Willemien

Laenens

Ik richt mij op de wisselwerking tussen technologie en mens/samenleving. Voornamelijk hoe technologie inclusiever en met meer aandacht voor de gebruikers kan ontwerpen worden. Hierbij komt ook kijken op welke manier bedrijven en overheden verantwoorde / ethische technologie kunnen ontwikkelen, rekening houdend met (digitale en sociale) inclusie, transparante en heldere communicatie en andere elementen.

Contact

Trefwoorden
Design
Artificiële intelligentie
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Samenleving / Maatschappij
Diversiteit en gelijke kansen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Studie(s) en diploma's

Bachelor grafische vormgeving, met specialisatie in reclame (Sint-Lukas, Brussel)
Master communicatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel)

Huidige functieomschrijving

Ik ben project- en communicatiemedewerker bij het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Het Kenniscentrum is de centrale hub voor de juridische, maatschappelijke en ethische aspecten van datagedreven applicaties en AI-toepassingen. Wij werken op het raakvlak van AI, data en maatschappelijke thema’s, en doen dat voor wie met dit thema bezig is in het bedrijfsleven, het beleid, het middenveld en richting het brede publiek.

Binnen het Kenniscentrum kijk ik voornamelijk naar hoe ethiek in de praktijk kan omgezet worden, door dit op te nemen in de bedrijfscultuur en ontwikkelingsprocessen. Dit doen we door (particpatieve) workshops, ethische design tools en leidraden te ontwikkelen en te testen met bedrijven en overheden. Daarnaast focus ik ook op welke competenties werknemers nodig hebben om verantwoorde technologie te ontwikkelen, en hoe bedrijven met de ontwikkeling van technologie omgaan. Voor dit laatste kijk ik vooral naar hoe bedrijven en ontwerpers (nog) meer rekening kunnen houden met gebruikers die digitale drempels ervaren bij het gebruik van een technologie.

Relevante Publicaties

Laenens, W., Marien, I., & Walravens, N. (2019). Participatory Action Research for the Development of E-Inclusive Smart Cities. Architecture and Culture, 7(3), 457-471. https://doi.org/10.1080/20507828.2019.1679447

Laenens, W., Van den Broeck, W., & Marien, I. (2018). Channel choice determinants of (digital) government communication: a case study of spatial planning in Flanders. Media and Communication, 6(4), 140–152.