Elke

Peters

Ik ben taalkundige met expertise op het vlak van meertaligheid en taalverwerving. Mijn onderzoek spitst zich toe op het leren van vreemde talen en woordenschat in het bijzonder. Mijn recent onderzoek is vooral gericht op buitenschools taalleren, de rol van leeftijd en taalcontact in taalverwerving.

Contact

Trefwoorden
Germaanse talen
Onderwijs
Onderwijs
Hoger onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans
Andere
Italiaans, noties Arabisch

Achtergrond

Studie(s) en diploma's

Licentiaat Germaanse talen (Engels-Duits), KU Leuven
Academische lerarenopleiding, KU Leuven
Doctoraat in de Taalkunde, KU Leuven

Huidige functieomschrijving

Professor Taalkunde aan de KU Leuven
Hoofd onderzoeksgroep Taal, onderwijs en samenleving

Relevante onderzoeken

Onderzoek naar effect van gamen en tv kijken op kennis Engels bij kinderen
Onderzoek naar taalvaardigheid Engels en Frans
Onderzoek naar taalvaardigheid bij instromende studenten in het hoger onderwijs