Cedric

Jenart

Mijn expertise betreft het nationale en vergelijkende grondwettelijk recht. Deze rechtstak bestaat in het bijzonder uit:
1. Het klassieke, institutionele, staatsrecht dat de verhouding onderzoekt tussen de wetgevende macht (parlementen), uitvoerende macht (Koning, regeringen, ministers of de administratie) en rechterlijke macht (gewone hoven en rechtbanken, maar in ruimere zin ook het Grondwettelijk Hof en de Raad van State).
2. De grond- en mensenrechten uit de Grondwet en de supranationale verdragen zoals het recht op privacy, het discriminatieverbod en het recht op vrije meningsuiting.
3. De staatshervormingen, de bevoegdheidsverdeling in het federale België en de beginselen die ten grondslag liggen aan de verhouding tussen de federale staat, Gemeenschappen en Gewesten.

Contact

Trefwoorden
Rechten
Grensoverschrijdend recht
Rechten van de mens
Publiek recht
Discriminatie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans
Andere
Portugees

Achtergrond

Lidmaatschap
- ICON-S: The International Society of Public Law
- Onderzoeksgroep Overheid & Recht Universiteit Antwerpen
- Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie

Studie(s) en diploma's

- Doctor in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2019)
- Gastonderzoeker (Universiteit van Oxford, Max Planck Instituut Heidelberg en Universiteit Rijsel, 2017-2018)
- Master of Laws (Harvard Law School, 2014)
- Master in de Rechten [Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Berlijn (Erasmus), 2013]
- Zomeropleidingen buitenlandse rechtsstelsels (Universiteit van Cambridge, Sorbonne in Parijs en Columbia Universiteit, 2010-2012)
- Bachelor in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2011)

Huidige functieomschrijving

Docent Grondwettelijk Recht Universiteit Antwerpen

Ervaring

- Professor Grondwettelijk Recht Universiteit Antwerpen (2022 - ... )
- Auditeur (magistraat) bij de Belgische Raad van State (2019-2022)
- Aspirant Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (2015-2019)

Relevante Publicaties

Zie: repository.uantwerpen.be/acadbib/irua/14022/N

Mijn media ervaring

- 10/05/2022, Knack, De riskante strategie van Van Quickenborne en de gokreclame
- 28/04/2022, 7sur7, Le gouvernement De Croo mis en garde: "Sophie Wilmès doit être remplacée”
- 27/04/2022, Knack, Waarom federale ministers volgens de Belgische Grondwet niet langdurig afwezig mogen blijven