Gezinsbond - Studiedienst

De Gezinsbond ijvert voor een meer gezins- en kindvriendelijke samenleving en behartigt de belangen van gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We werken rond verschillende thema's zoals kinderbijslagen, combinatie gezin en werk, kinderopvang, onderwijs, milieu en gezondheid (vb. hormoonverstoorders en luchtkwaliteit), mantelzorg, en zo veel meer. Daarbij houden we één doel voor ogen: de leefwereld van gezinnen verrijken, verbeteren en versterken.
Afkorting
Gezinsbond
Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
vzw

Expertise

kindnorm combinatie werk en gezin combinatie werk, gezin en zorg gezinsvriendelijke werkvloer kinderopvang kinderrechten wachtlijsten gezinsinkomen kinderbijslag mantelzorg kindvriendelijke samenleving inclusief onderwijs

Contact

Troonstraat 125, 1050 Brussel
02/507.88.77
studiedienst@gezinsbond.be
Bij voorkeur te contacteren via
Email
Aanvullende informatie om gecontacteerd te worden
Contact kan ook via PR-verantwoordelijke Kurt Jacobs: 02/507.89.51
Thesaurus
Mantelzorg
Human resources
Onderwijs
Opvoeding
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Verantwoordelijke

Elke Valgaeren, dienstchef studiedienst, 0497/25.88.24, elke.valgaeren@gezinsbond.be

Historiek

De 'Bond van de Talrijke Huisgezinnen', zoals de Gezinsbond aanvankelijk heette, kwam in 1921 tot stand als sociale beweging voor het gezin. Na WO I waren veel kostwinners gesneuveld. De eerste taak van de toenmalige Bond bestond erin gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen en te streven naar gelijkwaardige levensomstandigheden tussen gezinnen mét en gezinnen zonder kinderen. Kinderbijslag, studietoelagen, leningen voor het bouwen of kopen van een woning, bescherming van de huurder, belastingvermindering voor gezinnen met kinderen, afschaffing van de militaire dienstplicht, goedkoper openbaar vervoer, kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof... Allemaal maatregelen die grotendeels aan de actie van de Bond te danken zijn.
In 1960 werd de unitaire Bond opgesplitst in twee autonome verenigingen: de 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' voor het Nederlandstalige en 'Ligue des Familles' voor het Franstalige landsgedeelte. Aanvankelijk waren de materiële noden van de gezinnen prioritair, maar gaandeweg kreeg de Bond ook meer aandacht voor thema's zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin, rechten van kinderen, enz... Op 23 februari 2002 werd de naam Bond van Grote en Jonge Gezinnen officieel gewijzigd in ‘Gezinsbond’. We willen een BOND-genoot zijn op de weg die jij met je gezin aflegt.

Missie

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.).

Activiteiten

De Gezinsbond vzw groepeert gezinnen uit Vlaanderen en Brussel. Onze organisatie wil als grootste gezinsbeweging in Vlaanderen: (1) de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen (2) de belangen van de gezinnen behartigen (3) ijveren voor een gezins- en kindvriendelijk klimaat.

De Gezinsbond is een vzw die volkomen onafhankelijk werkt en de belangen van de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke kringen verdedigt.

Doelgroep

Onder de 250 000 leden vind je zowel grote gezinnen als kleine gezinnen, jonge gezinnen, grootoudergezinnen, éénoudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen, enz. We verenigen gezinnen in alle levensfasen: van baby tot grootouder. De Gezinsbond verdedigt de belangen van ALLE gezinnen!

Werkterrein

Onze werkterreinen: dienstverlening (sociaal-juridisch advies, energieadvies, consumentenadvies), sociaal-cultureel werk (vormingen, lezingen, workshops) en verenigingsleven (kinderactiviteiten, gezinsactiviteiten, activiteiten voor grootouders en kleinkinderen), gezinspolitieke acties.

Openingsuren

9:00-12:30 en van 13:00-16:30