Amazone

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, gelegen in hartje Brussel. Twintig jaar geleden werd Amazone opgericht: een visionair concept dat in meerdere landen werd overgenomen. Het creëren van synergieën en het bundelen van krachten uit de vrouwenbeweging zijn sleutelwoorden voor Amazone. Samen sterk!
Expertisegebied
Gender

Expertise

Feminisme, gender, gelijkheid

Contact

l.demarco@amazone.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Gender- en vrouwenstudies
Diversiteit en gelijke kansen

Missie

Amazone wil bijdragen aan het realiseren van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in alle sectoren en domeinen van de samenleving. Vrouwen en mannen moeten op alle terreinen van het leven hun competenties kunnen ontwikkelen en inzetten op voet van gelijkheid. Aan vrouwen en mannen moeten gelijke kansen worden geboden om zowel in de private als in de publieke sfeer een eigen levenstraject te ontwikkelen.

Activiteiten

Flexibele en kwaliteitsvolle ondersteuning van vrouwenverenigingen en ngo's die werken aan de gelijkheid van vrouwen en mannen: onder meer huisvesting, congres en vergaderinfrastructuur, ondersteuning van studie- en lobbywerk, managementondersteuning. , Het ontsluiten en verspreiden van informatie en documentatie over heden en verleden van de vrouwenemancipatie en de vrouwenbeweging. Het documentatiecentrum oriënteert zich op actuele beleidsinformatie. Het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis, dat werd opgericht als een afzonderlijke vzw, behartigt de informatie en de documenten uit het verleden. , Uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerking voor activiteiten en projecten rond gelijkheid, gelijke kansen, gender, mainstreaming. ,