische psychologie

Huidige functieomschrijving

▶️ Als expert in perfectionisme schreef ik in 2023 het boek 'niet perfect, toch tevreden'. Na mijn doctoraatsonderzoek over perfectionisme is het een belangrijke rode draad en passie gebleven. Door middel van keynotes, trainingen, en individuele begeleidingen (en binnenkort mijn boek) breng ik mijn genuanceerde, onderbouwde en hoopvolle boodschap over hoe je van perfectionisme je kracht kan maken. Mijn missie is om perfectionisme uit het verdomhoekje te halen en optimalisme meer bekendheid te geven. Daarin zit de sleutel naar een vrijer en succesvoller leven. Alle info vind je op www.liesbetboone.be

▶️ Als co-founder van Conundrum versterk ik -samen met mijn partner Birger Stilten- KMO's om duurzaam te groeien. We bieden een totaalaanpak en aligneren strategie, processen en mensen. Ik coach binnen elk verandertraject de ondernemer en/of het managementteam. De ervaring leert dat deze individuele coaching de ondernemer én de organisatie helpt om sterker te staan doorheen de verandering en het laat ons toe om meer snelheid te maken. In het verandertraject coach ik ook teams en leidinggevenden en aligneren we de leiderschapscultuur. Alle info vind je op www.conundrum-consult.be

▶️ Aan de Universiteit Gent werk ik de laatste jaren intensief op het ondersteunen en ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden bij professoren en leidinggevenden. Naast visieontwikkeling, beleidsondersteuning, leiderschapscoaching en het opzetten van leiderschapstrajecten ism Impetus Academy, bouw ik ook een community van 'wendbaar leidinggevenden' uit. Mijn missie? Via leiderschapsontwikkeling meebouwen aan een cultuur van vertrouwen gekoppeld aan verantwoordelijkheid, waarin leidinggevenden en teams zich sterk voelen en meer verbonden zijn met elkaar.

Ervaring

Leiderschapscoach, keynote spreker en teamcoach

Ik ondersteun ruim 10 jaar ondernemers, professoren, leidinggevenden en teams om met meer succes en voldoening hun persoonlijke en professionele ambities te kunnen realiseren.

8 jaar wetenschappelijk onderzoek aan Universiteit Gent

Relevante Publicaties

Wetenschappelijke publicaties: https://biblio.ugent.be/publication?text=liesbet+boone

Boek voor brede publiek over perfectionisme: 'niet perfect, toch tevreden'

https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/liesbet-boone-perfectionisme-wil-ons-beschermen-tegen-onaangename-gevoelens-van-angst-of-afgewezen-te-worden

Relevante onderzoeken

Doctoraatsonderzoek naar de relatie tussen perfectionisme en eetstoornissen

Mijn media ervaring

Interviews voor radio, krant, vakbladen en nieuws

https://www.liesbetboone.be