Sophia - Belgisch Netwerk Voor Genderstudies

Sophia stimuleert onderzoek en onderwijs binnen het domein van genderstudies, feminisme, intersectionaliteit en queer studies. Deze organisatie legt contacten tussen de academische wereld, beleid, activisme en middenveldorganisaties en tussen de verschillende taalgemeenschappen in België. Sophia organiseert een brede waaier aan activiteiten (lezingen, debatten, colloquia).

Wil je op de hoogte te blijven van nieuws en activiteiten in het domein van genderstudies, en die van Sophia in het bijzonder? Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief via www.sophia.be of volg Sophia op Facebook: https://www.facebook.com/sophiaasblvzw/

Sophia is een tweetalige vzw gesubsidieerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Gender, Gendergelijkheid, Genderstudies, Gelijke Kansen, Diversiteit, Feminisme, Queer Studies, Intersectionaliteit, Wetenschappelijk Onderzoek, Netwerk, Activisme

Contact

Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
02 229 38 69
info@sophia.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Gender- en vrouwenstudies
Discriminatie
Diversiteit en gelijke kansen
Racisme
Vrouwen

Verantwoordelijke

Nederlandstalig coördinator: Lith Lefranc (Lith@sophia.be)
Franstalig coördinator: Catherine Wallemacq (Catherine@sophia.be)

Historiek

Het idee om een netwerk op te richten dat het feministisch onderzoek in België kon coördineren kreeg voor het eerst vorm in 1989 naar aanleiding van het internationale colloquium "Concepts et réalités des études féministes". Nog geen jaar later bundelde een groep van onderzoeksters en militante feministen de krachten en richtten ze het tweetalige netwerk voor genderstudies Sophia op.

Meer info over de geschiedenis van Sophia: http://www.sophia.be/app/webroot/files/Sophia-20-ans-2009.pdf

Missie

Sophia stimuleert:
- onderzoek en onderwijs binnen genderstudies in België
- netwerken tussen onderzoek-st-ers uit verschillende vakgebieden
- contacten tussen de academische wereld, beleid, activisme en het middenveld en de verschillende taalgemeenschappen in België

Activiteiten

Sophia organiseert een brede waaier aan activiteiten. Om de twee jaar (in de oneven jaren) organiseert Sophia een colloquium dat een stand van zaken weergeeft van onderzoek en onderwijs in België of een balans opmaakt van feministisch onderzoek rond een specifiek thema. Deze colloquia analyseren feministische theorievorming op een kritische manier en geven onderzoek-st-ers de kans om hun werk te publiceren. Tijdens de even jaren vinden de Avonden van Sophia plaats. Met deze Avonden wil Sophia via lezing en debat reflectie stimuleren over thema's die tot nog toe weinig verkend zijn geweest binnen genderstudies in België.


Doelgroep

Sophia wil een breed publiek aanspreken. Het doelpubliek bestaat uit:
- academici actief rond gender, feminisme en diversiteit (onderzoek-st-ers, docenten, studenten);
- al wie geëngageerd is in een politieke, sociale of culturele organisatie actief rond gender, feminisme en diversiteit;
- al wie geïnteresseerd is in gender, feminisme en diversiteit.

Werkterrein

België