Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Griet

Verstraeten

Impact van klimaatverandering en klimaatadaptatie
Vlaams beleid klimaatadaptatie
Europees beleid klimaatadaptatie
Impact van klimaatverandering en klimaatadaptatie in internationale context
Ondersteuning van lokale besturen in lokaal beleid rond klimaatadaptatie

Contact

Trefwoorden
Energie en klimaatbeleid
Land- en bosbeheer
Stedenbouw en ruimtelijke ordening

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Spaans

Achtergrond

Lidmaatschap
Neen
Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

1996 Master in de bio-ingenieurswetenschappen, Land- en Bosbeheer, KU Leuven
Major: Landinrichting
Minor: Landbouwkunde van de tropische en subtropische streken

2015 Master stedenbouw en ruimtelijke planning, Universiteit Antwerpen
(opleiding is beëindigd op de masterproef na).

Huidige functieomschrijving

Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie (sinds juli 2016)

Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie

Ervaring

Sept. 2015 – juli 2016 Adviseur Milieu
Vlaamse Confederatie Bouw
- opvolging van het milieubeleid en kwaliteitszorg - adviesverlening
- lobbying naar verschillende beleidsniveaus toe
- duurzaam materialenbeheer – circulaire economie
 

Febr. 2012 – febr. 2014 Diensthoofd stedenbouw – stedenbouwkundig ambtenaar
Gemeente Keerbergen
- coördinatie van de dienst stedenbouw
- opvolgen bouw- en verkavelingsaanvragen, RUP’ s

Okt. 2008 – sept. 2011 Ecocampusbegeleider voor de Associatie K.U.Leuven                                                                                                      

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Leuven
- coaching rond duurzaamheid in het hoger onderwijs (bedrijfsvoering, curricula en studenten)

Dec. 2005 – mei 2008 Coördinator ontwikkelingswerkers
Broederlijk Delen, Brussel
- selectie, vorming, opvolging en evaluatie van coöperanten en vrijwilligers

Maart 2005 – dec. 2005 Projectmedewerker
Groenhart vzw, Gontrode
- opvolging van projecten rond duurzaam bosbeheer in Zuid-Amerika


Maart 2004 – dec. 2004 Stafmedewerker Team Internationaal
VVSG, Brussel
- begeleiding en vorming van steden en gemeenten op het vlak van internationale
samenwerking.

Jan. 2003 – maart 2004 Beleidsmedewerker
Natuurpunt vzw, Mechelen
- opvolging van het Vlaams en Europees landbouw-, bos- en plattelandsbeleid

Sept. 2000 – sept. 2002 Ngo-coöperante Guatemala
Broederlijk Delen, Guatemala
- socio-economische diagnosen van 4 gemeenten in het zuidwesten van Guatemala, in
samenwerking met de lokale ngo Serjus

April 1998 – juli 2000 Projectingenieur ruimtelijke ordening
STABO, Leuven; Mens en Ruimte, Brussel
- Opmaak gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en landschapsplannen
- GIS-analyse en studie van de open ruimte
 

Relevante Publicaties

Boelens L., Allaert G., Verstraeten G., 2017, De Conclusie:  Aanbevelingen van een nieuwe aanpak van klimaatadaptatie, Adapt for Life: Rapport van de Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen 2015 - 2017

Verstraeten G., 2013, De Veerkrachtige Stad: Stadslandbouw als prikkel, hoogtechnologische metropolitane landbouw als duurzame oplossing?, Plandag 2013 Plannen is niet waarde-n-loos

Relevante onderzoeken

Lid begeleidende stuurgroep studie "Uitbreiding en validatie indicator hitte-eilandeffect": Lauwaet D., De Ridder K., Maiheu B., Hooyberghs H.en Lefebre F. (2018), Uitbreiding en validatie indicator hitte-eilandeffect, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2018/01, VITO.

Expert klimaatadaptatie in Europees Interreg 2-Seas project Prowater

 

Andere info

Toelichting en presentatie "Impact van klimaatverandering en klimaatadaptatie" op diverse studiedagen en evenementen in binnen- en buitenland