Ans

De Vos

Duurzame loopbanen: langer werken, levenslang leren, werkbaar werk, mentaal welzijn, loopbaaninertie vs mobiliteit, mismatch, talent schaarste, gevolgen van digitalisering
Individueel perspectief (wat betekent dit voor mensen zelf), organisatieperspectief (wat is een duurzaam loopbaanbeleid), arbeidsmarktperspectief (wat is nodig voor een vlot werkende arbeidsmarkt)

Contact

Trefwoorden
Arbeid en tewerkstelling

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Lid Economisch relancecomité
Voorzitter Partnerschap Levenslang Leren (aangesteld door de Vlaamse Regering)


Huidige nationaliteit(en)
Belgisch
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belgisch
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Belgisch

Studie(s) en diploma's

Licentiaat in de Psychologie (sociale en arbeidspsychologie), KULeuven, 1995
Aanvullende opleiding in Personeelswetenschappen, Universiteit Antwerpen, 1996
Doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, UGent, 2002

Huidige functieomschrijving

Professor aan Antwerp Management School en de Universiteit Antwerpen, faculteit Bedrijfskunde en Economie
Leerstoelhouder (sinds 2011) van de SD Worx leerstoel 'Next Generation Work: Creating Sustainable Careers'
Academisch directeur van het Next Generation Work onderzoeksteam
Academisch directeur van het Global Leadership Skills vak, fulltime masters programma's Antwerp Management School

Ervaring

Onderzoek, adviesverlening, lesopdrachten, keynotes over het ruime thema van duurzame loopbanen vanuit een academisch, arbeidsmarkt, HR- en psychologisch perspectief.
- Onderzoeksopdrachten gefinancierd door o.a. FWO Vlaanderen, Excellence of Science programma; VIONA arbeidsmarktonderzoeksprogramma, ESF.
- Onderzoek in nauwe samenwerking met organisaties (HR-departementen) binnen het kader van de Leerstoel 'Sustainable Careers'
- Lesactiviteiten in fulltime master programma's, voortgezette opleidingen voor professionals, en bedrijfsspecifieke opleidingen aan Antwerp Management School
- Keynotes voor werknemers, leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, sociale partners, ... en voor andere academici op internationale conferenties
- Adviesverlening aan organisaties omtrent duurzaam loopbaanbeleid, expertenadvies voor minister van Werk (Hilde Crevits) rond het thema werk & loopbanen, beleidsadvies als lid van het economisch relancecomité (n.a.v. corona)
- Voorzitter Partnerschap Levenslang Leren

Relevante Publicaties

Recente academische publicaties:
Fugate, M., Van der Heijden, B.I.J.M., De Vos, A., Forrier, A., De Cuyper, N. (2021). Is what’s past prologue? A review and agenda for contemporary employability research. Academy of Management Annals, 15(1), 266-298. https://doi.org/10.5465/annals.2018.0171
De Vos, A., Jacobs, S., & Verbruggen, M. Career transitions and employability (2021). Journal of Vocational Behavior, 126. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103475
Verbruggen, M. & De Vos, A. (2020). When people don’t realize their career desires: Toward a theory of career inaction. Academy of Management Review, 45(2), 376-394. https://doi.org/10.5465/amr.2017.0196
Van Dijk, H., Kooij, D., Karinka-Murray, M., De Vos, A., & Meyer, B. (2020). Meritocracy a Myth? A Multilevel Perspective of How Social Inequality Accumulates Through Work. Organizational Psychology Review, 10(3), 240-269.
De Vos, A., Van der Heijden, B.I.M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: Towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior, 117, 103196. doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.011.

Recente arbeidsmarktgerichte publicaties:
De Vos, A., Plasschaert, M., & De Craecker, F. (2021). LIZET : Loopbanen in zelforganiserende teams. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 31(1), https://www.steunpuntwerk.be/node/4182.
Vangronsvelt, K., & De Vos, A. (2021). De impact van Covid-19 op menselijk kapitaal in organisaties. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 31(1), https://www.steunpuntwerk.be/node/4163.
Desmet, S., & De Vos, A. (2020). De impact van (technologische) veranderingen op werk, competenties en inzetbaarheid. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 30(2),69-75

Relevante onderzoeken

Onderzoek naar de impact van Covid-19 op menselijk kapitaal: bevragingen bij werkgevers en werknemers sinds april 2020
Toekomstbestendigheid: impact van technologie op werk, competenties en inzetbaarheid
Duurzame loopbanen van freelancers

Mijn media ervaring

Regelmatige bijdragen als expert aan artikels over werk, loopbanen en arbeidsmarkt in de geschreven pers (De Tijd, De Standaard, De Morgen, HLN, Knack, Trends...) en in de HR-vakpers (ZigZag HR, HR Magazine, HR Square)
Interviews voor radio (Hautekiet, QMusic, Studio Brussel)
Interview Kanaal Z, ATV