Pieter

Sprangers

Ik ben expert in: onderwijs, onderwijsinnovatie, schoolleiderschap, personeelsbeleid onderwijsinstellingen, de leraar, levenslang leren.

Contact

Trefwoorden
Design
Management en organisatie
Human resources
Cultuurmanagement
Onderwijs

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Duits
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
- Voorzitter schoolraad Heilig Grafinstituut Turnhout
- Gedelegeerd bestuurder JAP adventure vzw

Studie(s) en diploma's

- Doctor in design (Universidade Europeia - 2022)
- Master in de toegepaste economische wetenschappen (UFSIA- UA – 1994)
- Academische lerarenopleiding (UFSIA-UA – 1994)
- Master in publiek management (Universiteit Antwerpen Management School – 2004)
- Human resources management in de publieke sector – (KULeuven)
- PhD kandidaat in design (IADE – Universidade Europeia) : 2016 - heden

Huidige functieomschrijving

Pieter Sprangers is een "educational futurist", visionair ondernemer en universitair docent die in parallelle werelden leeft: hij doceert aan het Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en in de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen. Pieter is ook ondernemer en mede-eigenaar van het onderzoeks-gestuurde adviesbureau Domo de Refontiro (innovator in menselijke processen).

Ervaring

Pieter Sprangers is expert in onderwijssystemen, onderwijsinnovatie en leren. Hij is doctor in design (educational design research). Hij schreef een utopisch manifest over het meest fantastische leren in de toekomst onder de titel ‘Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst’. Pieter adviseert en begeleidt al meer dan 20 jaar onderwijsinstellingen binnen alle onderwijsniveaus met betrekking tot strategisch management, onderwijsinnovatie, teacher teams, schoolleiderschap en ‘redesign of educational systems’. Pieter adviseert en begeleidt eveneens ondernemingen rond ‘leren van kenniswerkers’, levenslang leren en ondersteunen van leren. Pieter’s doctoraal onderzoek gaat over hoe onderwijssystemen anders vormgegeven kunnen worden om een betere leerervaring voor de lerenden te genereren (redesign of educational systems – better learner experience). Pieter is doctoraal onderzoeker in (educational) design.

Relevante Publicaties

• Sprangers P., Deboe D., Lernout B. (2011). Edushock, breinoptimizer voor leren in de toekomst. Leuven : Lannoo Campus.
• Schelfhout W., Sprangers P., e.a. (2019) Team school, leergemeenschappen creëren in onderwijs. Leuven : Lannoo Campus.
• ‘Schoolbeleid en Stadsbeleid – aanzetten tot een geopedagogiek’, uitgeverij Wolters Plantijn, 2005 (olv prof. Paul Mahieu). Titel referaat : ‘dwarslijnen tussen stedelijk onderwijs- en cultuurbeleid : versterking van de stedelijke functie
• Sprangers P., Cruz Rodrigues A. (2017) How can we develop a model for the (re)design of more effective, valuable and appealing educational systems? Lisbon : proceedings of design doctoral conference 2017, IADE, Universidade Europeia.
• Sprangers P., Cruz. Rodrigues A. (2018) Learning While Moving – Improving the Learner Experience in Classroom Learning and Training. Lisbon : proceedings of design doctoral conference 2018, IADE, Universidade Europeia.
• Pieter Sprangers as guest author in : Kas K. (2018) Your guide to delight, on creating health, dealing with change & digital twins. Ghent : Skribis.
• Sprangers, P. (2016) To innovate or not to innovate, een existentiële vraag voor scholen. In Eekhout magazine.
• Vanthournout G., Gijbels D., Van den Bossche P., Sprangers P., Ruttens C. (2013) Designing and validating the learning competences questionnaire. Building learning capacity for life. Proceedings of the 18th Annual Conference of the Education, Learning, Styles & Individual differences Network (ELSIN), 429-447.
• Verswijvel, K., Vanthournout, G., Gijbels, D., Van den Bossche, P., & Sprangers, P. (2016). De relatie tussen participatiemotivatie, vooropgestelde doelen en leervoorkeuren: een mixed-method studie bij deelnemers aan formele professionaliseringsactiviteiten. Pedagogische Studiën, 93(1), 38-59.

Relevante onderzoeken

- leren boven de maat - cfr. www.lerenbovendemaat.be
- Pieter’s doctoraal onderzoek gaat over hoe onderwijssystemen anders vormgegeven kunnen worden om een betere leerervaring voor de lerenden te genereren (redesign of educational systems – better learner experience).

Mijn media ervaring

cfr. https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/pieter-sprangers/
- Artikel Eekhout magazine
- Presentatie EAPRIL
- Talloze artikels over onderwijs en onderwijsinnovatie op social media (cfr. blog van http://www.domoderefontiro.be)
- VOKA magazine naar aanleiding van HR festival ‘leren boven de maat’
- artikel in Universiteit Antwerpen magazine – journalist Jan Jagers
- Karel de Grote hogeschool magazine
- Het laatste nieuws
- HR festival in ondernemers
- verschillende artikels over Popupclass waar Pieter jaren geleden mee pionierde.