Francisca (Franne)

Mullens

Als doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Sociologie van de VUB focus ik me momenteel vooral op onderzoek naar tijdsbesteding en daarbinnen op de impact van arbeidstijden (en minder werken) op het privé en professioneel leven van werknemers. Thema's als genderverschillen in tijdsbesteding en feminisme hangen daar nauw mee samen. Eerder werkte ik ook op een project rond vrije tijdsbesteding en culturele participatie.
Verder startte ik de Welgemeend podcast op rond het bredere thema van arbeidsduurvermindering en zetel ik in de Raad van Bestuur van de feministische denk- en actiegroep Furia.

Contact

Trefwoorden
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Sociologie
Gender- en vrouwenstudies
Arbeid en tewerkstelling

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Nederlands

Achtergrond

Lidmaatschap
Lid (en lid van RvB) van Furia
Huidige nationaliteit(en)
Belgische