Vlaams Instituut Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Sinds 1991 zijn we erkend door de Vlaamse overheid. We leveren strategieën, advies & begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten). Oorspronkelijk bood het Vlaams Instituut Gezond Leven enkel ondersteuning aan gezondheidsprofessionals (zoals diëtisten, artsen, leerkrachten, …) en beleidsmakers. Sinds 2017 wil het instituut ook rechtstreeks de Vlaming informeren over hoe je gezond kan leven, en hoe je mee kan ijveren voor een gezonde leefomgeving.
Expertisegebied
Armoede
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Gezondheidsbevordering, expertisecentrum, roken, tabak, tabakspreventie, rookstop, rookvrije omgeving, voeding, voedingsdriehoek, bewegen, mentale veerkracht, geestelijke gezondheid, milieu, gezondheidsongelijkheid, kwetsbare groepen, gedragswetenschappen, preventie

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Gezondheid

Verantwoordelijke

Secretariaat: 02 422 49 49

Historiek

2017
Het VIGeZ verandert van naam en heet voortaan 'Vlaams Instituut Gezond Leven'.

2015
Het VIGeZ gaat in op de open oproep voor partnerorganisatie in kader van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid. Voor 4 percelen uit de oproep worden dossiers ingediend. Deze resulteren in het afsluiten van 4 beheersovereenkomsten met de Vlaamse overheid voor de periode 2016-2020.

2011
In 2011 blies de Vlaamse gezondheidspromotie 20 kaarsjes uit. VIGeZ gaf een verrassend verjaardagsfeest in Square, hartje Brussel.

2009
Oprichting van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), een fusie van het VIG met de Ondersteuningscel Logo’s (OCL) op 1/1/2009. Tot einde 2009 staat het VIGeZ ook in voor de tewerkstelling van de medisch-milieukundigen.

2003
Het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid van 21/11/2003 omvat zowel de organisatie van gezondheidspromotie als ziektepreventie. Het is een kaderdecreet dat in de toekomst kan worden aangevuld. Het decreet erkent partnerorganisaties (expertisecentra), organisaties met terreinwerking, Logo’s, lokale besturen en individuele zorgaanbieders als actoren in preventie. Het decreet treedt in voege eens de nodige uitvoeringsbesluiten zijn getroffen.

1997
De Vlaamse regering wijzigt op 19/12/1997 het besluit van 1991.

Het VIG zal voortaan dienst doen als een expertisecentrum.
De Logo’s (loco-regionale gezondheidsnetwerken) worden opgericht.
De B-voorzieningen (het Koördinatie Komitee Algemene Tabakspreventie (KKAT), de Organisatie voor de Promotie van Gezondheid op School (PROGES), Voeding en Gezondheid (VOEG) en de organisatie voor Koördinatie van Veiligheid in de Privésfeer (KVIP)) worden geïntegreerd in het VIG.
Met erkende organisaties zullen convenanten worden afgesloten.
De Vlaamse overheid zal de prioriteiten van haar beleid vastleggen in concrete en meetbare gezondheidsdoelstellingen.
1991
Het Besluit van de Vlaamse regering inzake gezondheidspromotie van 31/07/’91 stelt dat de gemeenschapsminister gezondheidspromotie coördineert, organiseert en evalueert. De minister kan een beroep doen op erkende structuren.

Deze structuren zijn het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie dat de coördinatie van en de dienstverlenende samenwerking voor gezondheidspromotie in de Vlaamse Gemeenschap en de ‘voorzieningen’ op zich neemt.

De vzw Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) wordt opgericht op 20/09/1991.
Een aantal organisaties wordt erkend als A, B, C of D-voorziening.

Missie

Wil je meer weten over onze missie? Surf dan naar: https://www.gezondleven.be/over-gezond-leven/wat-doet-gezond-leven/missie

Activiteiten

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond te leven. Met onderbouwd advies, pakketten en opleidingen kant-en-klaar. Werkingsmiddelen komen voornamelijk van de Vlaamse overheid.

Doelgroep

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil het breed publiek bereiken maar ook de professionals. Elke Vlaming moet van onze diensten kunnen gebruik maken.

Werkterrein

Thema's:
- Voeding
- Beweging & sedentair gedrag
- Tabak
- Geestelijke gezondheidsbevordering
- Gezondheidsongelijkheid
- Gezondheidsbevordering
- Gezondheid en milieu