Caroline

De Tender

Mijn onderzoeksgroep op bodem- en plantengezondheid en hoe deze beïnvloed wordt door externe factoren. Hierbij focussen we specifiek op:

1. Microplastic vervuiling in landbouwbodems. We testen de graad van de vervuiling, de invloed van de vervuiling op bodem- en plantengezondheid, plantengroei en de microbiële gemeenschap. Ook zetten we actief in op oplossingen voor het probleem, onder andere door te zoeken naar plastic degraderende microorganismen. Deze onderzoeksfocus zal de komende jaren nog veel meer uitgebouwd worden, aangezien onderzoek naar microplastic vervuiling in bodems beperkt tot zelfs afwezig is in België.

2. Landbouwverbeteraars, met een focus op circulaire economie. Zo onderzoeken we de capaciteit van biochar (restproduct pyrolyse proces) en chitine (gewonnen uit garnalen en krabbenschalen) om de groei van planten te promoten en, gedeeltelijk, minerale meststoffen te vervangen. Hierbij toonden we aan dat voornamelijk chitine de microbiële samenstelling rond de wortel van de plant veranderd zodanig dat plantengroeibevorderende organismen in aantal toenemen.

Contact

Trefwoorden
Landbouwkunde
Milieutechnologie en milieuwetenschappen
Bio-informatica
Biochemie en biotechnologie
Microbiologie

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
- ZonMW Microplastics & Health consortium
- Soil Science Society Belgium
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

PhD in biochemistry and biotechnology
Master in bioscience engineering - option gene biotechnology

Huidige functieomschrijving

Hoofddocent (professor) binnen het vakgebied biochemie en microbiology, faculteit wetenschappen, Universiteit Gent

Ervaring

2023 - huidig: hoofddocent biochemie en microbiologie, UGent (focus: microplastic vervuiling, bodemgezondheid, microbioom)
2022-2023 postdoctoraal onderzoeker, departement plantenbiotechnologie en bioinformatica, UGent
2017-2022 postdoctoraal onderzoeker op FWO beurs binnen Instituut van landbouw, voeding en visserij onderzoek (ILVO) en Universiteit Gent, departement toegepaste wiskunde, informatica en statistiek (focus: data analyse, microbiologie, chitine, biochar)
2013-2017 doctoraatsstudent binnen het ILVO, (focus: microbiologie, microplastics, Noordzee, plantengroei, biochar)

Relevante Publicaties

Publicaties kunnen terug gevonden worden op:

https://biblio.ugent.be/publication?text=caroline+de+tender

of

https://orcid.org/0000-0003-4804-1381

Relevante onderzoeken

Projecten in samenwerking met het ILVO staan in meer detail besproken op het pure portal: https://pureportal.ilvo.be/nl/persons/caroline-de-tender/projects/

Projecten rond microplastics en/of bodemgezondheid:
- MiCoS: microplastic vervuiling in landbouwbodems en het effect op bodem en plantengezondheid (2023-2028)
- BODEMMICROBIOOM: Strategische ILVO-doctoraatsbeurs: Inzicht in het belang van de bodemmicrobiologie voor bodemweerbaarheid en -veerkracht (2018-2023)

Projecten met betrekking tot duurzame teeltsubstraten, biochar en chitine:
- BASTA: Biochars toegevoegde waarde in duurzaam landgebruik met gerichte toepassingen in processen, substraat- & (toekomstbestendige) openveld-teelt (loopt tot eind 2023)
- HortiBlue-C; Bruikbare organische afvalstromen om tot betere en meer duurzame teeltsubstraten in serres te komen. Het specifiek doel is om de substraten voor aardbei en tomaat in serres te verduurzamen (2018-2022)
- BIOCHI: Invloed van chitine en biochar op het rhizosfeer microbioom van aardbei in functie van plantengezondheid (2017-2021)
-

Mijn media ervaring

- Finalist “De Vlaamse PhD cup” - https://www.phdcup.be/deelnemer/caroline-de-tender (2017) => gedeeltelijk uitgezonden op canvas
- Artikels binnen (1) Global seafood-"Can plastic-eating bacteria help with fisheries' and aquaculture's plastics problem?" (2022); (2) eos tracé - "Het potentieel van garnalenpel als hernieuwbare grondstof (2019)"; (3) De Grote Rede - “Marien zwerfvuil: van droeve cijfers tot hoopvolle initiatieven”
- Radio presentatie over plastic vervuiling: https://radio1.be/als-het-aan-de-vis-ligt-eet-hij-Microplastics; 2016 – Radio 1