Geert

Vermaerke

https://prana.be/geert/
Prana is sinds 1997 pionier in het ontwikkelen van het totale potentieel van medewerkers, managers en bedrijfsleiders.
Via onze exclusieve methodiek van ‘Selfcoaching’ leren we hoe je je mentale en emotionele capaciteiten maximaal kan benutten om onderliggende weerstanden, twijfels en vastgeroeste gewoontepatronen te veranderen zodat je uit je comfortzone kan treden en kan evolueren naar een hoger niveau met blijvend resultaat.
Dat doen we door goed onderbouwde methodes uit de gedragspsychologie, de cognitieve en de neuropsychologie te vertalen naar de dagelijkse realiteit en dit zo concreet te maken dat het voor iedereen in elke situatie toepasbaar is, zowel op vlak van persoonlijke vaardigheden, communicatie alsook in teamwork.

Contact

Trefwoorden
Management en organisatie
Human resources
Cultuurmanagement
Managementtechnieken en bedrijfsvoering
Gezondheidsmanagement

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Neen
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

Afgestudeerd als ontwerper van werktuigmachines maar nooit in die functie gewerkt.
Bijkomend opleiding gevolgd om als trainer te kunnen functioneren binnen bedrijven:
Selfcoaching-trainer; Insights-practitioner; Disc, MBTI, Teamdynamieken...

Huidige functieomschrijving

Eén van mijn taken is het organiseren van teamtrainingen. Hierbij helpt mijn observerend vermogen mij heel hard om de verschillende gedragsstijlen en verschillende type personen binnen een team te herkennen. Daarna linken we samen met de teamleden deze observaties aan een persoonlijkheidsmodel (Insights-MBTI-DISC).
Vervolgens geven we daar dan de nodige inzichten mee van hoe verschillend en complementair zij kunnen samenwerken, communiceren, motiveren…
Door het Selfcoachingsmodel® te integreren, verschaf ik hen inzichten in wat stress met hen doet, zowel positief als negatief. Uit de positieve zaken halen ze energie terwijl de negatieve zaken (hun eigen valkuilen of blinde vlekken) hen net energie kosten. Ze worden bewust welke impact stress kan hebben op hun efficiëntie en op de efficiëntie van hun teamleden.

Door hen eerst rond hun interne dialoog, focus en overtuigingen te laten nadenken, werken ze uiteindelijk verder aan hun obstakels om nog meer uit zichzelf te kunnen halen. Het is een belangrijke stap om nog meer openheid binnen in een groep te krijgen. W bouwen op deze manier verder aan een team vol vertrouwen in elkaar.
Is er een nood aan een nieuwe visie, dan gebruiken we de Prana-GPS-brainstormtechniek om de neuzen terug in dezelfde richting te krijgen. Het herdefiniëren of herontdekken van de waarden van het team is bv. zo één toepassing.
Jammer genoeg moeten we ook vaststellen dat er ondanks alle inspanningen en goede intenties er een tekort aan energie kan ontstaan waardoor de stress het te vaak overneemt. Dit leidt dan tot misverstanden/conflicten, micromanagement of zelfs pestgedrag. Daar nemen we dan met de nodige discretie onze rol als bemiddelaar op om de mensen terug te leren relativeren en los te laten. Ze dienen terug te beseffen dat er prioriteiten zijn die ertoe doen in het leven en dat niet alles alleen maar rond efficiëntie en perfectie draait.
Vandaag komen we ook in contact met heel wat veranderingen, deze veranderingen worden door elk persoon/team/afdeling op hun eigen manier ervaren maar steeds volgen ze een vast proces. We wisten binnen Prana deze fases begrijpbaar in een bestaand model te gieten. We hebben dit vereenvoudigd als een werkbaar leidinggevend changemodel waarbij de juiste communicatieve vaardigheden, zelf-motivatie en anderen motiveren in aan bod komen.

Ervaring

Logistiek
Organiseren van teamtrainingen voor het doorbreken van silo-werken voor de totale operations afdeling.
Organiseren van teambuildings om met de verschillende persoonlijkheden te leren omgaan binnen hun team.
Verzorgen van diverse Selfcoaching®-trainingen en persoonlijke coaching ter verbetering van het welzijn op het werk.

Bank- en verzekeringssector
Organiseren van Selfcoaching® in een salesomgeving. Salesmensen motiveren om de mogelijkheden te zien en niet te focussen op de problemen.
Organiseren van Selfcoaching® om de stress op de werkvloer te laten dalen.
Organiseren van communicatieve trajecten. (verbaal, non-verbaal, inschatten van andere persoonlijkheden en hoe er mee om te gaan…)
Conflictbemiddeling tussen directie en hoger management. Directie die denkt dat het management onvoldoende kennis heeft en ongemotiveerd is terwijl zij vinden dat ze alles er aan doen om het in goede banen te leiden.
Presentatievaardigheden. Mensen begeleiden en ondersteunen bij het presenteren van professionele road-shows over België. Daarbij gekoppeld werden heel wat stressproblematieken aangepakt wat ervoor zorgde dat hun presentatiestijl rustig en authentiek verliep.
Conflictbemiddeling tussen Management en medewerkers veroorzaakt door het vastgeroest zijn in hun eigen meningen alsook door jaren van traditie.

Bouwsector
Diverse teambuildings en incentives ter bevordering van de teamspirit.
Communicatieve trainingen om misverstanden tussen diverse afdelingen te reduceren. (Verkoop-calculatie-planning-engineering-montage-oplevering).
Brainstormsessies opzetten om mensen te betrekken en te engageren in het vinden van oplossingen.
Conflictbemiddeling binnen diverse afdelingen

Telecom
Selfcoaching ter bevordering van de creativiteit.
Selfcoaching om hun stress onder controle te krijgen in verschillende situaties op de werkvloer.
Teambuildings om te leren omgaan met verschillend gedrag binnen hun team. De focus lag hier vooral op de communicatieve verschillen tussen de personen onderling.

Finance en legal
Teambuilding-incentive voor het kader.
Training rond communicatie met de focus op het onderhouden van relaties.
Opzetten van incentives tot 200 man.
Selfcoaching® -training als onderdeel om zich persoonlijk emotioneel beter onder controle te houden bij drukke periodes.
Persoonlijkheidstrainingen en omgaan met verschillende gedragskenmerken.

Chemie
Opzetten van een leiderschapstraject bij een groot speler op vlak van compounds
Een volledig begeleidingstraject op vlak van changemanagement.