NICE (Nutrition Information Center)

Het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) verzamelt en verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, gevogelte, vis en eieren). NICE ondersteunt hiermee voedings- en gezondheidsprofessionals in hun rol van voedingsvoorlichter en helpt consumenten gezonde voedselkeuzes te maken op basis van producten van bij ons.
Expertisegebied
Armoede
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Voeding, Voeding en gezondheid, Voedingsinformatiecentrum, Voedingsmiddelen, Voedingsproducten, Gezonde voeding

Contact

Koning Albert II-laan 35 bus 56 – 1030 Brussel
025528166
info@nice-info.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Gezondheid
Voedings- en dieetleer
Voeding

Verantwoordelijke

Hilde De Geeter: coördinator NICE- e-mail: hilde.degeeter@nice-info.be
Inge Coene: voedingsdeskundige NICE – e-mail: Inge.coene@nice-info.be
Griet Vanderspikken: voedingsdeskundige NICE – e-mail: griet.vanderspikken@nice-info.be
Melissa Langen: administratie en webmaster NICE – e-mail: info@nice-info.be

Historiek

Nutrition Information Center (NICE vzw) werd in 1992 opgericht naar aanleiding van een Pan-Europees project voor de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van melk en melkproducten. De acties van NICE kregen ruime belangstelling vanuit de wetenschappelijke wereld en werden uitgebreid naar alle producten van de landbouw, tuinbouw en visserij. Graanproducten zoals brood en aardappelen, groenten, fruit, melk en melkproducten, vlees, vis en eieren zijn trouwens belangrijke basisingrediënten van onze voeding die in de juiste hoeveelheden en in de juiste context ook prima passen in een gezonde voeding. Vanaf 2002 werden de activiteiten van NICE geïntegreerd binnen de activiteiten van VLAM vzw (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing), een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Overheid. De doelstellingen en de aanpak van NICE bleven evenwel behouden.

Missie

NICE (Nutrition Information Center) biedt gezondheidsprofessionals wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, gevogelte, vis en eieren). Hiermee kunnen zij consumenten helpen om gezonde voedselkeuzes te maken op basis van de producten van bij ons.
NICE werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en de Vlaamse agrarische producenten. De leden van zijn wetenschappelijke adviesraad zien erop toe dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk gefundeerd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België.

Activiteiten

• Website: www.nice-info.be
• Het driemaandelijks voedingsmagazine Nutrinews richt zich voornamelijk tot artsen, voedingsdeskundigen, diëtisten en andere voedingsvoorlichters, docenten voeding en de pers. Nutrinews brengt duiding, tips en tools over actuele trends en thema's die in de wetenschappelijke wereld maar ook daarbuiten in de belangstelling staan.
• NICE biedt voorlichtingsmateriaal om mensen te informeren en te sensibiliseren voor een gezonde eet- en leefstijl (brochures, infografieken en andere tools). Eenvoudige testen helpen inzicht te krijgen in het eetgedrag als eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Diverse voedingsthema's worden bevattelijk toegelicht. De theorie kan direct in de praktijk worden gebracht aan de hand van gezonde, lekkere en makkelijk te bereiden recepten.
• NICE ondersteunt onderwijzend personeel met relevante achtergrondinformatie, concreet les- en spelmateriaal en aanvullend informatiemateriaal voor de ouders. Het educatieve project "Het land van Calcimus" voor de lagere school wordt in tal van scholen gebruikt om de leerlingen spelenderwijs het belang van een gezonde voeding bij te brengen.
• NICE fungeert als voedingsinformatiecentrum voor de pers.
• De digitale nieuwsbrief houdt alle abonnees op de hoogte van alle laatste nieuwtjes over voeding en gezondheid. Inschrijven is gratis en kan door elke geïnteresseerde via www.nice-info.be.

Doelgroep

De publicaties en acties van NICE zijn vooral gericht op voedings- en gezondheidsprofessionals maar ook geïnteresseerde consumenten kunnen er nuttige informatie vinden.

Werkterrein

De activiteiten van NICE beperken zich niet tot voedingsinformatie voor kansengroepen maar is van nut voor alle lagen van de bevolking.

Eventueel bijkomende opmerkingen

Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners die eveneens actief zijn binnen het ruime terrein van voeding en gezondheid.