Hilde

Rabaut

Als lector wiskundedidactiek verrichte ik de voorbije jaren onderzoek naar wiskunde voor kleuters. Voor ik lector werd gaf ik les in het gewoon onderwijs, en ook aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met spraak-, taal- en ontwikkelingsproblemen.
Theoretisch inzichten uit internationaal onderzoek vertaal ik in praktische tools voor wiskunde voor het werkveld. Zo fungeerde ik reeds meermaals als brug tussen het macro- en microniveau.

Contact

Trefwoorden
Gebarentaal
Wiskunde
Onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Hoger onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands
Andere
Gebarentaal

Achtergrond

Lidmaatschap
Ontwikkelcommissie voor de onderwijsdoelen kleuter- en lager onderwijs
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Lerarenopleiding kleuteronderwijs
Lerarenopleiding lager onderwijs
Doventolk
Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën
Master in de politieke wetenschappen

Huidige functieomschrijving

Lector Hogeschool: wiskundedidactiek kleuteronderwijs en lager onderwijs

Ervaring

Leerkracht aan dove en slechthorende/ autistiforme/ spraak- en taalgestoorde kinderen (3 tot 12 jaar)
Ontwikkelen beleid anderstalige nieuwkomers en GOK-beleid
Leerkracht basisonderwijs
Directeur basisonderwijs
Doventolk
Onderzoeker en lector wiskundedidatiek
Lector zorgbeleid voor een basisschool
Internationalisering voor leerkrachten basisonderwijs
Leerplanontwikkeling wiskunde basisonderwijs

Relevante onderzoeken

Rabaut, H. (2014). Verkennend literatuuronderzoek naar wiskunde in het kleuteronderwijs, niet
gepubliceerd.
Rabaut, H. (2016). Voorbereiding overleg onderzoek ‘wiskundige leertrajecten voor de
kleuterschool’, niet gepubliceerd.
Rabaut, H. & Recour, P. (2021). Welke prentenboeken gebruiken Vlaamse kleuterleerkrachten bij het vormgeven van wiskundige instructie, met welk doel en op welke wijze?, niet gepubliceerd.

Mijn media ervaring

Interviews voor: Klasse, BASIS, De Morgen.