BJORN

VERHOEVEN

vastgoed - logistiek en residentieel real estate
haven
Basketbal / sport (voorzitter Telenet Giants Antwerp)
uitgever / schrijver Smaken van de Haven

Contact

Trefwoorden
Corporate governance
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Bouw en constructie
Sport
Sportmanagement

Talenkennis

Moedertaal
nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
Voorzitter Telenet Giants Antwerp
Huidige nationaliteit(en)
belgische
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
belgische
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
belgische

Studie(s) en diploma's

Boekhouden / Informatica
Lic.Rechten

Huidige functieomschrijving

General Manager Van Wellen Group
2017 - …. : General Manager Van Wellen Group – via Topolino bvba

Bevoegdheden:

Van Wellen Group is een van de marktleiders in logistiek vastgoed in de Antwerpse haven. Met ca 600.000.m² aan magazijnen en kantoren in beheer heeft deze familiale onderneming zich weten te verankeren in het logistieke centrum van Vlaanderen.
Daarnaast hebben wij ons de laatste jaren weten te specialiseren in langlopende residentiële projecten. Met ontwikkelingen van nieuwe woonkernen zoals in Knokke, Grobbendonk, Turnhout en Antwerpen wordt er een extra dimensie toegevoegd aan het begrip projectontwikkeling

Ervaring

Voorzitter Telenet Giants Antwerp

Directeur Concessies, industrie, hernieuwbare energie en multimodaliteit Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
2017 - …. : General Manager Van Wellen Group – via Topolino bvba

Bevoegdheden:

Van Wellen Group is een van de marktleiders in logistiek vastgoed in de Antwerpse haven. Met ca 600.000.m² aan magazijnen en kantoren in beheer heeft deze familiale onderneming zich weten te verankeren in het logistieke centrum van Vlaanderen.
Daarnaast hebben wij ons de laatste jaren weten te specialiseren in langlopende residentiële projecten. Met ontwikkelingen van nieuwe woonkernen zoals in Knokke, Grobbendonk, Turnhout en Antwerpen wordt er een extra dimensie toegevoegd aan het begrip projectontwikkeling.
2005 – 2017 : Directeur Patrimoniumbeheer en energiebeleid
Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht

Lid van het Directiecomité Havenbedrijf Antwerpen

Bevoegdheden:

- Concessiebeleid - beheer pijpleidingennetwerk.

Het Havenbedrijf heeft een patrimonium van ca 38.000.000.m², magazijnen, kantoren, gaarkeukens,… in beheer. Als directeur van deze afdeling was ik autonoom verantwoordelijk voor het dagelijks management, commerciële gesprekken, promotie en in overleg met de raad van bestuur het bepalen van de strategische visie inzake havenontwikkeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor een omzet van ca 119.mil euro/jaar.

- Hernieuwbare energie - ontwikkeling restwarmtenet.

Met de uitbouw van de twee grootste onshore windmolenparken (38 windmolens RO en 50windmolens LO) van België heeft de Antwerpse haven zich internationaal op de kaart kunnen plaatsen als één van de meest ecologisch vriendelijke havens.

- Investeringswerving, investeringsbegeleiding en trade facilitation.

Deze afdeling is specifieke gericht om kandidaat investeerders te werven en met ondersteuning van een gespecialiseerd team deze investeerders ook blijft ondersteunen tot de daadwerkelijke realisatie van hun project.

- Olie en Chemie.

De afdeling Olie en Chemie heeft een drieledig doel. Naast het ondersteunen van bestaande petrochemische bedrijven tracht men nieuwe bedrijven (white spots) aan te trekken en de omgevingsfactoren te verbeteren.

- Achterlandbeleid (participatiebeleid in rail en barge terminals) en intermodaliteit

Geconfronteerd met de fysieke grenzen van het havengebied en ons ervan bewust dat de ideale logistieke keten zich niet beperkt tot een performante zeehaven, wordt sinds enkele jaren intensief gewerkt aan de creatie van hinterlandhubs die de verankering van de Antwerpse haven in het hinterland, de binding met de lading en de creatie van multimodale vervoersplatforms garanderen.

Andere info

Naam : Verhoeven
Voornamen : Björn Maria Hubert
Geb Datum : 18 / 11/ 1974
Burg.stand : gehuwd Nathalie Michielsens
vader van: Massimo 27/3/2002
Mauro 1/8/2003
Aurora 24/9/2005