Jonas

Voorter

Mijn expertise heeft betrekking op de juridische transitie naar een circulaire economie in de bouwsector. Dergelijke transitie gaat in op diverse wettelijke kaders (bv. afval en materialen, overheidsopdrachten, ruimte, etc.) en kadert in de bredere Europese en nationale doelstelling om te evolueren naar een duurzame en klimaatneutrale maatschappij. De focus in een circulaire economie ligt op ons materialengebruik. Door circulair te denken proberen we het ontginnen van nieuwe grondstoffen te verminderen en het genereren van afvalstoffen te vermijden.

Contact

Trefwoorden
Overheidsmanagement en beleid
Rechten
Afvalproblematiek
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Bouw en constructie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
/
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

- Master in de rechten, afstudeerrichting Overheid en Recht (2016, Universiteit Hasselt);
- Doctor in de rechten (2023, Universiteit Hasselt)

Huidige functieomschrijving

Postdoctoraal onderzoeker circulaire economie en bouwrecht aan Tilburg University en Universiteit Hasselt

Ervaring

- 3 jaar ervaring als advocaat publiek- en bouwrecht;
- 4 jaar ervaring als doctoraatsonderzoeker.

Relevante Publicaties

- J. VOORTER, "Het concept circulaire economie en de integratie ervan in het Vlaamse omgevingsrecht", Rechtskundig Weekblad 2021-22, vol. 85, afl. 27, 1050 - 1063;
- J. VOORTER en C. KOOLEN, "The traceability of construction and demolition waste in Flanders via blockchain technology: a match made in heaven?", Journal for European Environmental and Planning Law 2021, afl. 4, 347 - 369;
- J. VOORTER en S. VAN GULIJK, "West-Europees publiek en privaat overheidsbeleid en (voorgenomen) wetgeving voor een circulaire bouwsector: Een systematische analyse", SEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht 2023, afl. 10, 408 - 416;
- J. VOORTER, C. VAN ESBROECK, L. VAN DER AUWERMEULEN en L. THEWIS, "Het instrumentendecreet en het decreet woonreservegebieden: Een (kritische) reflectie", Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed 2023, afl. 3, 89 - 103.

Relevante onderzoeken

- Onderzoeker binnen de Proeftuin Circulair Bouwen (Vlaanderen Circulair/OVAM), 2019 - 2023, https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/onze-aanpak/proeftuin;
- Onderzoeker binnen het Steunpunt Circulaire Economie/CE Center (OVAM/Departement EWI), 2022 - 2026, https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl

Mijn media ervaring

Weinig tot geen concrete ervaring.

Andere info

/