Fréderic

Stynen

- Adviseren van families en familiale ondernemers bij de overdracht van hun vermogen naar de volgende generatie
- Opstellen rulingaanvraag Vlaamse Belastingdienst
- Aanvragen attesten voor het verkrijgen van het fiscaal gunstregime voor familiale vennootschappen en ondernemingen, zowel in Vlaanderen als in Brussel
- Opstellen testamenten, huwelijksovereenkomsten en schenkingsaktes
- Opstellen pacte adjoint
- Opstellen koopovereenkomsten aandelen en vendor loan
- Opstellen oprichtingsaktes maatschap, private stichting en stichting-administratiekantoor en opvolging (inclusief formaliteiten KBO en UBO, fiscale verplichtingen, jaarvergaderingen en boekhouding)
- Procedure ontbinding private stichting
- Vennootschapsstatuten

Contact

Trefwoorden
Belastingrecht
Familierecht
Vennootschapsrecht

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Huidige nationaliteit(en)
Belg

Studie(s) en diploma's

2012-2017: KU Leuven - Master Rechten (privaat en fiscaal recht) - Met onderscheiding
2017-2018: KU Leuven - Master-na-Master Fiscaliteit - Met onderscheiding

Huidige functieomschrijving

Advocaat gespecialiseerd in Vermogens- en successieplanning, waaronder:
- overdracht en opvolging van familiebedrijven
- controlestructuren zoals maatschappen en stichtingen
- testamenten, schenkingen en erfovereenkomsten
- huwelijkscontracten
- aandeelhoudersovereenkomsten en vennootschapsstatuten
- zorgvolmachten

Relevante Publicaties

F. STYNEN, "Gunstregime voor familiale vennootschappen: Wetswijziging op til?", Vermogensplanning in de praktijk 2022-02, 38-39.
F. STYNEN, "Het gunstregime voor familiale vennootschappen in het Vlaamse Gewest: een praktijkgerichte analyse", TFR 2022/01-613.
F. STYNEN, "Het gunstregime voor familiale vennootschappen in het Vlaams Gewest: Een praktijkgerichte analyse", Bericht aan het notariaat 2021/4,
Intersentia, 175-196.
F. STYNEN, "Schenking aandelen na inbreng onroerend goed: misbruik of niet", Accountancy & Fiscaliteit 2020, nr. 20, 4-6.
P. MEEUWSSEN en F. STYNEN, "De familiale maatschap als boekhoudplichtige onderneming", Tijdschrift Notarieel Management nummer 8, maart 2020, 15-16.
F. STYNEN en D. DE GROOT, "Eerste uitspraak over tegenbewijs van reële economische activiteit zelfs met privaat vastgoed op de balans", Fiscale Wenken
2020, nr.7.
F. STYNEN en P. MEEUWSSEN, "inbreng van vastgoed in een maatschap: zinvol of zinloos?", Accountancy Actualiteit 2020, nr.4, 1-2.
F. STYNEN, "De vennootschap in vereffening en de liquidatiereserve: wat is mogelijk?", Accountancy & Fiscaliteit 2019, nr. 40, 1-3.
F. STYNEN, "Vereffende VZW: wie is de belastingplichtige na de sluiting van de vereffening?", VZW Actueel 2019, nr. 19, 6-8.
F. STYNEN, "Vereffende vennootschap: Wie is de belastingschuldige?", Accountancy & Fiscaliteit 2019, nr. 34, 1-2.
F. STYNEN, "Waardering voordelen alle aard op de helling?", Acc. & Fisc. 2019, nr.30, 3-4.
F. STYNEN en D. DE GROOT, "De Pauliaanse vordering: het geheime wapen van de fiscus", Accountancy & Fiscaliteit 2019, nr.27, 1-2.
Pagina 3
F. STYNEN en D. DE GROOT, "De Pauliaanse vordering: het geheime wapen van de fiscus (bis)", Accountancy & Fiscaliteit 2019, nr.27, 4-5.
F. STYNEN en D. DE GROOT, "Is de zaakvoerder van een burgerlijke maatschap ooit almachtig geweest?", Accountancy & Fiscaliteit 2018, nr. 42, 1-2.
D. DE GROOT en F. STYNEN, "Gesplitste aankoop van een onroerend goed", VIP 2019/1, 33-37.
MonKEY: Module Successierechten - Successieplanning - Basisbeginselen van het erfrecht en de erfbelasting.
MonKEY: Module Successierechten - Successieplanning - De private stichting.
MonKEY: Module Successierechten - Successieplanning - Rekening-courant