Simon

Malfait

Simon Malfait (4 januari 1986) behaalde in 2007 zijn bachelordiploma in de verpleegkunde, met een optie in de geestelijke gezondheidszorg. Na zijn afstuderen startte Simon als verpleegkundige op een afdeling voor spoedeisende en acute psychiatrische zorg in het psychiatrisch ziekenhuis Gent-Sleidinge. Tijdens zijn tewerkstelling voltooide hij in 2009 zijn master Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Gent. In 2010 werd hij verpleegkundig zorgmanager in hetzelfde psychiatrisch ziekenhuis. Hij combineerde deze functie met strategisch stafwerk voor de algemeen directeur.
Tijdens deze periode behaalde hij tevens zijn master in Gezondheidszorgmanagement en -beleid aan de Universiteit Gent in 2013. In 2014, Simon begon te werken in het Universitair Ziekenhuis Gent als junior onderzoeker en staflid van de strategische cel, en begon enkele maanden later ook aan zijn proefschrift. Hij promoveerde in 2018 met zijn proefschrift over patiëntenparticipatie op verpleegafdelingen en de overdracht aan het bed. Nadien was hij werkzaam als staf- en beleidsadviseur van de strategische beleidscel van het Universitair Ziekenhuis Gent, en biedt tevens ondersteuning voor het departement Verpleegkunde als stafmedewerker voor de Directeur Verpleging. Momenteel is Simon zorgmanager van de Klinisch Ondersteunende Sector.
Operationeel is Simon, naast het aansturen van de zorgkant van de sector, binnen het UZ Gent vooral bezig met de verdere ontwikkeling van het Verpleegkundig beroep, het vormgeven aan samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen Extern is Simon vooral er op gericht om het toekomstig kader van de Verpleegkunde uit te werken, in nauwe samenwerking met verschillende beroepsgroepen.
Onderzoeksmatig blijft Simon gericht op de introductie van methoden voor patiënten- en familieparticipatie en persoonsgerichte zorg in de klinische verpleegpraktijk en in de gezondheidszorg. Simon onderzoekt ook hoe de verpleegkundige zorg is georganiseerd, met bijzondere aandacht voor de rol van de hoofdverpleegkundige, en hoe dit de uitkomsten in de klinische verpleegpraktijk beïnvloedt, zoals patiëntenparticipatie, efficiëntie en evidence-based praktijk.
Op onderwijskundig vlak is Simon sinds vorig academiejaar titularis van het vak ‘projectmanagement’ in de masteropleiding Verpleeg- en Vroedkunde en sinds september 2022 aangesteld als klinisch professor. Simon is in deze opleiding ook gastdocent, net als in de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidzorg. In beide opleidingen voorziet hij verschillende lessen omtrent strategie in de gezondheidszorg, projectwerking en zorgorganisatie. Via beide opleidingen begeleidt hij ook jaarlijks een 10-tal studenten in hun masterproef. De thema’s sluiten nauw aan bij zijn onderzoeksdomeinen, maar zijn ook gebaseerd op vragen uit de klinische praktijk in het UZ Gent.
Als maatschappelijke dienstverlening is Simon is lid van het wetenschappelijk comité van de Vlaamse Unie tegen Kanker, lid van de redactie van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor verpleegkunde en the Nordic Journal for Nursing Research en fungeert als peer-reviewer voor verschillende internationale tijdschriften. Simon is tevens ook actief lid van de European Academy of Nursing Science en het Netwerk Verpleegkunde (voormalig NVKVV). Simon geeft op regelmatige basis ook lezingen en voordrachten m.b.t. zijn onderzoeksthema’s in andere (zorg)organisaties.

Contact

Trefwoorden
Gezondheidszorg
Verpleegkunde
Gezondheidsmanagement

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels

Achtergrond

Lidmaatschap
Netwerk Verpleegkunde
Lid van de redactie van het Nederlands-Vlaams tijdschrift voor verpleegkunde
Lid van de European Academy of Nursing Science
Bestuurder Alumni Management en Beleid van de Gezondheidszorg
Huidige nationaliteit(en)
Belg
Nationaliteit(en) bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) moeder bij geboorte
Belg
Nationaliteit(en) vader bij geboorte
Bleg

Studie(s) en diploma's

PhD in Health Sciences, Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (2015-2018)
Master in Management en Beleid van de Gezondheidzorg, Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (2011-2013)
Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, Universiteit Gent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (2007-2009)
Bachelor in de Verpleegkunde, specialisatie geestelijke gezondheidszorg, Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn (2004-2007)

Huidige functieomschrijving

Zorgmanager Klinisch Ondersteunde Sector, UZ Gent
Klinisch professor, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent

Ervaring

Staf- en beleidsadviseur Strategische Beleidscel en directie Verpleging, UZ Gent (2018-2022)
Stafmedewerker algemene directie/strategische beleidscel, UZ Gent (2014-2018)
Zorgmanager / stafmedewerker algemeen directeur, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (2010-2014)
Verpleegkundige, afdeling voor crisisbehandeling, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (2010-2010)
Verpleegkundige, afdeling voor urgentiepsychiatrie, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (2007-2010)

Relevante Publicaties

zie https://www.researchgate.net/profile/Simon-Malfait voor een overzicht van alle publicaties

Relevante onderzoeken

zie https://www.researchgate.net/profile/Simon-Malfait voor een overzicht van alle onderzoeksprojecten

Mijn media ervaring

Beperkt, reeds enkele mediapassages.
Binnen het UZ Gent reeds een opleiding mediatraining gevolgd.