Jens

Van Rompaey

Mijn onderzoek en persoonlijke spitst zich toe op de (zelf)organisatie van de Katholieke Kerk in Westerse context en hoe die Kerk zich positioneert en gedraagt in de hedendaagse context. In het bijzonder de interne organisatie, kerntaak en interactie met de buitenwereld krijgen aandacht. Bijkomende vragen waaraan ik in mijn onderzoek besteed zijn: interactie cultuur en geloof; geloofwaardigheid van de Katholieke Kerk, huidige problemen van de Kerk en mogelijke oplossingen; culturele inbedding van de Kerk in Europa en elders in de wereld.
Kerninteresses/ sleutelwoorden: Katholieke Kerk, theologie, geloof en samenleving, synodaliteit, cultuur en cultuurfilosofie.

Contact

Trefwoorden
Godgeleerdheid
Christendom
Wijsbegeerte
Europa

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Andere
Italiaans

Achtergrond

Lidmaatschap
European Society of Catholic Theology, lid van het Young Curatorium.
European Academy of Religion (lid)
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Master in de Wijsbegeerte (UA)
Master Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven)
Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion

Huidige functieomschrijving

Aspirant fundamenteel onderzoek van het FWO, als doctoraatsstudent verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

Ervaring

Doctoraatsstudent (2021-2025)
Lid van de diversiteitsraad van de Stad Lier (2019-)

Relevante Publicaties

Van Rompaey, J. (2023). Weighing and Assessing Diocesan Syntheses. A Study of the 2021-2022 Synodal Consultation of the People of God in Belgium. Louvain studies, 345-369. (peer reviewed)

Van Rompaey, J. (2023). Ecclesiology and Synodality: A New Red Thread Through the Fabric of the Church. Jeevadhara: A Journal for Socio-Religious Research, LIII (316), 39-54.
Van Rompaey, J. (2023). Jeruzalem, Athene en Efeze. Theologische plaatsbepalingen geïnspireerd door het boek Handelingen. Ezra, 60 (4), 113-125.

Een beter overzicht van presentaties, publicaties en science communication is te vinden op: https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00129176

Andere info

Benoemd (als vrijwilliger) in het bisdom Antwerpen sinds 2018.