Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel

Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel is één van de 6 Vlaamse provinciale expertisecentra rond perinatale zorg. We zijn gevestigd in Antwerpen.
(Toekomstige) ouders en professionelen kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning rond alle aspecten van zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en de kraamtijd. We houden daarenboven de perinatale regie in de 17 Antwerpse Huizen van het Kind.
Met project Origine proberen we te werken aan gezondheidsgelijkheid en gelijke kansen van bij de start. De postpartumzorg van Origine is er voor moeders die geen ziekteverzekering hebben, voor wie de aanvraag voor een waarborg in kader van Dringende Medische Hulpverlening werd geweigerd of nog in aanvraag is én die in armoede leven. We zorgen ervoor dat deze zwangeren door een eerstelijnsvroedvrouw worden opgevolgd. Dit project financieren we met giften.
Afkorting
ECK De Kraamvogel
Expertisegebied
Armoede
Juridisch statuut
vzw

Expertise

eerste1000dagen, zwangerschap, bevalling, vroedvrouwen, kraamzorg, perinatale zorg, Infant Mental Health (IMH), kinderarmoede, gezinsarmoede

Contact

ECK De Kraamvogel, Volkstraat 7. 2000 Antwerpen
Thesaurus
Gezondheidszorg
Vroedkunde
Gynaecologie
Armoede
Vrouwen

Verantwoordelijke

Sofie-Ann Bracke, beleidsondersteuning
sofie-ann@kraamvogel.be
03 238 1100
0486 93 1122

Historiek

Zie https://www.kraamvogel.be/expertisecentrum

Missie

- Het welbevinden van het hele gezin is zo gebalanceerd mogelijk tijdens de periode rondom zwangerschap en geboorte.
- Alle vrouwen hebben tijdig toegang tot kwaliteitsvolle perinatale zorg.
- Alle moeders hebben alle informatie om een weloverwogen geïnformeerde keuze te maken in functie van het hele gezin omtrent de zwangerschap en geboorte.

Activiteiten

- In de Huizen van het Kind van de stad Antwerpen:
Organisatie van spreekuren met vroedvrouwen en workshop voor (aanstaande) ouders.
- Zorgen en Twijfels gesprekken voor zwangeren en ouders van baby's (gratis)
- Uitleen van boeken, draagdoeken, Real Care Baby, zwangerschapsbuik, ...
- Professioneel: uitbouwen van netwerk, delen van informatie, opleiden, connecteren, ....

Doelgroep

Iedereen die kinderen wilt krijgen of kinderen heeft (eerste levensjaar).
Professionelen in het perinataal werkveld.

Werkterrein

Perinataal werkveld. Eerste1000dagen. Infant Mental Health.