Amazone vzw asbl

Amazone is een expertisecentrum voor gendergelijkheid gelegen in Sint-Joost-Ten-Node in Brussel en huist een 20-tal vrouwenverenigingen. Amazone biedt aan vrouwenorganisaties en aan alle actoren op het vlak van gendergelijkheid een unieke plaats voor publiek debat rond vragen over gendergelijkheid en feminisme. Amazone organiseert en participeert aan activiteiten, ontsluit de ontwikkelingen in het Belgische genderbeleid naar een groter publiek toe, behandelt informatieaanvragen en ondersteunt vrouwenorganisaties.


Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Amazone, vrouwenorganisatie, vrouwenbeweging, gendergelijkheid, seksisme, discriminatie, projecten, informatie, genderbeleid, actua, documentatie, vrouwenstrijd, acties

Contact

Middaglijnstraat 10
info@amazone.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Entertainment, evenementen
Hedendaags documentbeheer
Sensibilisering
Gender- en vrouwenstudies
Diversiteit en gelijke kansen

Verantwoordelijke

Laura De Marco: Directrice

L.DeMarco@amazone.be

Historiek

Amazone werd meer dan 20 jaar geleden opgericht in Sint-Joost Ten Node met het doel een kruispuntfunctie te hebben in de strijd voor gendergelijkheid in België.

Missie

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen door:
-het creëren van voorwaarden die een effectieve en efficiënte werking toelaten van de vrouwenorganisaties en de vrouwengroepen die erom verzoeken;
-het voorzien in een ontmoetingscentrum die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevordert en zorgt voor de uitstraling van de vrouwenbeweging;
-het organiseren van acties en evenementen en het ondersteunen van initiatieven van volwasseneneducatie en van socio-cultureel werk met het oog op de promotie van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
-de socio professionele inschakeling van moeilijk te plaatsen werkzoekenden voor het verlenen van diensten of het produceren van goederen ten behoeve van de bewoners, de groeperingen en de ondernemingen, zoals de uitbating van een restaurant en catering activiteiten.

Activiteiten

De voornaamste concrete dagelijkse bezigheden van Amazone zijn meervoudig:

-Amazone beschikt over het ‘Huis’, zijnde het gebouw in de Middaglijnstraat waar meer dan 20 vrouwenverenigingen hun kantoor hebben. Hier kunnen verschillende organisaties met elkaar in dialoog treden.
-Amazone biedt een congrescentrum aan, waar meetings/workshops/projecten/screenings enz. worden georganiseerd door interne & externe organisaties.
-Amazone beschikt over een sociaal restaurant waar mensen die moeilijk integreerbaar zijn op het werkveld socio-professioneel ingeschakeld worden.
-Het documentatiecentrum van Amazone verzamelt en ontsluit de beleidsliteratuur van de overheid, de vrouwenbeweging en de academische wereld.
-Amazone organiseert ook acties en evenementen en ondersteunt initiatieven van volwasseneneducatie en socio-cultureel werk met het oog op de promotie gendergelijkheid.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 8:30u tot 18u.