Huntington Liga

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uiten zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaren tot de dood van de patiënt(e), meestal door bijkomende oorzaken zoals longontsteking. De Huntington Liga is op september 1974 opgericht. Het is een vereniging van patiënten met de ziekte van Huntington, risicodragers, partners, familieleden en overige betrokkenen. De werking van de Huntington Liga wordt gedragen door betrokken, geëngageerde families en de professionelen van de Sociale Dienst van de vereniging.
Expertisegebied
Mensen met een handicap

Expertise

Ziekte Van Huntington, Huntington

Contact

socialedienst@huntingtonliga.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Thesaurus
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Historiek

De vereniging werd met medewerking van prof. Baro en prof. van Den berghe, beiden verbonden aan de KU Leuven opgericht in 1974.

Missie

De Huntington Liga is een zelfhulpgroep voor families, hulpverleners en belangstellenden betrokken bij de ziekte van Huntington. De vereniging wil vooral de families betrokken bij de ziekte van Huntington ondersteunen. Daarnaast wil zij de belangen van de patiënten en hun families verdedigen, hun noden kenbaar maken en wetenschappelijk onderzoek ondersteunen.

Doelgroep

Families betrokken bij de ziekte van Huntington. Hulperverleners die geconfronteerd worden met patiënten en risicodragers.

Werkterrein

Vlaanderen en Brussel.

Openingsuren

Werkdagen van 09.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u