beno

schraepen

Als orthopedagoog, lector en onderzoeker aan de AP-hogeschool verdiep ik mij al ruim 20 jaar in de inclusie en exclusie van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking in de samenleving en dit op alle levensdomeinen (onderwijs, vrije tijd, werk, wonen en zorg). Hierover schreef ik o.a. het boek 'Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen'.

Contact

Trefwoorden
Discriminatie
Kinderen en jongeren
Inclusief onderwijs
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Diverse, o.a. docenten voor inclusie, spill vzw, bamm! vzw, ...

Huidige functieomschrijving

Onderzoekscoördinator-Lector, Departement Mens&Maatschappij, AP Hogeschool

Relevante Publicaties

Boeken
1. Schraepen, B. (2021). Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen. Gent: Owl Press
2. Schraepen, B., & Verreyken, S. (2021). Orthopedagogiek: Een praktijkgerichte basis. Antwerpen: Intersentia Educatief. (2de editie)
3. Lebeer, J., Nijland, M., Grácio, L., & Schraepen, B. (2017). Activeren en participeren: Bij kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften. Varna: Helix Press.

Artikels
1. Schraepen B. (2020). Anders handelen met moeilijk gedrag door anders te kijken. Zorgbreed jg. 17, nr.3, p2-8
2. Schraepen B., Dehertogh B., Gwendy Moentjens, Liese Berkvens, Hilde Maelstaf, Marjan Halsberghe, Wim Van Tongel. Vrijetijdsparticipatie als krachtige pedagogische ruimte in het transitieproces naar volwassenheid van jongeren in de residentiële jeugdzorg. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 3, 146-163
3. Schraepen B. (2019) Wat is het probleem met probleemgedrag? Welwijs jg. 30 nr.4 p5-8
4. Schraepen B. (2019) Herkaderen van gedrag als basis voor interventie en ondersteuning voor complex en moeilijk gedrag. Welwijs jg. 30 nr.3 p5-9
5. Schraepen B. (2019) Een kader voor kwalitatieve onderwijsondersteuning. Welwijs jg. 30 nr.2 p23-27
6. Schraepen B., Pazmany E., (2018) Impactanalyse INnetCAMPUS (Engels)
7. Schraepen B., Pazmany E., (2018) Jaarverslag 2018 – INnetCAMPUS
8. Schraepen B., Pazmany E., (2018) Methodological guide for an educational transition to higher education for students with disabilities - INnetCAMPUS
9. Schraepen, B., Maelstaf H., Dehertogh B., Halsberghe M., Van de Mosselaer K. (2016) Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen: persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte? [research report] Agentschap CJSM afdeling Jeugd: Brussel.
10. Schraepen, B., Maelstaf H., Halsberghe, M. (2015). Vrije tijd als handicapsituatie. De rol van het jeugdwerk binnen de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren met een handicap. [research report] Agentschap CJSM afdeling Jeugd: Brussel
11. Schraepen, B. (2014). Werk maken van inclusieve toegankelijkheid. OCMW Visies 29 jg. 2014.1 (p14-16)
12. Schraepen, B. (2014). Van een apart naar een inclusief beleid. OCMW Visies jg 29. 2014.4 (p14-16)
13. Corradi, D. M. J., Elen, J., Schraepen, B., & Clarebout, G. (March 01, 2014). Understanding Possibilities and Limitations of Abstract Chemical Representations for Achieving Conceptual Understanding. International Journal of Science Education, 36, 5, 715-734
14. Schraepen, B., (2013) Jeugdzorg besteedt psychosociale hulpverlening uit. VtVO jg. 32, nr.2 p3-17
15. Schraepen, B. (2013) Soci@le inclusie via e-inclusie. Zorgbreed. nr36, pp 23-30 Garant Antwerpen/Appeldoorn
16. Schraepen, B. (2012) Jeugdhuis de Welkom. in Willox, T., Bossaert, B., & Abelshausen, T. (2012). Jong goud: Dit boek is een jeugdhuis. Antwerpen: Vrijdag.
17. Schraepen, B. (2011). Constructing inclusive coaching. In Lebeer, J., & Candeias, A. (2011). With a different glance: Dynamic assessment of functioning of children oriented at development & inclusive learning Antwerpen: Garant.
18. Schraepen, B., Lebeer, J., Vanpeperstraete, L., Hancké, T Christiaens, M. (2011). Draagkracht van de school als uitdaging: (f)actoren en hefbomen 1/10/11, www.leerrijk.be, Plantyn
19. Schraepen, B., Defieuw, M., Desloovere, K. (2011). Leren van het verschil: focusgroepen sturen het diversiteitsbeleid aan, in THEMA, 2011, 2: p. 56-60
20. Schraepen, B., Lebeer, J., Vanpeperstraete, L. & Hancké, T. (2010). Hefbomen in draagkracht van scholen en leerkrachten een verkenning van het draagkrachtbegrip in het onderwijs. Zorgbreed 30, 2-14
21. Schraepen, B., (2010). Inclusie in het jeugdwerk. Elke jongere hoort er (nog niet) bij. Alert jg 2010 nr.5 p31-38, POW
22. Schraepen, B., (2010). Weinig diversiteit binnen een divers jeugdwerk. Krax, jg.10 nr. 4 p22-24, Steunpunt Jeugd
23. Schraepen, B., Lebeer, J., Vanpeperstraete, L. & Hancké, T. (2010). Draagkracht ten aanzien van diversiteit & inclusief onderwijs voor lagere scholen in de provincie Antwerpen. Antwerpen: Plantijn Hogeschool (onderzoeksrapport)
24. Schraepen B. (2009). Geen inclusief onderwijs voor Vlaanderen, Samenleving en politiek, Jaargang 16, 2009, nr.10 (december), pagina 44 tot 52, Gent: Stichting Gerrit Kreveld,
25. Schraepen B., (2009). Méér integratie is geen inclusie, Welwijs, jg.20, nr. 1 16-21
26. Schraepen B., Leerkrachten werken inclusiever dan ze denken, Welwijs, 2008 jg.19, nr. 2 17-22
27. Schraepen, B., Vanpeperstraete, L., Melis, A., Lebeer, J., Christiaens, M. & Hancké, T. (2007), Draagkracht en het nieuwe leerzorgkader, Welwijs, 2007 jg. 18 nr.4, 28-31
28. Schraepen, B., Vanpeperstraete, L., Melis, A., Lebeer, J., Christiaens, M. & Hancké, T. (2007), Draagkracht als dynamisch concept binnen leerzorg, T.O.R.B., 2007-2008, nr.3, 219-223

Relevante onderzoeken

o Additional support and mediation in inclusive education (ASUMIE) met 8 Europese partners uit BE, NO, BG, PT, IT, SL, TZ. EU EU Erasmus+ project 2020-2023
o Inclusive playground (PINC) EU Erasmus+ project 2020-2023
o Onderwijsondersteuning (O2) Multi-PWO AP Hogeschool 2018-2022
o Enabling and including young people with complex and intense support needs. (Enablin+) met 8 Europese partners (NL, BE, FR, RO, BG, PT, IT) EU Leonardo-project 2014-2017
o Inclusive European universities, inclusive program for high school students with disabilities. Partners: Fondaçion Once & Granada University (Spain), University of Lisbon (Pt). EU Erasmus+ project 2016-2018
o Promoting Inclusive education with cognitive approach in European countries. Partners Istanbul (TR), Szeged (HU), Praag (TCH), Bath Spa (UK), EU Erasmus+ project 2012-2014
o Developing In-service Training for Inclusive Classroom Practices (DISTINC) met partners uit Istanbul (TR), Londen (UK), Lodz (PL), Evora (P) EU Comenius project 2010-2013
o Dynamic Assessment of Functioning and Oriented at Development and Inclusive Learning (Daffodil) met partners uit Evora (P), Szeged (Hu), Ostersund (Sw), Cluj (Ro), Voss (No), Virgin Islands (Uk). EU Comenius project 2008-2011
o Draagkracht in relatie tot diversiteit en inclusie in het onderwijs PWO onderzoek, Plantijn Hogeschool 2006-2009
o Clues to inclusive and cognitive education (Inclues), EU Netwerk project 2005-2008

Mijn media ervaring

Interviews voor radio, kranten, tijdschriften
Podcasts