Veerle

Baert

ageism, dementievriendelijke samenleving, leeftijdsvriendelijke gemeenten, ouderen, senioren, beeldvorming bij ouderen

Contact

Trefwoorden
Gedragswetenschappen of sociale wetenschappen
Personen met een handicap en/of chronische ziekte
Senioren

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Studie(s) en diploma's

• Doctoraat in de gerontologie, V.U.B. (2015)
• Academische initiële lerarenopleiding sociale gezondheidswetenschappen, UGent, geslaagd met onderscheiding (2002)
• Licentiaat in de gerontologie, V.U.B., geslaagd met onderscheiding (2000)
• Kandidaat in de medisch-sociale wetenschappen, V.U.B., geslaagd met onderscheiding (1998)
• Maatschappelijk assistent, K.V.M.W. Gent, geslaagd met onderscheiding (1996)

Huidige functieomschrijving

onderzoeker en docent sociaal werk aan de Arteveldehogeschool

Ervaring

2018 – Heden docent Arteveldehogeschool – sociaal werk
Docent psychologie en ontwikkelingspsychologie - diversiteitscoach

2017 – 2018 projectcoördinator Dementievriendelijk Gent
OCMW Gent

2011 – 2017 stafmedewerker ouderenbeleid
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Brussel
• begeleiden van lokale besturen in het ontwikkelen van een dementie- en leeftijdsvriendelijke beleid

2001 – 2016 assisterend academisch medewerker
V.U.B., vakgroep gerontologie, faculteit Geneeskunde en Farmacie, Jette
• docent ‘masterproef voorbereiding’
• docent ‘gerontologie in de praktijk’
• docent ‘Active Ageing’

2004 – 2007 wetenschappelijk medewerker senaat
senator Christel Geerts, Brussel
• opdracht: opvolgen van wetgevende dossiers m.b.t. verschillende thema’s: suïcide bij ouderen, terugbetaling pneumokokkenvaccin, oudere holibi’s, toegankelijkheid, ...

2000 – 2010 docent
Vormingsleergang Sociaal en Pedagogisch Werk, Kortrijk
• doceren van o.a. functioneringsgesprekken, vergadertechnieken, sociologie, groepswerkmethodieken, ICT aan gegradueerden in de orthopedagogie, zorgkundigen, jeugd- en gehandicaptenzorg, begeleider-animator voor bejaarden
• teamlid informatie- en communicatietechnologie
• teamlid begeleider-animator voor bejaarden
• aanspreekpunt voor studenten met een beperking

1998 – 2000: deskundige
Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie Welzijn en Gezondheid, Brussel
• Behandelen van de beleidsdossiers beroepsopleiding en allochtonen voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
• Opmaken van het beleidsplan buitenschoolse opvang voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
• Opvolgen dossiers voorschoolse aangelegenheden

1998: maatschappelijk werker
OCMW, Wemmel
• Trajectbegeleiding van laaggeschoolde personen in het kader van tewerkstelling artikel 60

1996-1997: opvoedster
De Sterre, Clinge (Nederland)
• Eén op één begeleiding van personen met een mentale beperking en een bijkomende psychiatrische pathologie

Relevante Publicaties

Publicaties in Peer-Reviewed Journals
• Baert V, Gorus E, Calleeuw K, De Backer W, Bautmans I. An administrator's perspective on the organization of physical activity for older adults in long-term care facilities. Journal of the American Medical Directors Association 17(1) (2016) 75-84
SCI IF 2015: 6.616, Q1
• Baert V, Gorus E, Guldemont N, De Coster S, Bautmans I. Physiotherapists' Perceived Motivators and Barriers for Organizing Physical Activity for Older Long-Term Care Facility Residents. Journal of the American Medical Directors Association 16(5) (2015) 371-9
SCI IF 2014: 4.939, Q1
• Baert V, Gorus E, Mets T, Bautmans I. Motivators and Barriers for Physical Activity in Older Adults With Osteoporosis. Journal of Geriatric Physical Therapy (2015) Jan 15
SCI IF 2014: 1.255, Q3
• Baert V, Gorus E, Mets T, Geerts C, Bautmans I. Motivators and barriers for physical activity in the oldest old: A systematic review. Ageing Research Reviews 10 (2011) 464– 474
SCI IF 2011: 6.174, Q1

Andere publicaties in tijdschriften
• Duppen, D. en Baert, V. Ageism: een plaat die ooit grijsgedraaid zal zijn, Geron, 2022
• Baert, V. en Duppen, D. Ageism: ‘Ouderen zijn slachtoffer van discriminatie, stereotypen en vooroordelen’, Sociaal.net, 2020
• Duppen, D; Claeys, B en Baert, V. Het beeld over ouderen moet veranderen, Sociaal.net, 2019
• Baert, V. et al. Resultaten visitatie diensten geriatrie 2000, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2001, pp. 83-104.
• Baert, V., Bautmans, I., Gorus, E., Mets, T., Geerts, C. Motivators and barriers for physical activity in the oldest old: a systematic review. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.41, pp.37 – 37
• Bautmans, I., Gorus, E., Baert, V., Pattyn, E., Geerts, C., Mets, T. Research concerning motivators and barriers for physical activity in elderly with osteoporosis. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.41, pp.37
• Geerts, C., Bautmans, I., Baert, V., Gorus, E., Mets, T. De bekendheid van de Vlaamse Zorgverzekering en de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden bij thuiswonende ouderen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.41, pp.46
• Gorus, E., Bautmans, I., Baert, V., Mets, T., Geerts, C. Feasibility of the FIT-program for nursing home residents. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.41, pp.47
• Geerts, C., De Pagie, N., Gorus, E., Bautmans, I., Baert V., Mets, T. Age-aware personnel policy in the care sector. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, vol.41, pp.46

Boeken

• Baert, V., Cornelis, E., De Vriendt, P. (2022) Dementia-friendly communities and challenges from built environment design. The Belgian case. In: Urban Design for Age-Friendly Environments Across Europe: North and South, chapter 10
• Baert, V. Handleiding dementievriendelijke gemeente. Politeia, 2014
• Baert, V. Levensverhalen, In: Leren niet verleren. Voor wie ouderen wil ondersteunen bij leren, Garant, 2012
• Baert, V. Levenslooppsychologie, Kluwer, 2006
• Baert, V. et al., Animatie, meer dan een activiteit, Kluwer, 2003.
• Baert, V. en Geerts, C. De psychologie van het ouder worden, In: Cahier ouderenzorg Humor bij Ouderen, Kluwer, 1999, pp. 47-59.

Relevante onderzoeken

Motivators and barriers for physical activity in the oldest old (doctoraatsonderzoek, 2012-2016)
The involvement of service users in social work education (Erasmus+ project, 2020 tot heden)

Mijn media ervaring

Radio-interviews (Radio 1 en Radio 2)

Andere info

Ik ben zelf rolstoelgebruiker en bijgevolg ervaringsdeskundige m.b.t. toegankelijkheid.