Ander HOren Samen Aanpakken vzw

AHOSA vzw werkt rond één thema: ‘slechthorendheid/doofheid’ en beoogt één doel ‘inclusie’ van slechthorende/dove mensen die communiceren in gesproken taal in de samenleving.

De werking van AHOSA vzw berust op 4 grote pijlers: informatie, sensibilisatie, gesprek en ontspanning, de weg naar inclusie van dove en slechthorende personen in de samenleving.
In de toekomst blijven we actie voeren om onze naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger te maken voor deze “onzichtbare” beperking.

Informatie
AHOSA vzw informeert haar leden en de brede samenleving. Zo is er het 3-maandelijkse tijdschrift "OorEnzo", boordevol interessante artikels over lawaai, tinnitus, toegankelijkheid, hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten,… . Een schat aan informatie over slechthorendheid/doofheid vind je terug op onze uitgebreide informatieve website www.ahosa.be, via sociale media en de digitale Nieuwsflits. AHOSA vzw organiseert op regelmatige tijdstippen informatieavonden rond verschillende thema’s.

Sensibilisatie
AHOSA sensibiliseert de samenleving en de overheid door informatie te verstrekken over de gevolgen van slechthorendheid, door informatieve folders te verspreiden (zoals communicatie bevorderende tips, wat is slechthorend/doof?, arbeid en beperking, ….) en door te ijveren voor meer integratiemogelijkheden via concrete projecten.

Gesprek
AHOSA vzw organiseert gespreksavonden rond een bepaald thema waarbij geluisterd wordt naar elkaars verhaal en oplossingen gezocht worden voor herkenbare problemen. Volgende thema's kunnen aan bod komen: leren leven met slechthorendheid/doofheid, hoe slecht nieuws incasseren i.v.m. het gehoor, de gevolgen van slechthorendheid en doofheid op het gezin/op de partnerrelatie, hoe communicatie bevorderen binnen het gezin, hoe communiceren op een feest, een receptie,… omgaan met de beperkingen op gebied van vrijetijdsbesteding en vakantie, communicatie in moeilijke luisteromstandigheden.

Ontspanning
AHOSA vzw organiseert ook ontspanningsactiviteiten zoals een museumbezoek of stadswandeling, een natuurwandeling, een daguitstap, een kaas- en wijnavond, theaterbezoek, ... . Hierbij is het de bedoeling dat de kans aangegrepen wordt om de mensen te leren hun hoorhulpmiddelen zoals geluidsoverdrachtsystemen te gebruiken in de praktijk.
Afkorting
AHOSA vzw
Expertisegebied
Mensen met een handicap
Juridisch statuut
vzw

Expertise

LIPLEZEN, AHOSA, SLECHTHORENDHEID, DOOFHEID, SLECHTHOREND, DOOF

Contact

AHOSA vzw
0489 14 43 00
info@ahosa.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Verantwoordelijke

Inès Van de Weyer, bestuurder, info@ahosa.be , 0489 14 43 00

Historiek

Anders HOren Samen Aanpakken vzw of in het kort AHOSA vzw biedt een uniek aanbod voor de meer dan 600.000 dove en slechthorende Vlamingen. Bij AHOSA vzw is de voertaal, zoals bij de meerderheid (99%) van de dove en slechthorende personen, gesproken taal. Slechts 7000 (1%) Doven in Vlaanderen communiceren in VGT.

De vereniging werd opgericht in 1993 vanuit een inclusieve benadering op vraag van en mede door mensen met gehoorverlies. Een logopediste en een psychologe sprongen mee op de kar. Op dat moment was er nog nagenoeg geen aanbod voor mensen met een auditieve beperking die communiceerden in gesproken taal, enkel voor mensen die communiceerden in VGT. AHOSA vzw vulde daarmee een lacune. Er was nood aan een vereniging omwille van de repercussies die slechthorendheid/doofheid heeft op het dagelijkse leven van mensen. Door de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen waren mensen met een auditieve beperking toen al hongerig naar informatie.

Na bijna 30 jaar op de barricade merken we nog steeds dat er veel onwetendheid is over deze onzichtbare beperking zowel bij de slechthorende/dove personen zelf als bij hun omgeving en de brede samenleving.
Voor ons als organisatie is dit een teken dat onze missie en onze visie zeer actueel zijn.

Missie

Ahosa vzw is de organisatie die de inclusie in de brede samenleving beoogt van slechthorende/dove personen die communiceren in gesproken taal.
10% aan de bevolking is doof of slechthorend.
Ahosa vzw empowert dove en slechthorende personen en sensibiliseert de horende samenleving met betrekking tot deze onzichtbare beperking.
Dit doet ze door een unieke werking van socio-culturele activiteiten en maatschappelijk gerichte acties met vrijwilligers en professionals.
Ahosa vzw biedt een deskundig en laagdrempelig aanbod, rekening houdend met innovatie en technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vertrekkend vanuit het principe van gelijkheid creëert ahosa vzw kansen waardoor elke slechthorende/dove persoon greep krijgt op de eigen situatie om als onafhankelijk, volwaardig burger kwalitatief deel uit te maken van de samenleving.

Activiteiten

Het organiseren van informatieavonden over nieuwe technologische hulpmiddelen, recente medische behandelingen, revalidatie en financiële tegemoetkomingen. AHOSA wil aan de hand van bijeenkomsten en uitstappen lotgenoten ook de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Doelgroep

De doelgroep van AHOSA vzw bestaat enerzijds uit mensen met een gehoorprobleem. Deze grote groep die door AHOSA vzw vertegenwoordigd wordt, maakt gebruik van allerhande hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen om het gehoorverlies zoveel mogelijk te compenseren. Sommigen leren spraakafzien (liplezen). Ondanks deze hulpmiddelen blijft communicatie moeilijk en hebben deze mensen vaak het gevoel dat ze er niet meer bij horen. Anderzijds maken ook de directe omgeving van de slechthorende/dove persoon en de brede samenleving deel uit van de doelgroep van AHOSA vzw.

Werkterrein

Vlaanderen

Openingsuren

Maandag van 9u tot 12u
Dinsdag van 9u tot 12u
Woensdag van 9u tot 12u
Donderdag van 9u tot 12u
Vrijdag van 9u tot 12u