de Graef

Gunilla

Ik ontwikkel originele trainingen rond het thema interculturele competenties en en interculturele communicatie. Ik verleen advies op maat rond diversiteit en inclusie in teams en organisaties. D&I uitdagingen op operationeel, tactisch of strategisch niveau? Ik denk en plan graag met jullie mee. Ervaringen in binnen- en buitenland geven me een breed referentiekader.
Ik ben als onderzoeker en docent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast trek ik ook Juntar, verbinding in verschil. Als vrijwllig bestuurder ben of was ik actief bij Hand in Hand, AFS Interculturele Programma's en LEVL.

Contact

Trefwoorden
Human resources
Communicatiewetenschappen
Diversiteit en gelijke kansen
Inclusief onderwijs
Toegankelijkheidsbeleid

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans
Spaans

Achtergrond

Lidmaatschap
LEVL

Studie(s) en diploma's

2013 - 2014 Antwerp Management School: Masterclass Publiek en Socialprofit management
1999 - 2001 Katholieke Hogeschool Mechelen: Voortgezette opleiding Intercultureel Management en Internationale Communicatie
1995 - 1996 Katholieke Universiteit Leuven: Geaggregeerde voor het onderwijs
1991 - 1995 Katholieke Universiteit Leuven/Universitat de Barcelona: Licentiaat Geschiedenis

Huidige functieomschrijving

Onderzoeker
Docent
Zelfstandig trainer en adviseur

Ervaring

• ONDERWIJS, DIENSTVERLENING & ONDERZOEK (2002 - heden):

Karel de Grote Hogeschool
2014 – heden Onderzoeksmedewerker (Onderzoekscentrum Publieke Impact)
 Team Gelijke Kansen Evenement zoekt M/V/X (2022-2024)
 PWO Duurzaam organiseren (2021-2023)
 ESF Inclusief Teamwerk (2021-2023)
 PWO Diversiteit op de werkvloer Vlaams KMO’s (2019-2021)
 PWO Onderweg, welzijn kinderen op de vlucht (2018-2020)
 ESF Innovatie door exploratie Matchwork/Front Office (2016-2017), toegang arbeidsmarkt jongeren met migratieachtergrond
 PWO Indyspel, diversiteit in de kinderopvang (2016-2017)
2014 - heden Coach consultancy projecten Human Resources en Business and Languages
Docent interculturele communicatie en diversiteitsmanagement
Docent Creatief en Strategisch HR management
Projectmedewerker inclusieve onderwijspraktijken
2014 – heden Onderzoeksmedewerker
 ESF Innovatie door exploratieproject Matchwork/Front Office (2016-2017), toegang arbeidsmarkt hoogopgeleide jongerenmet migratieachtergornd
 PWO Indyspel, diversiteit in de kinderopvang (2016-2017)
 PWO Onderweg, welzijn kinderen op de vlucht (2018-2020)
-> PWO Diversiteit op de werkvloer Vlaams KMO’s (2019-2021)

2014 - 2018 Stafmedewerker dienst onderwijs en studentenzaken
→ projectwerking mbt oa volgende thema’s:
Instroom van jongeren met migratieachtergrond naar het hoger onderwijs, ondersteunen van bewuste studiekeuze. Overgang van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt, focus op hoogopgeleide jongeren met migratieachtergrond
Beleidslijn Intercultureel Denken en Handelen. Professionalisering van medewerkers en docenten. Voorbereiding en ondersteuning van studenten die een internationale mobiliteit ondernemen.
CIMIC-Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie, expertisecentrum van de Lessius Hogeschool.
2002-2012 Docent en modulebegeleider in de banaba internationale communicatie en intercultureel management
Coördinator postgraduaat diversiteitsmanagement
Verantwoordelijke cel Maatschappelijke Dienstverlening: training, advies en methodiekontwikkeling: VDAB, Socius, VOSEC, VKW, Opleidingsinstituut Federale Overheid, FOD Defensie, Departement Cultuur/Jeugd/Sport, OCMW, stads- en integratiediensten,...
Projectmedewerker interculturele competentie, diversiteits-management:
- Equal Colourfull Workshop
- Leonardo Da Vinci Janus-project on Intercultural sensitivity in technical training
- Erasmus Mundus Action IV project ‘Orientation course for North-African Students entering the European Higher Education Area’
- PWO Interculturele Competentiewijzer en Catalyst
- School of Education ‘E-ntercultureel: ecourse intercultureel leren’
- Effectmeting Actieplan Interculturaliseren in opdracht van Kennisknooppunt Interculturaliseren Department Cultuur, Jeugd en Sport.

• CONSULTANCY, COMMUNICATIE & TRAINING (1999 - heden):

Juntar, verbinding in verschil
2015 - heden Zelfstandig adviseur en trainer (in bijberoep): KUL, UA-IOB,
Kunstenpunt, Sociaal Fonds Podiumkunsten, VRT, Vlaams fonds voor de Letteren, Socius, Formaat, Lasso/BKO, Stad Antwerpen, International House, VLOR, Amazone, Sport Vlaanderen, UA/IOB, …
Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie
2012 - 2014 Stafmedewerker procesbegeleiding, advies en ondersteuning; projectleider.
Broederlijk Delen vzw
1999 - 2002 Hoofd Dienst externe communicatie en fondsenwerving

Censydiam NV
1996 - 1999 Projectleider kwalitatief marktonderzoek, Worldwide Division: Latin America, the Caribbean and Spain

Relevante Publicaties

• Book
- Handboek Interculturele Competenties, Politeia, 2011.
- Matheusen, F., Krols, Y., de Graef, G., Simons, J., & De Troy, D. (2010). Het actieplan Interculturaliseren: Rewind and Fastforward. De effecten van het actieplan Interculturaliseren van, voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport. Mechelen: CIMIC.
- Van Remoortere, C., Simons, J., de Graef, G., & Bastiaens, J. (2009). Tellen én meetellen in het hoger onderwijs: Naar een geïntegreerd diversiteitsbeleid. Leuven: Acco.

• Book Chapter
- Waarom je organisatie interculturaliseren?, in Bouwstenen voor cultuur-sensitieve zorg- en welzijnsorganisaties, Brussel, Politeia, 2016.

• Conference Proceedings
- Culture through crisis: conflict management skills as an essential part of intercultural competence, paper presented at the university Network of European Cultural Capitals, October 2011.
- Simons, J., de Graef, G., Vandersmissen, M., & Merckx, A. (2011). Entercultureel: een digitaal leertraject voor het verwerven van interculturele competentie bij aspirant-leerkrachten. In Velon: het glazen huis (abstract p.). Nederland: Noordwijkerhout.

• TH (Thesis)
- Gunilla de Graef (2013) “Een efficiënt diversiteitsbeleid in tijden van crisis en krapte.”

• WP (Science popularisation)
- Brussels Welzijnsnieuws, Elementaire chemie voor hulpverleners: over interculturele competentie, 2013

Relevante onderzoeken

 Team Gelijke Kansen Evenement zoekt M/V/X (2022-2024)
 PWO Duurzaam organiseren (2021-2023)
 ESF Inclusief Teamwerk (2021-2023)
 PWO Diversiteit op de werkvloer Vlaams KMO’s (2019-2021)
 PWO Onderweg, welzijn kinderen op de vlucht (2018-2020)
 ESF Innovatie door exploratie Matchwork/Front Office (2016-2017), toegang arbeidsmarkt jongeren met migratieachtergrond
 PWO Indyspel, diversiteit in de kinderopvang (2016-2017)

Mijn media ervaring

Panels, radio interviews, webinars