Sanne

de Rooij - CurieuzeNeuzen

CurieuzeNeuzen is een consortium van wetenschappers en experts dat grootschalig burgerwetenschapsonderzoek inzet om complexe wetenschappelijke uitdagingen te tackelen en tegelijkertijd ingewikkelde thema's als luchtvervuiling en weersextremen zo concreet mogelijk te maken.

CurieuzeNeuzen data worden gebruikt om computermodellen die de overheid gebruikt te verbeteren om de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging of hittegolven te voorspellen.

Eerder werd de hulp ingeroepen van burgers voor metingen naar:

Luchtkwaliteit: CurieuzeNeuzen (2016, 3.000 deelnemers in Antwerpen), CurieuzeNeuzen Vlaanderen (2018, 20.000 deelnemers in heel Vlaanderen) en CurieuzenAir (2021, 3.00 deelnemers in Brussel)

Hitte en droogte: CurieuzeNeuzen in de Tuin (2021, 5.000 deelnemers in heel Vlaanderen)

CuriezeNeuzen in de Tuin
Via een grootschalig netwerk van 5.000 ‘mini-weerstationnetjes’ gaan we de bodemtemperatuur en bodemvochtigheid meten over heel Vlaanderen. De meetcampagne loopt van april tot oktober 2021 en zal nagaan hoe weerbaar onze tuinen zijn tegen toekomstige droogte en hittegolven. We brengen daartoe het effect van stedelijke hitte-eilanden in rekening, maar ook de impact van kleine, lokale ingrepen, zoals het planten van bomen en de frequentie van grasmaaien. Het resultaat is een internationaal unieke dataset voor Vlaanderen. De 5.000 sensoren zijn verbonden met het Internet of Things van Orange voor realtime datacollectie en daarmee ineens het grootste IoT netwerk van Vlaanderen. Het onderzoek wordt in 2022 verder gezet: van februari t/m oktober gaan er opnieuw 3.000 sensoren de grond in. De eerste resultaten worden verwacht half december 2021.

CurieuzeNeuzen/CurieuzeNeuzen Vlaanderen/CurieuzenAir
Het CurieuzeNeuzen onderzoek in Antwerpen in 2016 was meteen een internationale primeur: voor het eerste keer werd de luchtkwaliteit in een grote stad zo gedetailleerd in kaart gebracht. In mei 2016 installeerden 2.000 deelnemers een meetopstelling voor stikstofdioxide (NO2) aan de straatkant van hun huis. Het verkeer is een belangrijke bron van NO2, en het burgeronderzoek bracht dan verschillende nieuwe inzichten over de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in de stad. In 2018 werd de opzet herhaald op een grotere schaal, met 20.000 deelnemers over heel Vlaanderen. Dit resulteerde in een uitgebreide en internationaal toonaangevende dataset. De data lieten toe om de blootstelling van de bevolking te berekenen en werden vergeleken met computersimulaties van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Het is internationaal de eerste keer dat op een dergelijke grote schaal burgers actief betrokken werden bij een wetenschappelijk project rond luchtkwaliteit. In september-oktober 2021 werd het onderzoek herhaald met 3.000 deelnemers in Brussel onder de noemer CurieuzenAir (resultaten in maart 2022).

Contact

Trefwoorden
Energie en klimaatbeleid
Milieutechnologie en milieuwetenschappen

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Huidige nationaliteit(en)
Belg