Bie

Plevoets

Bie Plevoets (°6 maart 1985) is docent aan de UHasselt. Haar onderzoeksdomein betreft de transformatie van bestaande gebouwen voor hedendaags gebruik. Haar doctoraatsonderzoek aan de UHasselt leverde een belangrijke bijdrage aan de theorievorming van ‘adaptive reuse’ en interieur architectuur en leidde tot verschillende artikels in wetenschappelijke tijdschriften, waarvan enkelen ondertussen werden vertaald en/of herdrukt zijn in overzichtswerken. Na haar doctoraat publiceerde ze een monografie bij Routledge samen met haar voormalig promotor Koenraad Van Cleempoel en werkte ze mee aan verschillende dienstverleningsprojecten voor de Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op uitnodiging van het Vlaams Architectuurinstituut co-cureerde ze de tentoonstelling Gevonden Architectuur (De Singel, sept 2023 – maart 2024) met bijhorende boekpublicatie in het Nederlands en Engels. In het verlengde hiervan organiseerde ze samen met co-curatoren Sofie De Caigny en Hülya Ertas een internationale conferentie in Hasselt en Antwerpen (5-7 Sept 2023) met meer dan 150 deelnemers uit binnen en buitenland, bestaande uit academici, architecten en beleidsmakers, en werden ze uitgenodigd als gasteditors voor een special issue van Future Anterior (GSAPP Columbia). Ze is tevens woordvoerder van het Wetenschappelijk Onderzoeksnetwerk Read.Adapt.Reuse en lid van verschillende nationale en internationale commissies, jury’s en netwerken. Ze wordt regelmatig uitgenodigd voor academische lezingen in het binnen- en buitenland en doet actief aan wetenschapscommunicatie voor een breed publiek.

Contact

Trefwoorden
Architectuur
Erfgoed

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
- Theophilos (wetenschappelijk committee ICOMOS)
- Werelderfgoedcommissie Brugge
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg

Studie(s) en diploma's

kandidaat Architectuur
Licentiaat Interieur Architectuur (gelijkgesteld aan master)
Master-na-Master Conservation of Monuments and Sites
Doctoraat in de Architectuur (Interieur Architectuur)

Huidige functieomschrijving

Docent Herbestemming en Erfgoed, Faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt

Ervaring

- wetenschappelijk onderzoek rond herbestemming van erfgoed
- docent in Nederlandstalige en Engelstalige vakken rond herbestemming van erfgoed voor studenten (interieur) architectuur
- gastlezingen voor studenten, professionelen en academici
- mede-curator tentoonstelling Gevonden Architectuur, De Singel (sept 2023-maart 2024)
- lid van jury's en expertenpannels (oa. Onroerend Erfgoedprijs, Interior Educators award, ...)
- wetenschapscommunicatie naar een breedt publiek (oa interviews in De Standaard, De Morgen, Pompidou op Klara, podcast Universiteit van Vlaanderen, ...)

Relevante Publicaties

Boeken:
- Plevoets, Bie, and Koenraad Van Cleempoel. Adaptive Reuse of the Built Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline. London: Routledge, 2019.
- De Caigny, Sofie, Hülya Ertas, and Bie Plevoets, eds. Gevonden Architectuur. Experimenten in Conservatie. Antwerp: Vlaams Architectuur Instituut, 2023.
volledige publicatielijst zie: https://www.uhasselt.be/nl/wie-is-wie/bie-plevoets

Mijn media ervaring

interviews in De Standaard, De Morgen, Pompidou op Klara, podcast Universiteit van Vlaanderen, ...
zie bijvoorbeeld interview tentoonstelling Gevonden Architectuur: https://www.youtube.com/watch?v=awCkvpEltjc
podcast universiteit van Vlaanderen: https://www.universiteitvanvlaanderen.be/podcast/wat-kunnen-we-doen-met…